Ką slepia Gražinos mokykla?

Švietimo sektorius po socialinės ir sveikatos apsaugos sričių yra viena labiausiai finansuojamų valstybėje. Savivaldybėse mokyklų išlaikymui skirtos lėšos sudaro daugiau nei pusė biudžeto. Rajono bendruomenei neabejotinai svarbu, kokią švietimo kokybę suteikia visų lygių mokyklos. Vienas tokių rodiklių yra nacionaliniai mokinių pasiekimų patikrinimo testai. Deja, ne visų mokyklų direktoriai ar administracijos geranoriškai yra linkusios atskleisti neseniai vykdytų diagnostinių ir standartizuotų testų rezultatus. Itin piktybiškai su žurnalistu bendrauti atsisako Gražinos pagrindinės mokyklos administracija.

Testai kaip patikrinimas
Nacionalinis egzaminų centras organizuoja ne tik baigiamuosius egzaminus. Nuo 2015 metų Lietuvos mokyklose yra pradėti vykdyti diagnostiniai ir standartizuoti testai. Tai yra tam tikra priemonė nustatyti ne tik mokinių pažangumą, bet ir jų pasiekimų pokyčius ar sritis, kuriose jiems reikėtų daugiau pagalbos. Testų rezultatai taip pat svarbūs ir mokyklų darbui įvertinti. Mokytojai gali pasižiūrėti, ką labiau klasėje reikėtų akcentuoti, administracija situaciją stebėtų ir laiku reaguotų į tam tikrus pokyčius. Neabejotinai absoliuti dauguma mokytojų testus atlieka sąžiningai. Bet redakciją pasiekė tam tikra informacija, kad atsiranda tam tikros pastangos pagražinti ar įtakoti rezultatus. Pats lengviausias kelias – „padedant“ mokiniams atlikti užduotis ar vertinant testus pagerinti atsakymus. Dažnai tėvai būna šokiruoti, kai jų atžala, kelerius metus mokydamasi gerais arba labai gerais pažymiais, perkelta į aukštesnę klasę ar persikėlusi į kitą mokyklą, staiga iš pirmūno tampa blogiausiu klasės mokiniu ar visišku beraščiu.

Paklausimai išsiųsti visiems
Rajone šiuo metu 12 mokyklų, kuriose mokslo metų pabaigoje antrokai, ketvirtokai, šeštokai ir aštuntokai vykdė jiems parengtas testų užduotis. Tarp mokinius tikrinusių švietimo įstaigų yra pradinės, progimnazijos, pagrindinės ir gimnazijos. Paradoksas, bet pačios mokyklos vykdo testus, o tų pačių mokyklų mokytojai vertina mokinių atliktus testus. Nacionalinis egzaminų centras teikia tik metodinę pagalbą, kaip vykdyti ir vertinti rezultatus. Vėliau jie tik susistemina rezultatus visos Lietuvos mastu. Kad nebūtų iškraipoma informacija, nes šiuo metu tik Baisogalos gimnazija viešina 6 ir 8 klasių pasiekimus, redakcija išsiuntė paklausimus visoms 12 mokyklų dėl duomenų suteikimo apie klasių testų atsakymų vidurkius.

Atsarga gėdos nedaro
Į paklausimą labai greitai atsakė Baisogalos gimnazijos direktorė Rita Juškevičienė, nurodžiusi, kur rasti prašomą informaciją, bei V. Kudirkos progimnazijos direktorė Rasa Dagienė, atsiuntusi 4,6 ir 8 klasių informaciją. Grinkiškio gimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui Rasa Poškienė ir Vaižganto progimnazijos direktorė Nijolė Krušienė, Šiaulėnų gimnazijos direktorius Vytautas Jarašiūnas pateikė informaciją be didelių ginčų. Baisogalos mokyklos – darželio administracija atsiuntė tik 4 klasių vidurkius, nes direktorė ir kiti atsakingi asmenys atostogauja. Vėliau prisijungė ir Pociūnėlių mokykla. Kelių mokyklų direktoriai bei administracijos buvo gerokai atsargesnės ir stebėjosi, kam renkama informacija. Jiems buvo išaiškinta, kad duomenys reikalingi parengti straipsnį, informuojantį rajono bendruomenę apie Radviliškio mokyklų pasiekimus ir palyginti su bendru Lietuvos vidurkiu. Dalis vadovų net neslėpė, kad asmeninės informacijos suteikti jie negali, bet po patikinimo, kad asmeninė informacija nedomina, persiuntė prašomus duomenys. Tai Šeduvos gimnazija, Alksniupių ir Pakalniškių pagrindinės mokyklos. Sidabravo gimnazijoje visi atsakingi asmenys atostogauja, todėl direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams negali suteikti duomenų, nes net neturi prisijungimo kodų prie sistemos.

Dangstosi nežinojimu
Vienintelė rajono mokykla, atsisakiusi pateikti informaciją apie apibendrintus testų rezultatus, buvo Gražinos pagrindinė mokykla. Jos direktorius Laisvūnas Vaičiūnas šiuo metu atostogauja, o jį pavaduojanti direktoriaus pavaduotoja Nina Kavaliauskienė teigia nežinanti, kaip elgtis. Tiesa, pokalbio metu ji demonstravo ketvirtokų pasiekimus didžiuodamasi rezultatais, tačiau paprašyta raštu atsiųsti 2,4,6 ir 8 klasių vidurkius, prašymą paprasčiausiai ignoravo. Kalbant akis į akį, N. Kavaliauskienė pripažino neturinti pakankamai kompetencijos ir nežinanti, kaip pasielgti, todėl pasiūlė palaukti iš atostogų sugrįžtančio direktoriaus. Skamba makabriškai, bet įstaigos vadovas besąlygiškai ja pasitiki net perleisdamas mokyklos vairą, tačiau panašu, kad pavaduotojai pernelyg sunku susitvarkyti su pavestomis pareigomis.

Stoja ginti „darbdavio“
Pastebėjusi viešojoje erdvėje nusiskundimus dėl Gražinos mokyklos pavaduotojos, N. Kavaliauskienės stojo ginti Laima Škėmienė. Jos nuomone, būtent straipsnio autorius visiškai nekompetentingas, nes prašo asmeninės informacijos. Mokyklos Tarybos pirmininkės pareigas einanti pedagogė tiesiogiai priklausoma nuo mokyklos administracijos, kadangi krūvius pedagogams nustato būtent mokyklų administracijos. Ar tai tam tikrų įsiteikinėjimo požymių turintis elgesys, spręs kiekvienas, tačiau kyla klausimas, kokias etines savybes perduoda mokiniams pedagogai viešai konfliktuodami, nors neįsigilina į situaciją? Juk Radviliškio miesto ir  rajono gyventojams, renkant vaikui mokyklą, labai svarbu žinoti realią situaciją ne tik šioje, bet ir kitose mokyklose.

Marius Aleksiūnas

Total
29
Shares
Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

Related Posts