Į Plėtros tarybą – atlygis už paramą rinkimuose?

Šiaulių regione įsteigta Šiaulių regiono plėtros tarybą, kurioje dalyvauja Šiaulių miesto savivaldybės, Akmenės rajono savivaldybės, Joniškio rajono savivaldybės, Kelmės rajono savivaldybės, Pakruojo rajono savivaldybės ir Šiaulių rajono savivaldybės atstovai. Ši Taryba  rengs, tvirtins savo regionų plėtros planus ir gaus lėšų jų įgyvendinimui – beveik 30 procentų Lietuvai skiriamų ES struktūrinių fondų lėšų.

Į Šiaulių regiono plėtros tarybą  konservatorius delegavo socialdemokratą

Lapkričio 5 d. vykusiame Tarybos posėdyje  meras A. Čepononis teikė pasiūlymą  į  Šiaulių regiono plėtros tarybos kolegiją  deleguoti socialdemokratą K. Račkauskį.

Tokiu kandidatūros pasirinkimu suabejojo nepartinis Tarybos narys Gediminas Lipnevičius. „Kas nusprendė deleguoti šį Tarybos narį į Šiaulių regiono plėtros tarybą ir ar jis pats sutinka?“- klausė nepartinis Tarybos narys. Taip pat jis suabejojo, ar kolegai Tarybos nariui prisiėmus daugiau įsipareigojimų nenukentės jo darbas  socialdemokrato  vadovaujamame Kontrolės komitete – šis komitetas jau antrus metus iš eilės vis dar sprendžia vaikų maitinimo klausimą rajone, kuris prieš Seimo rinkimus pavirto  net parašų rinkimu.

Kilusias abejones stengėsi  išsklaidyti konservatorių vadas rajone A. Čepononis sakydamas, jog pagal nuostatus į Šiaulių regiono plėtros tarybą deleguojami daugiausiai mandatų Taryboje laimėję partijų  atstovai. Kadangi po konservatorių Taryboje daugiausia mandatų laimėjo socialdemokratai, tai jų partijos skyriaus pirmininkas ir yra deleguojamas.
Pats deleguojamas socialdemokratas sakė, kad jo buvo atsiklausta ir jis sutiko dirbti Šiaulių regiono plėtros taryboje. Kontrolės komiteto pirmininkas patikino kolegas Tarybos narius, kad  jo darbas Kontrolės komiteto pirmininko pareigybėse tikrai nenukentės.

Beje, kaip jis gali ir nukentėti, jeigu iki šiol nieko reikšmingo šis komitetas nenuveikė?

Konservatorius „prastūmė“ savo kolegą?

Tarybos posėdyje konservatorius A. Čepononis taip energingai įtikinėjo kolegas, jog  rajono socialdemokratų  vado  kandidatūra pati tinkamiausia pagal Plėtros tarybos nuostatus ir jis puikiai dirbs, kad nevalingai kyla abejonė – ar tik į Seimą pabėgęs meras neruošia sau įpėdinio, juk Plėtros taryboje dalyvauja savivaldybių merai? O gal  konservatorius A. Čepononis atsilygino socialdemokratui už paramą Seimo rinkimuose, kuris prieš rinkimus  savo socialinėje paskyroje parašė aiškiai ir nedviprasmiškai – balsuos tik už konservatorių Antaną…

Beje, į Šiaulių regiono plėtros tarybą yra ir stojamasis mokestis, kurį sudaro  tūkstantis eurų ir kuris yra sumokamas iš rajono biudžeto.

Jonas Petrikas

Total
3
Dalinasi
Related Posts