„Didysis Šeimos Gynimo Maršas 2021“ suvienijo Lietuvą

Gegužės 15 dieną Vilniaus Vingio parke įvyko 2,5 mėnesio grupės  žmonių rengto protesto, „Didysis Šeimos Gynimo Maršas 2021“ – mitingas. Į jį iš visos Lietuvos suvažiavo, organizatorių duomenimis, apie 40 – 43 tūkstančių žmonių.

Su visa Lietuva vienijosi ir radviliškiečiai

Į gausų būrį mitingo dalyvių įsiliejo ir radviliškiečiai. Žmonės rinkosi prie „Lidl“ prekybos centro ir savo automobiliais  vyko į Vilnių palaikyti Lietuvos  šeimų  tradicijų.

Mitinge vyravo šilta atmosfera

Mitingo renginį vedė žinomas Lietuvos aktorius, scenaristas ir renginių vedėjas ir tuo pačiu vienas iš „Didžiojo Šeimos Gynimo Maršo 2021“ organizatorių – Artūras Orlauskas ir Neringa Nekrašiūtė, todėl renginys buvo labai gyvas su savotiško humoro atspalviu. Pasisakantys mitinge buvo labai šiltai sutikti susirinkusių žmonių. Mitingas tradiciškai prasidėjo Lietuvos himno giesme, kurią atliko mažoji dainininkė – 7 metų Gabrielė, po jos jau „Didžiojo Šeimos Gynimo Maršo 2021“ himną atliko jo autorius – atlikėjas Romas Dambrauskas, – abu kūrinius giedojo visa aikštė ir dalyviai scenoje. Taip pat savo dainą atliko mažoji atlikėja Milana.

Kalbėjo Ruklos kapelionas-egzorcistas Arnoldas Valkauskas, Kunigas Robertas Grigas, sukalbėję maldas už Šeimos žygį, Dr. Andrius Švarplys, prof. Rasa Čepaitienė, prof. savo kalbą-vaizdo įrašą atsiuntė rašytoja, dizainerė-juvelyrė – Jurga Lago, LTF pirmininkas Darius Trečiakauskas, prof. Eduardas Vaitkus, septynių vaikų mama Daina ir kiti. Iš mitingo organizatorių pasisakė ir pristatė protesto „Didysis Šeimos Gynimo Maršo 2021“ vadovas – Raimondas Grinevičius, Justas Aleksandravičius, kreipimąsi į prezidentą perskaitė Kipras Valentinavičius, o publicistas Algimantas Rusteika įgarsino „Didžiojo Šeimos Mrašo 2021“ reikalavimus Seimui, kuriuos vieningai palaikė susirinkę dešimtys tūkstančių žmonių.

Mitinge pasisakė ir LR prezidentas Gitanas Nausėda, atsiuntęs savo įrašytos kalbos vaizdo įrašą, tuo pripažindamas „Didįjį Šeimos Gynimo Maršą 2021“ ir jo, kaip Tautos subjekto, teisę teikti savo požiūrį ir reikalavimus šalies aukščiausiai valdžiai.

„Didžiojo Šeimos Gynimo Maršo 2021“ mitingo REIKALAVIMAI:

„Mes, Lietuvos Respublikos piliečiai, protesto akcijos DIDYSIS ŠEIMOS GYNIMO MARŠAS 2021 dalyviai, susirinkę čia, Vingio parke 2021 metų gegužės 15 dieną:

Reikalaujame Lietuvos Respublikos Seimo pirmininkės Viktorijos Čmilytės-Nielsen:

• Nesvarstyti Seime Stambulo konvencijos ratifikavimo ir nedelsiant išbraukti šį klausimą iš Seimo darbotvarkės.

• Neteikti svarstymui Seime Partnerystės įstatymo projekto, prieštaraujančio Konstitucijos 38 straipsnio nuostatoms ir išbraukti jį iš Seimo darbotvarkės.

• Nesvarstyti ir išbraukti iš Seimo darbotvarkės baudžiamojo kodekso 259 straipsnio pakeitimo įstatymo projektą bei Administracinių nusižengimų kodekso 71 straipsnio pakeitimo ir papildymo 483 (1) straipsniu įstatymo projektą, kuriais siekiama įteisinti narkotinių medžiagų vartojimą.

• Nedelsiant išbraukti iš Seimo darbotvarkės Tautinių mažumų įstatymo projektą, kuris diskriminuoja lietuvių kalbą, supriešina tautines bendrijas ir kelia nesantaiką Lietuvoje. Reikalaujame Lietuvos Respublikos Ministrės Pirmininkės Ingridos Šimonytės:

• Nedelsiant, bet ne vėliau kaip iki birželio 1 d., atšaukti iš Vyriausybės Teisingumo ministrę Eveliną Dobrovolską kaip nekompetentingą, lygiai neatstovaujančią teisingumo visiems piliečiams bei savo abejotinais sprendimais teikiančią įstatymų pataisas, susijusias su Lietuvių kalbos niekinimu, tautinių bendrijų skaldymu ir supriešinimu.

• Nedelsiant, bet ne vėliau kaip iki birželio 1 d., atšaukti iš Vyriausybės Sveikatos apsaugos ministrą Arūną Dulkį, kuris savo prieštaringais, nepaliaujamai kaitaliojamais sprendimais kelia visuomenėje sumaištį, kurio iniciatyva priverstinai vykdomi vakcinavimo ir testavimo veiksmai.

• Nedelsiant, bet ne vėliau kaip iki birželio 1 d., atšaukti iš Vyriausybės Ekonomikos ir inovacijų ministrę Aušrinę Armonaitę – kaip nekompetentingą, inicijavusią diskriminacinį Galimybių pasą ir ministerijos tribūną naudojančią savo politinės partijos reklamavimui, išskirtinai proteguojančią stambųjį kapitalą ir žlugdančią smulkųjį, vidutinį ir šeimos verslą.

• Nedelsiant nutraukti prievartą prieš šeimas, prieš jų valią ir be laisvo apsisprendimo vykdant privalomą vaikų testavimą, atverti visas mokyklas kontaktiniam mokymui.
Reikalaujame Lietuvos Respublikos Seimą:

• Nedelsiant iš pareigų atšaukti Seimo Žmogaus teisių komiteto pirmininką Tomą Vytautą Raskevičių, kuris šias pareigas naudoja išimtinai vienos socialinės grupės pretenzijų protegavimui ir Žmogaus teisių komitetą pavertė genderizmo įrankiu.

• Iki birželio 1 d. atšaukti iš pareigų LRT generalinę direktorę Moniką Garbačiauskaitę Budrienę, kuriai vadovaujant visuomeninis transliuotojas LRT virto genderizmo ir neomarksizmo propagandos, tradicinių ir prigimtinių tautos vertybių niekinimo ruporu. Reikalaujame Seimo narių bei politinių partijų iki birželio 1 d. inicijuoti ir įregistruoti, o iki Seimo rudens sesijos pabaigos priimti šias Konstitucijos pataisas: 1. 38 str. pirmąją dalį išdėstyti taip: „Prigimtinė šeima yra visuomenės, valstybės ir tautos išlikimo pagrindas.“ 2. Trečiąją 38 straipsnio dalį pakeisti taip: „Santuoka sudaroma tik tarp vyro ir moters, laisvu sutarimu. Vaikų motina yra moteris, tėvas yra vyras.“ 3. 39 straipsnį papildyti formuluote: „Valstybė gina vaikų teisę į tapatybę pagal prigimtinę lytį ir užtikrina švietimą pagal prigimtine tapatybe pagrįstas vertybes.“ 4. 58 straipsnį papildyti formuluote: „Pirmalaikiai Seimo rinkimai rengiami remiantis piliečių referendumo rezultatais.“ Jeigu šie raginimai ir reikalavimai nebus išgirsti, apsvarstyti ir priimti reikiami sprendimai, pasiliekame teisę imtis visų įmanomų taikių, konstitucinių ir įstatyminių, ilgalaikių priemonių Tautos valiai įgyvendinti. Visi šie įgarsinti mitinge reikalavimai buvo vieningai palaikyti susirinkusių iš visos Lietuvos žmonių.

Pabaigoje ir policija, ir parko tvarkytojai nusistebėjo radę aikštę visiškai švarią, be šiukšlytės, ko nebūdavo niekada anksčiau.

Organizatoriai nuoširdžiai dėkoja visiems dalyvavusiems protesto Mitinge žmonėms:  

„Organizatoriai žemai lenkiasi visiems prisidėjusiems rengiant šį visos Lietuvos protesto žygį ir Mitingą Vilniaus Vingio parke. Dėkoja visiems koordinatoriams, aukojusiems savo brangų laiką, dažnai išklausiusiems ne visada patenkintų žmonių priekaištus, kantriai aiškinusiems ir atsakinėjusiems į žmonių klausimus – jie buvo priešakinėse linijose ir prisiėmė pagrindinį spaudimą. Jie kontaktavo su savivaldybių administracijomis ir derino visus teisinius klausimus. Jie organizavo visos Lietuvos „Maršo“ išvykimo laiką ir transportą – autobusus žmonėms, kurie neturėjo nuosavo transporto, tačiau norėjo nuvykti į „Didžiojo Šeimos Gynimo Maršo 2021“ mitingą Vilniaus Vingio parke, derino išvykimo momento renginius-palydas, iš kurių daugelyje grojo vietinės muzikantų kapelos, jie stengėsi platindami „Maršo“ informacinę medžiagą ir darė absoliučiai viską, kas buvo būtina, kad Maršas įvyktų. Ir šių žmonių dėka jis įvyko. Jų nesimatė Mitingo scenoje, jų niekas nepakvietė į ją, nes jie liko su savo atsivežtais žmonėmis Vingio Parko aikštėje viso mitingo metu. Visos Lietuvos koordinatoriams vadovavo ir derino jų veiksmus dvi šaunios „Maršo“ organizatorės ir tuo pačiu koordinatorės – Rytų Lietuvos Koordinatorė – Vitolda Račkova ir Vakarų Lietuvos koordinatorė – Adelina Sabaliauskaitė. Šių dviejų šaunių ir atsidavusių moterų bei jų vadovaujamų visos Lietuvos koordinatorių komandos dėka galėjo būti įgyvendinti „Maršo“ organizatorių išsikelti uždaviniai, prie kurių įgyvendinimo prisidėjo visa Lietuva. Visa Lietuva siuntė lėšas šiam protesto „Didysis Šeimos Gynimo Maršas 2021“ žygiui, ir tai buvo tiesiog neįtikėtina – tai buvo iki ašarų pakilu, jaučiant visą šią bendrystę, šį milžinišką palaikymą, tame tarpe ir iš užsienio lietuvių, kurie siuntė palaikymo žinutes, siuntė lėšas, netgi važiavo į Lietuvą tam, kad galėtų gyvai sudalyvauti šiame Mitinge. Dėkojame visiems atlikėjams, nepabūgusiems politinio spaudimo ir išdrįsusiems „Maršo“ scenoje sudainuoti susirinkusiai Lietuvai.

Milžiniškas ačiū atlikėjui ir dainų autoriui Romui Dambrauskui, sukūrusiam ir sudainavusiam gyvai „Didžiojo Šeimos Gynimo Maršo 2021″ himną, kurį dainavo visa Vingio parko aikštė… Didžiulė padėka LR Prezidentui, Gitanui Nausėdai, atsiuntusiam savo palaikymo Šeimai vaizdo įrašą, – tai vyro ir moters Šeimai, kuri apibrėžta mūsų Konstitucijoje. Maršo organizatoriai dar, ir dar, ir dar kartą žemai lenkiasi Lietuvai, padariusiai viską, kad dienos šviesą išvystų „Didysis Šeimos Gynimo Martas 2021“, kuris toliau keliauja po šalį, kviesdamas kilti ir eiti toliau, teisingos valstybės link. Bendri duomenys apie dalyvių skaičių: 6660 automobilių iš visos Lietuvos, papildomai apie 550 vilniečių automobilių, 480 motociklų, 54 autobusai iš visų savivaldybių, daugybė nesiregistravusių automobilių ir motociklų, dviračių ir pėsčiųjų, kurie beveik iki pusės mitingo plūdo į Vingio parką. Ačiū jums, ačiū, ačiū ačiū…“

Ką  apie Šeimų maršą mano  radviliškiečiai

„Džiaugiuosi „Didžiuoju Šeimos Gynimo Maršu“  ir pakylėtas grįžau, kad tauta prabudo. Šis renginys  suvienijo tautą ir tikrai buvo  pavykęs. „Didįjį Šeimos Gynimo Maršą“ galima pavadinti antruoju sąjūdžiu, labai patiko visų dalyvių pasisakymai, puikiai pakalbėjo ir Prezidentas Gitanas Nausėda“, – pasidalino įspūdžiais „Didžiajame Šeimos Gynimo Marše“ dalyvavęs Polekėlės klebonas Feliksas Baliūnas.

„Džiaugiuosi, kad lietuviai po daugelio metų pradėjo vienytis ir aiškiai pasakyti valdžios atstovams, kokioje Lietuvoje jie nori gyventi. Palaikau Šeimos Maršo dalyvius ir tikiuosi, kad tai tik pradžia kuriant Lietuvos gerovę“,- sakė  nepartinis Tarybos narys bei „Radviliškio krašto bendruomenės“ pirmininkas  Gediminas Lipnevičius.

„Radviliškio krašto“ informacija
Total
0
Dalinasi
Related Posts