Socialiniai tinklai

Aktualijos

Dėl mįslingų įvykių Šeduvos gimnazijoje vyksta teismai

Paskelbta

data

Šiaulių apygardos teismas šių metų rugpjūčio 25 d. priėmė nutartį perduoti civilinę bylą dėl turtinės ir neturtinės žalos atlyginimo pirmosios instancijos teismui – Šiaulių apylinkės teismo Radviliškio rūmams. Byloje ieškovė Gita V., kurią atstovauja advokatas Vidmantas Skaburskas, atsakovais patraukė Radviliškio rajono Šeduvos gimnaziją, fizinį asmenį Nijolę R., kurią atstovauja advokato padėjėjas Virginijus Savickas. Trečiuoju asmeniu įtraukta draudimo bendrovė ADB Gjensidige.

Motyvavo, kad dėl žalos atlyginimo buvo galima spręsti taikiu būdu

Šiaulių apylinkės teismo Radviliškio rūmai 2021 m. gegužės 27 d. nutartimi ieškovės Gitos V. ieškinį paliko nenagrinėtą. Prašymą palikti ieškinį nenagrinėtą parengiamajame teismo posėdyje pateikė gimnaziją atstovavęs Savivaldybės Juridinio ir viešųjų pirkimo skyriaus vedėjas Arnoldas Matuzevičius. Jis savo prašymą motyvavo tuo, kad ginčą buvo galima išspręsti be kreipimosi į teismą – Vaikų mokymo sutarties 8 punkte numatyta, kad ginčytini ugdymo proceso organizavimo, gimnazijos veiklos, sutarties pažeidimo klausimai sprendžiami gimnazijos taryboje, atskirais atvejais dalyvaujant apskrities viršininko administracijos valstybinės švietimo inspekcijos atstovui arba apskundžiami Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka. Ieškovė ar jos atstovas visų pirma turėjo kreiptis į gimnazijos tarybą dėl žalos atlyginimo, tačiau to nepadarė, todėl mano, kad ieškovė nepasinaudojo ginčo nagrinėjimo ne teisme tvarka ir ji šia tvarka dar gali pasinaudoti. Iš užfiksuotos ieškovės ir jos atstovo pozicijos matyti, kad kalba eina apie sužalotus vaikus ir apie tai minėta gimnazija buvusi informuota. Atsakovės fizinio asmens Nijolės R. atstovas palaikė gimnazijos atstovo poziciją, kad ginčas turėtų būti sprendžiamas ne teisme, o gimnazijos taryboje.

Kas nutiko gimnazijoje?

Pagal bylos duomenis, įvykiai, dėl kurių, ieškovės nuomone, jos sūnui buvo padaryta turtinė ir neturtinė žala, įvyko 2019–2020 metais (paskutinis 2020 m. kovo mėnesį), tačiau bylos faktinės aplinkybės viešai neskelbiamos. Kas vis tik nutiko minėtoje Šeduvos gimnazijoje, pasiteiravome tiek ieškovės bei jos atstovo, tiek atsakovų. Ieškovė Gita V., paklausta, koks įvykis lėmė turtinės bei neturtinės žalos atsiradimą, atsakė, kad įvykių buvo ne vienas ir ne du, tačiau daugiau papasakoti atsisakė: „kol vyksta teismas, nenoriu komentuoti ir teikti informacijos, po to matysim, tarsimės su advokatu”. Ieškovės atstovas advokatas Vidmantas Skaburskas laikėsi tos pačios pozicijos – atsakė, kad kol byla yra nagrinėjama, teikti informacijos negali, sutiko pakomentuoti situaciją po teismo sprendimo priėmimo. Radviliškio rajono Šeduvos gimnazijos direktorė Daiva Kavaliauskienė taip pat buvo nekalbi – nurodė, kad vaikas mokykloje nebesimoko, ir informaciją teikti atsisakė. Fizinio asmens Nijolės R. atstovas advokato padėjėjas Virginijus Savickas pirmiausia nurodė, kad sutartis su juo sudaryta dėl atstovavimo teisme, o įgaliojimų teikti informaciją apie bylos aplinkybes jis neturi, nenori daryti įtakos teismo sprendimui, tačiau pabendrauti po bylos išnagrinėjimo mielai sutiko. Savivaldybės Juridinio ir viešųjų pirkimų skyriaus vedėjas Arnoldas Matuzevičius pažymėjo, kad byla susijusi su mažamečiu vaiku, todėl čia jautrus asmens duomenų atskleidimo klausimas, ir taip pat atsisakė tiekti informaciją.  Taip vieni nuo kitų bylos šalys nusimetė atsakomybę dėl asmenų duomenų paviešinimo ir susidarė įspūdis, kad vis tik mokykloje nutiko kažkas tikrai rimto ir negero, ką turėtų žinoti visuomenė.

Bylą nagrinėjo beveik 7 mėnesius

Šiaulių apygardos teismas pažymėjo, kad ieškovės Gitos V. ieškinį teismas priėmė dar 2020 m. spalio mėnesį ir tuo metu jis atitiko visus Civilinio proceso kodekso procesiniams dokumentams keliamus formos ir turinio reikalavimus, ieškinio pagrindas ir dalykas buvo suformuluoti tinkamai, o teismas nenurodė jokių esminių trūkumų, kuriuos reikėtų šalinti. Paaiškėjo, kad pirmosios instancijos teismas šią bylą nagrinėjo beveik 7 mėnesius ir tik tada priėmė procesinį sprendimą ieškinį palikti nenagrinėtą. Neįvertinta ir tai, kad ginčas kilo ne tik tarp ieškovės Gitos V. bei atsakovės Radviliškio rajono Šeduvos gimnazijos, bet yra ir atsakovė Nijolė R., kurios atsakomybės klausimo, vadovaujantis Vaikų mokymo sutartimi, išspręsti nėra įmanoma.

Byla bus nagrinėjama iš naujo

Apeliacinės instancijos teismas konstatavo, kad Šiaulių apylinkės teismo Radviliškio rūmai, paliekant ieškinį nenagrinėtą, netinkamai išaiškino procesines teisės normas, dėl to ieškovės Gitos V. teisės į teisingą teismą bei teisminę gynybą buvo pažeistos. Skundžiamą pirmosios instancijos teismo nutartį nuspręsta panaikinti. Ši byla bus nagrinėjama iš naujo Šiaulių apylinkės teismo Radviliškio rūmuose. Apie bylos baigtį informuosime kituose savaitraščio „Radviliškio kraštas” numeriuose.

Rita Grigalienė

REKLAMA
Komentarai

Jūsų komentaras

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Aktualijos

Teismo nutartis: septynios lūšys savininkui negrąžintos ir palikta aplinkosaugininkų skirta bauda

Paskelbta

data

Šiaulių apylinkės teismo Joniškio rūmuose priimta nutartis, kuria teismas paliko nepakeistą Aplinkos apsaugos departamento 2021 m. birželio 4 d. nutarimą dėl lūšių laikymo netinkamomis sąlygomis, neteisėtos prekybos lūšimis, žiauraus elgesio su gyvūnais ir saugomų rūšių laukinių gyvūnų laikymo taisyklių pažeidimo. Teismas S. P. skundo netenkino, todėl asmuo pagal aplinkosaugininkų nutarimą turės sumokėti 625 eurų baudą ir konfiskuotos neteisėtai ir netinkamai laikytos lūšys.

„Laukiniai saugomi gyvūnai – lūšys – buvo laikomos neteisėtai. Gyvūnai buvo eksponuojami ir siūloma juos pirkti nesilaikant nustatytų reikalavimų, – sako bylą nagrinėjusi Šiaulių apylinkės teismo Joniškio rūmų teisėja Sigita Rozgaitė. – Lūšys buvo laikomos netinkamomis sąlygomis, todėl jomis turėjo būti pasirūpinta. Lūšys įrašytos į saugomų gyvūnų sąrašą, todėl minėtų gyvūnų apsaugai turi būti skiriamas didesnis dėmesys ir rūpestis.“

Anot teisėjos S. Rozgaitės, Aplinkos apsaugos departamento 2021 m. birželio 4 d. nutarimas administracinio nusižengimo byloje yra teisėtas ir pagrįstas, todėl skundžiamas nutarimas paliktas nepakeistas, o asmens skundas netenkinamas. Pagal aplinkosaugininkų nutarimą S. P.  buvo skirta 625 eurų bauda ir taikyta administracinio poveikio priemonė – laukinių gyvūnų (septynių lūšių) konfiskavimas.

S. P. administracinėn atsakomybėn buvo patrauktas už trijų administracinių nusižengimų padarymą: neteisėtą saugomų rūšių laukinių gyvūnų laikymą, t. y. lūšys buvo laikomos neturint teisėtą jų įsigijimą patvirtinančių dokumentų; už prekybos laukiniais gyvūnais taisyklių pažeidimą; už žiaurų elgesį su gyvūnais, gyvūnų kankinimą.

Teismo vertinimu, S. P. kaltė dėl prekybos laukiniais gyvūnais taisyklių pažeidimo padarymo yra įrodyta. Viešas lūšių eksponavimas už atlygį ir siūlymas jas pirkti patenka į prekybos laukiniais gyvūnais apibrėžimą. Nors S. P. ir teigė, kad jam išduotas leidimas suteikia teisę prekiauti lūšimis, tačiau tokiam veiksmui yra būtinas ir komercinio naudojimo sertifikatas, kokio asmuo neturėjo. S. P. teiginius, kad ne jis įdėjo skelbimą ir jis nevadovauja bendrovei, kuri skelbia apie lūšių eksponavimą už atlygį ir dėl to jis nėra atsakingas, teismas vertina tik kaip bandymą išvengti atsakomybės.

Byloje surinkti įrodymai patvirtina, jog tik dvi lūšys turėjo tinkamus jų įgijimą patvirtinančius dokumentus, kitos laikomos lūšys tokių dokumentų neturėjo. Asmuo nepranešinėjo Aplinkos apsaugos departamentui apie gyvūnų pagausėjimo (jauniklių atsivedimo) faktus, gyvūnų pagausėjimo faktai nebuvo įforminti nustatyta tvarka. Teismo įvertinta, kad S. P. nesilaikė nustatytų teisės aktų reikalavimų dėl lūšių veisimo, jų registravimo, pas jį laikomos lūšys neturi jų gimimą nelaisvėje patvirtinančių dokumentų.

S. P. kaltė dėl žiauraus elgesio su gyvūnais ir gyvūnų kankinimo taip pat yra įrodyta. Pagal 2020 m. rugsėjo 8 d. patikrinimo aktą nebuvo laikomasi gyvūnų laikymo teisės aktų: nebuvo užtikrinti reikalavimai dėl voljerų dydžių, elektros užtvaro. Aštuonios lūšys buvo laikomos po keturias dviejuose voljeruose, kurių plotas tik 1,5 m2. 2020 m. lapkričio 7 d. apžiūros akte buvo konstatuota, kad visos lūšys yra laikomos voljere bendrai, patelės nebuvo atskirtos nuo patinų, nors gyvūnų veisimas jau yra draudžiamas. Per teismo posėdį S. P. teigė, kad lūšis jis vakcinuodavo, tačiau jokių tai patvirtinančių dokumentų pateikti negalėjo.

Teismas daro išvadą, kad S. P. nesirūpino gyvūnais, nesuteikė laikomiems augintiniams būtinų gyvenimo sąlygų, kad lūšys galėtų pakankamai judėti. Tai yra žiaurus elgesio su gyvūnais, gyvūnų kankinimas, dėl ko gyvūnams gresia žūtis ar suluošinimas. Teismas pažymi, kad net ir po patikrinimo S. P. nepagerino gyvūnų laikymo sąlygų, nors nuo patikrinimo iki protokolo surašymo buvo keturių mėnesių laikotarpis. Protokolo surašymo metu viena lūšis buvo akivaizdžiai serganti, jai nebuvo teikiama veterinarinė pagalba.

S. P. tvirtino, kad lūšis augina jau daugiau nei 10 metų ir visada viskas buvę gerai – tikrino kasmet ir nebuvo pažeidimų. Administacinėn atsakomybėn patrauktas asmuo ir jo atstovas akcentavo, kad gyvūnų konfiskavimas yra akivaizdžiai per griežtas, neatitinkantis teisingumo ir protingumo kriterijų.

Administracinio nusižengimo byloje nustatyta, kad pas S. P. buvo atliktas neplaninis patikrinimas dėl galimai neteisėtos prekybos lūšimis, saugomų rūšių laukinių gyvūnų laikymo reikalavimų laikymosi. Patikrinimai buvo atlikti 2020 m. rugpjūčio 13 d. ir 2020 m. rugsėjo 8 d., papildoma apžiūra atlikta 2020 m. lapkričio 7 d., per kurią buvo nuskaitytas gyvūnų – lūšių, ženklinimas, gyvūnai paskiepyti nuo pasiutligės. Neplaninis patikrinimas buvo inicijuotas dėl galimai neteisėtai laikomų ir / ar parduodamų laukinių gyvūnų. 2020 m. rugsėjo 8 d. patikrinimo akte nurodytos visos patikrinimo metu nustatytos faktinės aplinkybės, nurodyti voljerų, kuriuose buvo laikomos lūšys, išmatavimai; nurodyti padaryti pažeidimai, išdėstyti teisės aktai, kurių reikalavimai yra pažeisti.

Nors S. P. ir nesutinka, kad yra padaręs administracinius nusižengimus, teismo posėdyje teigė, jog pas jį anksčiau nebuvo nustatyti jokie pažeidimai, lūšys buvo laikomos tinkamomis sąlygomis, buvo teikiamos ataskaitos apie laikomas lūšis, tačiau, teismo vertinimu, administracinio nusižengimo byloje surinkti įrodymai patvirtina S. P. kaltę padarius jam inkriminuotus administracinius nusižengimus.

Nutartis per 20 kalendorinių dienų nuo jos paskelbimo gali būti skundžiama Šiaulių apygardos teismui, skundą paduodant per nutartį priėmusius Šiaulių apylinkės teismo Joniškio rūmus.

Nijolė Damulė

Šiaulių apylinkės teismo pirmininko padėjėja

(ryšiams su žiniasklaida ir visuomene)

https://siauliu.teismai.lt/

Skaityti daugiau

Aktualijos

Pareigūnai ieško radviliškiečių gyvenimą pastaruoju metu nuolat trikdžiusio asmens

Paskelbta

data

Radviliškio rajono policijos komisariato pareigūnai ieško 39 metų ilgai po užsienį klajojusio ir ten savo nusikalstama veika problemų kėlusio Radviliškio gyventojo Valdemaro Baravyko, kuris, sugrįžęs į gimtinę, pastaraisiais metais ramybę ėmė drumsti Radviliškio gyventojams. Už vagystes ir viešosios tvarkos pažeidimus jis daug kartų teistas Ispanijoje, Vokietijoje, Švedijoje, Didžiojoje Britanijoje ir Lietuvoje.

Sugrįžęs į Lietuvą, vyras nusikalstamas veikas vykdė čia. 2021 metais jam buvo pradėti net 6 ikiteisminiai tyrimai – dėl plėšimo, viešosios tvarkos pažeidimo ir 4 dėl vagysčių. Teismas jam vis skirdavo bausmes, nesusijusias su laisvės atėmimu.

Šio vyro vagysčių objektas – ne tik daiktai, bet ir gyvos būtybės. Štai balandį jis net du kartus buvo pavogęs vienos radviliškietės šunį. Balandžio 11-osios ankstų rytą Žemaitės g. gyvenanti moteris pamatė, kad išlaužti voljero varteliai ir jame nebėra trejų metų labradoro retriverio. Šuns vagystę atskleisti pavyko nesunkiai, nes naktį mieste dirbę Radviliškio pareigūnai buvo atkreipę dėmesį į grupelę asmenų, tarp kurių buvo  nuolat įvairius teisėtvarkos pažeidimus darantis, todėl  jiems gerai pažįstamas Valdemaras Baravykas, kuris su pavadžiu vedėsi nemažą šunį, pagal požymius panašų į pavogtąjį. Po savaitės, naktį, to paties gyvenamojo namo šeimininkė  išgirdo įtartinus garsus kieme. Pažvelgusi pro langą, pamatė, kad jos šuns vėl nebėra, o voljero durys atlapotos. Įtarimas krito vėl ant to paties asmens. Ir jis pasitvirtino. Šeimininkė savo augintinį atgavo, o V.Baravykui pareikšti įtarimai dėl dviejų šuns vagysčių. Už tai teismas vyrui skyrė vienerius metus laisvės apribojimo su  nurodytais įpareigojimais.  Vyrui tokia bausmė proto neįkrėtė ir Radviliškio rajono policijos komisariato pareigūnams teko toliau  tirti įvairias nusikalstamas veikas, kurių autoriumi pasirodydavo besąs tas pats Valdemaras Baravykas.

Vasarą jam buvo paskelbtas teismo nuosprendis  už vasario 15 d. įvykdytą viešosios tvarkos pažeidimą viename Radviliškio prekybos centre. Čia jis su draugeliu teisėsaugos dėmesio sulaukė dėl chuliganiško elgesio. Neblaivus vyras įvairiais necenzūriniais žodeliais iškoneveikė apsaugininką, mosuodamas bokso pirštinėmis apmautomis rankomis  taikėsi jį smūgiuoti. Įsismarkavęs  į darbą paleido ne tik rankas, bet ir kojas – spardė parduotuvės krepšelius, sieną, vaikų atrakcijai skirtą žaislinį arklį. Už tai teismas jam skyrė 20 parų arešto. Tačiau likimas radviliškiečiui buvo palankus. Kadangi Šiaulių tardymo izoliatoriuje tuo metu nebuvo laivų vietų arešto bausmei atlikti,  su  nuteistuoju buvo pasirašyta sutartis, kad jis bausmės atlikti atvyks rugsėjo 6 d. Tačiau vyras nei tą, nei kitą dieną, nei po mėnesio atvykti nesiteikė. Todėl šiomis dienomis jam pradėtas dar vienas, jau septintas šiemet,  ikiteisminis tytrimas – dėl vengimo atlikti arešto  bausmę. O areštas jau pailgėjo iki 40 dienų, nes rugsėjo pabaigoje teismas jam skyrė dar 20 parų arešto už tai, kad birželį jis  iš vieno namo kiemo pagrobė rankšluostį bei pledą ir pasikėsinimo pagrobti  neįgaliojo vežimėlį.

Slapstydamasis nuo bausmės atlikimo šis radviliškietis sugebėjo padaryti dar vieną nusikalstamą veiką. Jis įtariamas vagyste iš gyvenamojo namo. Kęstučio g. gyventojas kreipėsi į policiją, kad  spalio 6-osios vidurnaktį pas jį su dviem draugeliais atėjo minėtas asmuo ir pagrobė  kambaryje buvusį televizorių HISENSE SMART.

V. Baravykas  laukia dar vieno teismo sprendimo – už sausio 21 d. įvykdytą plėšimą. Nuo jo ir kartu su juo buvusio asmens nukentėjo 60-metis vyras, ankstų rytą automobiliu važiavęs namo. Kai du gatve ėję vyrai jo automobilį apmėtė sniego gniūžtėmis, susinervinęs vairuotojas išlipo lauk ir pamėgino gauti atsakymą į klausimą: „Ką darote?“. Atsakymo sulaukė kastuvo ir rankų smūgiais į galvą. Po suduotų smūgių radviliškietis nugriuvo ant žemės, o jį užpuolę asmenys įlindo į automobilį, paėmė ten buvusį krepšį su maisto dėžute, akiniais, vaistais bei kitais daiktais, ir pasišalino.

Jei kas žinote Valdemaro Baravyko buvimo vietą, susisiekite su Radviliškio rajono policijos komisariato vyresniąja tyrėja Meilute Kubiliene telefonu (8 655) 28930 arba parašykite elektroniniu paštu paštu meilute.kubiliene@policija.lt.

Filmuotą medžiagą apie V.Baravyko šėliojimą parduotuvėje rasite čia: https://youtu.be/hAC83PFepn8

                                             Atstovė spaudai Gaila Smagriūnienė

Skaityti daugiau
REKLAMA

Skaitomiausi