Burbiškio dvare – šeštoji Auksinių vestuvių šventė

Rugsėjo 11 dieną Burbiškio dvare  jau šeštąjį kartą rajone pagerbtos 50 ir daugiau metų santarvėje bei meilėje išgyvenusios sutuoktinių poros.

Neprailgo tie metai…

„Neprailgo tie metai. Visą gyvenimą kartu buvom, koja kojon ėjom, ir dabar šiandien čia drauge atvažiavom. O vestuves smagiai atšventėm – tris dienas šventėm, balta suknelė pilka pasidarė, bet labai smagu buvo. Kaip ir visas mūsų gyvenimas drauge smagus, linksmas, draugų, artimųjų, juoko pilnas. Dabar gi visas mūsų džiaugsmas – proanūkiai“, – taip kalbėjo Deimantines vestuves šiais metais švenčiantys Jonas ir Regina Andrijauskai, atvykę į Radviliškio rajono Burbiškio dvare jau šeštąjį kartą organizuojamą Radviliškio rajono porų, švenčiančių Auksines vestuves, šventę.
„Oi, smagiai atšventėm vestuves: tris bačkas alaus išgėrėm, šokom, dainavom, baisiai smagu buvo. O gyvenime visko pasitaikė: ir džiaugsmo, ir rūpesčių. Svarbiausia – vienas kitą mylėti, turėti kantrybės ir mokėti atleisti“. „Skyrybos dabar madingos gal pasidarė – tai, žiūrėk, vieni, tai kiti skiriasi, viską reklamuojasi, o juk reiktų jaunimui parodyti, kaip gražiai gyventi reikia, kaip mylėti, suprasti vienas kitą. Gal ir skyrybų mažiau būtų tada“, – tokiais šiltais atsiminimais, pamokymais, kaip ilgai ir darniai šeimoje gyventi, rudenėjančiame Burbiškio dvare dalijosi Deimantines, Auksines ir Safyrines vestuves švenčiančios poros, gyvenančios Radviliškio rajone.

Šeštoji auksinių vestuvių šventė

Į Auksinių vestuvių šventę Burbiškio dvare garbingus santuokos jubiliejus švenčiančias poras Radviliškio rajono savivaldybė pakvietė jau šeštąjį kartą.
Porų, prieš 50 metų susituokusių Radviliškio rajone, tradiciškai ieškojo Radviliškio rajono savivaldybės administracijos Civilinės metrikacijos, informacinių technologijų ir komunikacijos skyriaus darbuotojos. Pasak šio skyriaus vedėjo pavaduotojos Sigitos Grabauskienės, 2020 metais Auksines vestuves švenčia 58 Radviliškio rajone prieš pusę amžiaus susituokusios poros, jos visos buvo pakviestos į šventę, bet atvyko 26 poros, iš jų yra viena 60, ir viena 45 metų bendro gyvenimo sukaktis – Deimantines ir vadinamąsias Safyrines vestuves – mininti pora.

Gražias vedybinio gyvenimo sukaktis mininčiuosius sveikino Radviliškio Švč. Mergelės Marijos Gimimo parapijos klebonas Tadas Rudys. „Džiaugiuosi jumis visais, kuriuos mano kolega prieš penkiasdešimt metų sutuokė. Žiūriu į jus ir galvoju, kad kaukės, kurias mes visi turime dėvėti, visus suvienodina. O po jomis mes esame visi skirtingi. Daug pastangų reikia drauge gyvenant tas skirtybes priimti, su jomis susitaikyti. Bet kai myli – juk viskas yra įmanoma. Linkiu jums vieno – kasdien dėkokite už palaimą būti drauge ir prašykite Dievo stiprybės. Dievo palaimos Jums visiems“, – sakė jis.

Pasveikintos 28 poros

Šventėje pasveikinti Jonas ir Regina Andrijauskai iš Radviliškio, švenčiantys 60 metų santuokos sukaktį, Deimantines vestuves, Vytautas ir Teresė Lapinskai iš Sidabravo seniūnijos, švenčiantys 45 metų santuokos sukaktį, vadinamąsias Safyrines vestuves. Šventėje pasveikintos 26 poros, švenčiančios 50 metų santuokos sukaktį, Auksines vestuves: Radviliškio mieste gyvenantys Stasė ir Alfonsas Savickai, Vytautas ir Janina Jocai, Vaclovas ir Nijolė Masiuliai, Vaclovas ir Jadvyga Danutė Šivickai, Jonas ir Stasė Vaičiuliai, Jonas ir Zinaida Cilinginovai, Jonas ir Marija Notrimai, Vytautas ir Ona Radvilos, Šeduvos miesto seniūnijoje gyvenantys Vytautas ir Angelija Lukoševičiai, Baisogalos seniūnijoje gyvenantys Kazys ir Janina Šarauskai, Stanislovas ir Rima Marytė Viliopai, Vladas ir Danguolė Budvyčiai, Grinkiškio seniūnijoje gyvenantys Vytautas Bronius ir Elena Stanislauskiai, Pranas Romas ir Elena Gricai, Petras ir Danutė Petraičiai, Sidabravo seniūnijoje gyvenantys Jonas ir Birutė Tvarijonai, Viktoras Vytautas ir Amelija Buzai, Jonas ir Janina Dambrauskai, Mindaugas ir Aleksandra Misiukevičiai, Pakalniškių seniūnijoje gyvenantys Jurgis ir Zita Šiaulianskai, Šiaulėnų seniūnijoje gyvenantys Česlovas ir Paulina Rimkūnai, Radviliškio seniūnijos gyventojai Edmundas ir Jonė Adomavičiai, Skėmių seniūnijos gyventojai Algimantas ir Vida Mikalauskai, Vilhelmas ir Silva Bložės.

Sukaktuvininkams sveikatos, santarvės taip pat linkėjo seniūnai, šeimos nariai, artimieji, draugai. Gražioje šventėje apsilankė ir Radviliškio rajono savivaldybės meras Antanas Čepononis bei Tarybos narys Gediminas Lipnevičius. „Šiandien Burbiškio dvare visi kartu pasidžiaugėme net dvidešimt šešių porų auksinėmis vestuvėmis. Jūs mūsų Lietuvos pasididžiavimas, nes 50 metų kartu visiems mums esate didžiausias pavyzdys bei siekiamybė. Eikite toliau, kartu tvirtai susikibę už rankų, nors tas kelias viliojantis, ilgas, sunkus. Veskitės kartu pagarbą, meilę, kantrybę dar ilgus ilgus metus. Linkiu sveikatos, stiprybės bei, tikiuosi, kartu atšvęsime ir deimantines vestuves“,- sukaktuvininkams linkėjo Tarybos narys Gediminas Lipnevičius.

Auksinių vestuvių sukaktuvininkams  dainas dovanojo  atlikėjas Paulius Bagdanavičius. Šventinę nuotaiką dalyviams padėjo sukurti  šventės vedėjo Modesto Vaitkevičiaus tekstai apie meilę, santarvę, darną. O suskambus valso garsams visos šventėje dalyvavusios poros sukosi šokio ritmu. Vėliau visi sukaktuvininkai išėjo į lauką pasidaryti atminčiai bendrą nuotrauką.

Kaip ir kasmet, savaitraščio „Radviliškio kraštas“ kolektyvas prisideda prie sveikinimų su šiomis gražiomis sukaktuvėmis ir visiems jaunavedžiams dovanoja savaitraščio prenumeratą iki šių metų pabaigos. Dėl dovanos jaunavedžius ar jų atstovus prašome kreiptis telefonu  8 655 59595 ir savaitraštis bus pristatytas jūsų nurodytu adresu.

Marija Šikšnytė

Total
0
Dalinasi
Related Posts
Skaityti daugiau

Apžvalgos

Paskutinė vasaros diena. „Radviliškio krašto bendruomenės“ patalpose maloni prieblanda. Po ranka „Komunizmo aušros“ 1977-10-12d. (trečiadienio) Nr.41. Startinė pozicija…