Socialiniai tinklai

Aktualijos

Burbiškio dvare nuaidėjo Auksinės vestuvės

Avatar

Paskelbta

data

Rugpjūčio 16 d. Burbiškio dvare jau penktą kartą nuaidėjo Auksinių vestuvių šventė. 2019 metais Auksines vestuves švenčia 57 Radviliškio rajone prieš 50 metų susituokusios poros, bet į šventę atvyko 22 poros, jų tarpe buvo ir 70, ir 60 metų bendro gyvenimo sukaktis mininčių porų.
Į šventę „auksinių“ porų atvyko pasveikinti rajono meras, Tarybos nariai bei administracijos darbuotojai. Auksinę bendro gyvenimo sukaktį mininčias poras pasveikino Radviliškio Švč. Mergelės Marijos Gimimo parapijos klebonas Tadas Rudys.

Šventėje buvo pasveikinti Leokadija ir Edmundas Sadzevičiai, švenčiantys 70 metų santuokos sukaktį, Palaimintąsias vestuves, ir dvi poros, švenčiančios 60 metų santuokos sukaktį, Deimantines vestuves: Bronislava ir Juozapas Mikučiai, Elzbieta ir Antanas Vytautas Šarkos.
Pasveikinta 19 porų, švenčiančių 50 metų santuokos sukaktį, Auksines vestuves: Radviliškio miesto seniūnijoje gyvenantys Genovaitė ir Česlovas Kazimieras Poviliauskai, Stasė ir Vytautas Antanas Terebeizos, Sniegina ir Henrikas Romas Martinaičiai, Janina ir Edvardas Šavareikos, Elena ir Algimantas Pauriai, Regina ir Antanas Albertas Sipai, Vanda ir Stasys Vidutis Rozenbergai, Irena ir Algimantas Vaičiai, Danutė ir Juozas Jurpaliai, Aldona ir Petras Mandravickai, Valdona Mikalina ir Vladislovas Adomaičiai, Šeduvos miesto seniūnijoje gyvenantys Marijona ir Antanas Jarašūnai, Baisogalos seniūnijoje gyvenantys Vanda ir Albinas Golcai, Zita ir Gintautas Žvikai, Angelė ir Rimantas Narbučiai, Grinkiškio seniūnijoje gyvenantys Irena Danutė ir Jonas Norkevičiai, Elena ir Raimundas Paškevičiai, Tyrulių seniūnijoje gyvenantys Regina Pranciška ir Ignas Andriuliai, Radviliškio seniūnijoje gyvenantys Zita ir Stasys Kazys Kazlauskai, Janina ir Alfredas Eidukaičiai.
Sukaktuvininkams sveikatos, santarvės linkėjo  šeimos nariai, artimieji, draugai.
Šventėje „auksiniai“ jaunavedžiai dalinosi prisiminimais apie įsimintiniausią gyvenimo dieną.
„Su vyru susipažinau, kai jis mane palydėjo iš pagrabo. Tai nuo to dienos jau 70 metų esame kartu“,- sakė Leokadija, su vyru Edmundu švenčiantys Palaimintąsias vestuves.
„Pirmą kartą vyrą pamačiau vaistinėje, bet per daug nesidomėjau, ką ten veterinorius perka. Vestuvių diena buvo įspūdinga – kadangi vyras grojo dūdų orkestre, mus pasitiko visas orkestras, na, o į vestuves važiavome sunkvežimiu“,- prisiminimais dalinosi Bronislava Mikutienė.
„Vestuvių puotai kaime papjaudavo veršiuką, paršelį, padarydavo kelias statines alaus. Vestuvių puotoje visi gerdavo alų, stipresnio gėrimo po taurelę duodavo išgerti tik po vidurnakčio“,- prisiminimais pasidalino Regina Pranciška ir Ignas Andriuliai.
Auksinių vestuvių sukaktuvininkus sveikino grupė „Marsa“. Šventinę nuotaiką dalyviams padėjo sukurti jauki aplinka, šventės vedėjo Vaidoto Katučio tekstai apie meilę, santarvę, darną. O suskambus valso garsams visos šventėje dalyvavusios poros sukosi šokių aikštelėje.
Gražias bendro gyvenimo sukaktis švenčiančias poras atvyko pasveikinti Radviliškio rajono savivaldybės tarybos narys bei „Radviliškio krašto bendruomenės“ pirmininkas Gediminas Lipnevičius. Jis nuoširdžiai pasveikino bendruomenės narius: Eleną ir Algimantą  Paurius, Reginą Prancišką ir Igną Andriulius ir kitus Auksinių vestuvių sukaktuvininkus. O visiems jaunavedžiams sukaktuvių proga dovanojama savaitraščio „Radviliškio kraštas“ prenumerata iki šių metų pabaigos. Dėl dovanos jaunavedžius ar jų atstovus prašome kreiptis telefonu (8 655) 59 595 ir savaitraštis bus pristatytas jūsų nurodytu adresu.

„Radviliškio krašto“ informacijaKomentarai

Jūsų komentaras

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Aktualijos

Šventinę nuotaiką sugadino … valymo priemonė

Avatar

Paskelbta

data

Radviliškio rajono Baisogalos seniūnijos pagyvenusių žmonių asociacijos ,,Sidabro gija“ senjorai labai aktyvūs: rengia linksmas popietes, kviečiasi svečių ir patys keliauja – neseniai aplankė „Kinijos žibintų“ festivalį Pakruojo dvare.

Popietėje – linksmai praleistas laikas

Sausio pradžioje Radviliškio rajono Baisogalos seniūnijos pagyvenusių žmonių asociacijos ,,Sidabro gija“ senjorai, susirinkę į popietę ,,Praėjusių švenčių prisiminimai“, smagiai draugiškoje aplinkoje praleido laiką. Prisiminė Kalėdas, Naujuosius metus ir Trijų karalių dieną. Į svečius buvo pakviesta „Radviliškio krašto bendruomenės“ mėgėjų teatro grupė su spektakliu ,,Iš senolių pasakojimų skrynios: meilės spalvos“. Svečias – poetas Vaclovas Stulginskas paskaitė savo sukurtas eiles, skirtas ,,Sidabro gijai“,
padovanojo pelėdos – asociacijos simbolio – paveikslą, savo parašytą knygą. Visi smagiai pasišoko, padainavo. Šventė buvo graži, nuotaikinga, tačiau daugelio senjorų širdyse liko ir nuoskaudų…

Už ką dėkoti Kultūros centro vadovei?

Pasak Baisogalos seniūnijos pagyvenusių žmonių asociacijos ,,Sidabro gija“ vadovės Zinos Terebeizienės, ji norėtų padėkoti ir Kultūros centro vadovei, tačiau … nelabai yra už ką: „Norėčiau padėkoti Kultūros centro vadovei, bet nėra už ką. Už patalpą renginiui turėjom sumokėti – iš savo varganų
pensijų surinkom mokestį, kad galėtume visi kartu pabendrauti. Atėjusi vadovė pareiškė, kad užsidangstytume langus, nes matomės iš gatvės, užsidarytume salės duris, nes girdisi mūsų dainuojamos
dainos. Kodėl baisogaliečiai – senjorai, neturėdami patalpų, norėdami pabendrauti (turi tik 15 kv metrų kabinetą, o skyriuje – 75 nariai) ir turėdami tokį kultūros pastatą, kuris turi jiems tarnauti, turi mokėti už
pabuvimą jame?

Praėjusiame renginyje buvome apkaltinti paėmę valymo priemonę. Po šio renginio vadovei nunešėme įvairių priemonių, kad vėl nebūtume apkaltinti, kad kažkas dingo“

Baisogalos kultūros centre senjorai nepageidaujami…

Savo socialinėje paskyroje Baisogalos kultūros centro meno vadovas Vilimas Malinauskas rašė, kad senjorai šioje įstaigoje nelabai pageidaujami ir direktorė J. Juškaitė pagyvenusių žmonių, švelniai tariant,
nemėgstanti. „Direktorė J. Juškaitė yra pasakiusi, kad Kultūros namuose gali dirbti iki 40 metų, o toliau eiti į pensiją. Kai ji atėjo dirbti, mūsų santykiai pašlijo, man buvo vis primenamas amžius, mano metai. Su manimi elgiamasi kaip su antrarūšiu žmogumi, esu atskirtas nuo kolektyvo. Direktorės nuomone, aš esu nukaršęs senis ir su tokiu jaunimui nereikia bendrauti. Aš atlieku savo darbą, kas man priklauso ir viskas.
Skundėsi ir pagyvenę, ir Stulginskas – jis norėjo padaryti Kultūros centre parodėlę, o direktorė jam skyrė tik pusė minutės laiko ir jokia kalba neišsivystė. Anksčiau aš į darbą eidavau kaip į šventę, dabar einu
susigūžęs ir atsėdžiu man priklausančias darbo valandas. Tokiame solidžiame amžiuje galėčiau dirbti ir namuose, ateiti tik į repeticijas, dabar aš turiu atsėdėti darbo valandas. Tai yra Darbo kodeksas, direktorė
teisi, tačiau be šito yra ir žmogiškumas. Dirbome penkiasdešimt metų,neturėjome prižiūrėtojo, dabar mes turime prižiūrėtoją. Anksčiau mums to „varovo“ nereikėjo ir kultūros lygis buvo aukštas. Dabar
kolektyvas susiskaidęs į tris grupes, aš esu atsiskyręs, nes neturiu, ko prarasti. Direktorė nevadovauja jokiam kolektyvui, dirba tik prižiūrėtoja. Iš manęs norėjo atimti puse etato, nors aš vadovauju keturiems kolektyvams ir esu išdirbęs penkiasdešimt metų“,- liejo savo nuoskaudas V. Malinauskas.

Kultūros centro direktorės komentaras

Pasak Baisogalos kultūros centro direktorės Justės Juškaitės, Kultūros centro salė nemokamai suteikiama tik oficialiems renginiams: „Salė nemokamai suteikiama oficialiai renginio daliai, o kai prasideda
vakarėlis salė yra nuomojama. Kai vyksta privatus renginys, kurio metu vartojami alkoholiniai gėrimai, reikia už patalpų nuomą mokėti pagal Tarybos sprendimą“. Pasiteiravome ir apie dingusias valymo priemones. „Buvo tokia istorija, kad „Sidabro gija“ nuomavosi patalpas pas mus ne pirmą kartą ir po renginio valytoja pasakė, kad dingę priemonės. Pirmininkei labai gražiai pasakiau, kad leidžiame naudoti visomis valymo priemonėmis, indų plovikliais, tik priemonės yra dingę. Paprašiau pirmininkės, kad pasižiūrėtų prieš paliekant patalpas. Nebuvo jokio kaltinimo, nei prašymo atsilyginti“,- sakė direktorė J. Juškaitė.
Apie maestro V. Malinausko nuomonę dėl jos santykių su pagyvenusiais žmonėmis direktorė J. Juškaitė sakė nieko negalinti komentuoti, nes neskaitė jo įrašo socialiniuose tinkluose.
Savaitraštis „Radviliškio kraštas“ jau rašė apie Baisogalos kultūros centro direktorės konfliktus su kai kuriais darbuotojais. Kaip matome, situacija kartojasi. Baisogaliams belieka apsišarvuoti kantrybe ir laukti pokyčių Kultūros centre.

Agnė Dapkutė

Skaityti daugiau

Aktualijos

Radviliškio ligoninėje neteisėtai pasinaudota mokėjimo kortele

Avatar

Paskelbta

data

2019 m. lapkričio 28 d., pasinaudojus ligoninėje besigydančios
radviliškietės, gimusios 1946 m., banko mokėjimo kortele, iš
bankomato paimta ir pasisavinta 540 eurų. Pareiškimas gautas
2020-01-21.

Skaityti daugiau

Skaitomiausi

Copyright © 2019