Bendruomeninių vaikų globos namų steigimui perkamas gyvenamosios paskirties butas

Bendruomeninių vaikų globos namų steigimui perkamas gyvenamosios paskirties butas

Radviliškio rajono savivaldybės administracija Bendruomeninių vaikų globos namų steigimui, naudojant Europos Sąjungos fondų lėšas, skelbiamų derybų būdu perka gyvenamosios paskirties butą (75 – 120 kv. m naudingo ploto (bendras buto plotas ne didesnis kaip 140 kv. m)) (pirmame daugiabučio gyvenamojo namo aukšte), ne mažiau 3 miegamųjų kambarių (2 miegamieji kambariai negali būti mažesni kaip 12 kv. m ir vienas miegamasis kambarys negali būti mažesnis kaip 6 kv. m) arba jei būste yra mažiau nei 3 miegamieji kambariai ar ne visų miegamųjų plotas yra ne mažesnis kaip 12 kv. m ir 6 kv. m, tačiau yra galimybė pakeisti išplanavimą, nemažiau kaip du įrengti sanitariniai mazgai (vienoje patalpoje klozetas ir (ar) praustuvė, kitoje – vonia ir (arba) dušas su praustuve), Radviliškio rajono savivaldybės Radviliškio m., Šeduvos m., Baisogalos mstl., Aukštelkų k., Raudondvario k., Alksniupių k., Sidabravo mstl., Grinkiškio mstl., Šiaulėnų mstl., Pakalniškių k., Skėmių k., Šaukoto mstl., Tyrulių mstl. teritorijoje. (Būsto pirkimo skelbiamų derybų būdu sąlygos Nr. 1).

Reikalavimai perkamam būstui:

1. Būstas turi būti geros techninės būklės (neperkamas būstas kurio nusidėvėjimas didesnis kaip 60 proc.). Būste turi būti veikianti centralizuota šilumos sistema arba autonominis šildymas, būstas turi būti prijungtas prie centralizuoto vandens tiekimo tinklo bei centralizuotos kanalizacijos nuotekų sistemos, būstas taip pat gali būti su vietiniais nuotekų valymo įrenginiais arba šalia perkamo būsto sklypo ribos turi eiti centralizuotos nuotekų ir vandens sistemos, būste turi būti įrengti elektros energijos ir vandens apskaitos prietaisai.

2. Būstas negali būti perleistas tretiesiems asmenims, įkeistas, išnuomotas, atiduotas panaudai ir neturi būti jokių galiojančių sutarčių ar susitarimų dėl būsto perleidimo, nuomos, panaudos ar kitaip neturi būti suvaržytos būsto valdymo, naudojimo ar disponavimo teisės. Jei būstas įkeistas, ne vėliau kaip pasiūlymo teikimo dieną pasiūlymo teikėjas privalo pateikti kreditoriaus rašytinį sutikimą parduoti būstą ir įsipareigojimą išregistruoti būsto įkeitimą ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų nuo atsiskaitymo už būstą dienos.

3. Siūlomas parduoti būstas turi būti geros techninės būklės, tvarkingas, atitikti statybos bei specialiųjų normų (higienos, priešgaisrinės saugos ir kt.) reikalavimus:

3.1. santechnikos įranga (vamzdynas, vonia arba dušas, klozetas, plautuvė, praustuvas, vandens maišytuvai turi būti veikiantys);

3.2. tvarkinga elektros instaliacija, veikiantys jungtukai, šakutės lizdai;

3.3. sienos, lubos ir grindys turi būti tvarkingos, švarios (neturi būti pelėsio);

3.4. durys turi būti sandarios, techniškai tvarkingos, su privaloma furnitūra;

3.5. langai turi būti sandarūs, techniškai tvarkingi, su privaloma furnitūra.

4. Būstas turi būti inventorizuotas ir teisiškai įregistruotas Nekilnojamojo turto registre (būsto kadastro byla turi atitikti esamą patalpų padėtį);

5. Perkamas gyvenamosios paskirties būstas turi būti įvertintas ir sertifikuotas pagal Lietuvos Respublikos statybos įstatymo nuostatas ir Statybos techninio reglamento STR 2.01.02:2016 reikalavimus. Pagal galimybes perkant būstą siekiama įsigyti aukštesnės energinio naudingumo klasės būstą. Pardavėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti būsto energinio naudingumo sertifikatą. Pirmumas teikiamas kuo aukštesnės energinio naudingumo klasės namams.

6. Jei perkamas būstas turi priklausinių, teikiant pasiūlymą, jame turi būti išskirtos gyvenamo būsto ir priklausinių kainos. Perkamas gyvenamosios paskirties būstas turi būti be baldų (mobilių/kilnojamų), išskyrus įmontuojamus baldus.

7. Pirkimo kaina palyginama su nekilnojamųjų daiktų rinkos kainų analogais ir nustatoma derybų būdu, siekiant ekonomiškai naudingiausio rezultato.

8. Būsto pirkimo – pardavimo sutarties sudarymo dieną turi būti sumokėti visi mokesčiai už komunalines paslaugas, karštą ir šaltą vandenį, elektros ir šiluminę energiją, dujas, vietinę rinkliavą ir kiti.

Paraiškų pateikimo tvarka:

1. pateikiami dokumentai:

1.1. kandidato užpildyta nustatytos formos paraiška. Į paraiškoje nurodytą kainą turi būti įskaičiuoti būsto pardavimo mokesčiai (pirkimo – pardavimo sutarties sudarymo išlaidas sandorio dalyviai apmoka lygiomis dalimis) bei kitos išlaidos, taip pat nurodoma konfidenciali informacija, tačiau nurodyta namo kaina negali būti konfidenciali;

1.2. parduodamo nekilnojamojo turto nuosavybę patvirtinančių dokumentų kopijos, kadastro duomenų bylos ir parduodamo būsto energinio naudingumo sertifikato kopijos.

2. paraiška su parduodamo būsto dokumentų kopijomis pateikiama užklijuotame voke su užrašu „Būstų pirkimo komisijai, Aušros a. 10, Radviliškis. Paraiška dalyvauti skelbiamose derybose (Sąlygos Nr. 1)“, nurodant kandidato rekvizitus (vardas, pavardė, adresas ir telefono numeris; įmonės pavadinimas, adresas ir telefono Nr.).

3. kandidatas paraišką dalyvauti derybose ir kitus dokumentus pateikia lietuvių kalba.

4. paraiška ir kiti dokumentai turi būti sunumeruoti, paskutiniame lape turi būti nurodytas pateikiamų dokumentų lapų skaičius ir tai patvirtinta kandidato arba jo įgalioto asmens parašu. Jei pasirašo savininko įgaliotas asmuo, turi būti pridėtas įstatymo nustatytos formos įgaliojimas.

5. kandidatas pasiūlyme turi nurodyti siūlomų pirkti nekilnojamųjų daiktų apžiūrėjimo sąlygas (pavyzdžiui, laiką, per kurį galima apžiūrėti nekilnojamuosius daiktus, ir galimybes dirbti perkančiosios organizacijos ekspertams ir nekilnojamųjų daiktų vertintojams).

6. kandidatas turi nurodyti datą, nuo kurios nekilnojamaisiais daiktais bus galima pradėti naudotis bei pageidautiną pirkimo sutarties sudarymo datą.

Paraiška pateikiama paštu, per kurjerį ar tiesiogiai atvykus į Radviliškio rajono savivaldybės administracijos Investicijų ir turto valdymo skyrių (214 kab.), Aušros a. 10, Radviliškyje, informacija teikiama tel. (8 422) 69 042, el. p. agne.grabauskiene@radviliskis.lt. Perkančioji organizacija neatsako už pašto vėlavimus ar kitus nenumatytus atvejus, dėl kurių pasiūlymai nebuvo gauti ar gauti pavėluotai. Pavėluotai gauti pasiūlymai arba jei vokas su pasiūlymu yra neužklijuotas ar kitaip mechaniškai pažeistas grąžinami registruotu laišku.

Galutinis paraiškų-pasiūlymų pateikimo terminas – 2023 m. vasario 3 d. 9 val.

Pirkimo paraišką dalyvauti skelbiamose derybose galima gauti Radviliškio rajono savivaldybės administracijos Investicijų ir turto valdymo skyriuje, 214 kab., savivaldybės internetiniame puslapyje adresu www.radviliskis.lt.

Komisijos posėdžio, kuriame bus plėšiami vokai su pasiūlymais, data ir laikas – 2023 m. vasario 3 d. 11 val.

Perkančioji organizacija – Radviliškio rajono savivaldybės administracija (įmonės kodas 188726247).

Adresas, telefonas, faksas – Aušros a. 10, Radviliškis, tel. (8 422) 69 138, faks. (8 422) 69 000.

Informacija teikiama tel. (8 422) 69 042, el. p. agne.grabauskiene@radviliskis.lt.

Radviliškio rajono savivaldybės administracija

Total
0
Dalinasi
Related Posts
Bambu4d
Bambu4d
Bambu4d
Aplikasi Bambu4d
Aplikasi RTP Slot
Aplikasi RTP Booster
Aplikasi Slot Demo
Aplikasi Prediksi Togel
RTP Bambu4d
RTP IDN Slot
RTP PG Soft
RTP Habanero
RTP Microgaming
RTP TopTrend Gaming
RTP GMW
RTP Nolimit City
RTP Booster
Slot Demo Bambu4d
Slot Demo PG Soft
Slot Demo Habanero
Bambu4d
Bambu4d
Bambu4d
Bambu4d
Bambu4d
Bambu4d
Bambu4d
Prediksi Togel Bambu4d
Bambu4d
Bambu4d
Bambu4d
Bambu4d
Lexitoto
Lexitoto
Aplikasi Lexitoto
Aplikasi RTP Slot
Aplikasi RTP Booster
Aplikasi Slot Demo
Aplikasi Prediksi Togel
RTP Lexitoto
RTP IDN Slot
RTP PG Soft
RTP Habanero
RTP Microgaming
RTP TopTrend Gaming
RTP GMW
RTP Nolimit City
RTP Booster
Slot Demo Bambu4d
Slot Demo PG Soft
Slot Demo Habanero
Situ Togel Online
Situs Togel Amanah
Lexitoto
Lexitoto
Lexitoto
Lexitoto
Lexitoto
Lexitoto
Lexitoto
Lexitoto
Lexitoto
Lexitoto
Lexitoto
Lexitoto
Lexitoto
Lexitoto
Prediksi Togel Lexitoto