Bendruomenė – už medžius, vadovai – po lapais

Gruodžio 10 dienos vakarą  Radviliškio rajono savivaldybės salėje vyko Radviliškio miesto parko želdynų inventorizacijos pristatymas visuomenei. Kitaip tariant, pristatytas parko medžių iškirtimo planas. Į pristatymą atvyko Radviliškio rajono savivaldybės tarybos narys Gediminas Lipnevičius, „Radviliškio krašto bendruomenės“ atstovai bei radviliškiečiai, neabejingi  Radviliškio miesto žalumai. Radviliškio miesto parko medžio išsaugojimas nesudomino nei konservatorių, nei socialdemokratų, nei „valstiečių“, nei Darbo partijos atstovų.

Meras ir administracijos direktorė vėl „dėjo į krūmus“

Gruodžio 10 dienos  mero bei administracijos direktorės darbotvarkėse buvo įrašyta, kad  17 val. 30 min. jie dalyvaus Radviliškio miesto parko  želdinių inventorizacijos rezultatų pristatyme visuomenei. Tačiau abiejų vadovų pristatyme nebuvo nei kvapo – galimai įtarė, jog susirinkę Radviliškio gyventojai griežtai pasisakys prieš medžių „genocidą“ miesto parke – turime puikų panašios medžių „inventorizacijos“ pavyzdį – cementinę dykumą  miesto centre.

Toks rajono vadovų poelgis dar kartą įrodo, kad jie  galvotrūkčiais lekia į šventes, kur reikia įteikti dovanas, į galimai surežisuotas seniūnijų „atvirų durų dienas, kur giriasi savo nuveiktais ar būsimais darbais. Problemų sprendimas ir gyventojų kritikos išklausymas – ne jautrioms  šių politikų ausims. Šį kartą  „atpirkimo ožiu“ buvo  ir  radviliškiečių  replikas dėl planuojamo medžių kirtimo miesto parke  išklausė Žemės ūkio skyriaus vedėjas Alfredas Juozapavičius.

Planuojama iškirsti 173 medžius, tame tarpe – net 12 ąžuolų

Radviliškio miesto parko želdynų tvarkymo projektą pristatė  želdinių būklės ekspertas želdynų ir želdinių inventorizavimo klausimais Julius Bačkaitis.

„Apie 1998 metus miesto parke matėsi nemažai  tuščių vietų, šiuo metu kai kur parke matosi gūdus miškas. Įvertinti 908 medžiai ir medžiakrūmiai ir 270 stambesnių krūmų. Parke yra 64 rūšys įvairių sumedėjusių augalų – kaip parkui tai nemažas kiekis. Vyrauja lapuočiai medžiai, pagrindinę dalį sudaro liepos“,- pasakojo ekspertas.

J. Bačkaitis  pristatymo dalyvius informavo, kiek ir kokių medžių numatyta parke iškirsti: „Parko medžių vertė – 429,690 eurų, dešimt vertingiausių medžių įvertinti 12,879 eurais. Parke numatyta iš viso iškirsti 173 medžius, iš jų – 122 liepas, 12 ąžuolų“.

Svečio pristatytoje lentelėje matosi, kad nuo kirvio dar  kris 16 klevų, 15 kaštonų, 9 spygliuočiai medžiai.

Beje, J. Bačkaitis turėjo priekaištų ir parką retinusiems seniūnijos darbuotojams: „Pastebėjau, kad kai kurios liepos parke nupjautos ir palikti labai aukšti – didesni nei 10 centimetrų – kelmai, o tai  iki nelaimės vienas žingsnis, ypač parke“.

Didžiausia Lietuvos  bendruomenė –  prie medžių „genocidą“

Po eksperto kalbos „Radviliškio krašto bendruomenės“ pirmininkas bei Tarybos narys G. Lipnevičius pasiteiravo eksperto, kas jį samdė parašyti šią studiją ir už kokią sumą.

Pasak A. Juozapavičiaus, vienas iš pagrindinių savivaldybės tikslų – biologinio turto apskaitos, kitas tikslas – turėti mieste ne mišką, o parką. Studiją ruošusiai įmonei sumokėta daugiau nei 12 tūkst. eurų.

„Radviliškyje vyksta labai keisti dalykai. Prasidėjus projektams, mes iškirtome  medžius centrinėje aikštėje, bus kertami medžiai Eibariškių parke, o dabar medžių kirtimo vajus atėjo į centrinį miesto parką. Mums jis patinka toks, koks yra ir mes esame prieš ąžuolų kirtimą. Parke pažymėti net niekam netrukdantys, nuošalyje augantys ąžuolai. Norėjau pamatyti merą bei administracijos direktorę – kodėl jie nepasirodė, ko bijo? Mes, radviliškiečiai ir bendruomenės nariai, surinkome parašus prieš medžių kirtimus, nes norime garsiai išsakyti savo poziciją: „Mes, žemiau pasirašę „Radviliškio krašto bendruomenės“ narių, radviliškiečių vardu prieštaraujame medžių kirtimui Radviliškio miesto centriniame parke (šalia stadiono) bei ąžuolų kirtimui Eibariškių parke. Esame už parko atnaujinimą, išsaugant ilgamečius, brandžius medžius, o ypač ąžuolus, ateities kartoms“. Pridedame devynis lapus radviliškiečių parašų. Norėtume, kad ši mūsų pozicija būtų užprotokoluota  ir  šis raštas bei surinkti parašai būtų įteikti  Tarybai,  merui“,- sakė G. Lipnevičius, įteikdamas lapus su parašais A. Juozapavičiui.

„Noriu patikslinti, kad šiandien nepriimamas sprendimas, kad  pažymėtus medžius parke reikia tuoj pat kirsti – toks specialistų siūlymas. Parką  anksčiau ar vėliau reikės tvarkyti – norime pasiekti su visuomene sutarimą“,- situaciją  bandė švelninti A. Juozapavičius.

„Jūs paminėjote keletą dalykų – taip,  inventorizuoti reikia, bet kam reikia kirsti medžius – jie jau yra pažymėti kirtimui“,- replikavo G. Lipnevičius.

Svečiui prakalbus, kad ir Eibariškių parke medžiai susodinti per tankiai, G. Lipnevičius replikavo: „Atvykęs jūsų kolega sakė, kad Eibariškių parke medžiai susodinti labai taisyklingai – kas 4-5 metrus, tai kodėl dabar juos reikia kirsti? Trisdešimt metų medžiai augo ne per tankiai, kai prasidėjo Europiniai projektai, netikėtai prireikė juos kirsti“.

Pasak eksperto, atėjo toks laikas, kai ąžuolai parke vienas nuo kito turi augti didesniais atstumais.

„Vadinasi, medžiai kalti, kad užaugo?“- retoriškai klausė G. Lipnevičius.

Ieškota alternatyvų

Radviliškio miesto seniūnas E. Mončauskas eksperto pasiteiravo, ar nebūtų galima  pažymėtų parko medžių nekirsti, o juos persodinti į kitą vietą – prie vaikų žaidimo aikštelės, kur dažnai būna vėjuota.

„Jeigu medis aukštesnis nei 2 metrų, persodinimas problematiškas. Yra galimybių persodinti aukštus medžius, tačiau jis pagal nukirstas šaknis ištrauktų per mažai vandens ir atrodytų negražiai. Aš visada už tai, kad sodinti naują medį, o ne persodinti  į kitą vietą. Persodinimas kainuotų brangiai, o jokio grožio nebūtų“,- atsakė  J. Bačkaitis.

„Jus vadina „medžių kirviais“

Į Radviliškio miesto parką atėjęs medžių kirtimo vajus supykdė  radviliškiečius. „Kas skundžiasi, kad parkas per tankus? Tai vienintelė vieta  mieste, kur galima rasti pavėsį, pasivaikščioti. Mieste išpjauti visi medžiai – kur mes, senjorai, galime pasislėpti nuo saulės – ar sėdėdami ant įkaitusių cementinių aikštės suolelių? Juk ne visi jauni ir stiprūs esame, pagalvokite ir apie kitus. Ar žinote, kad jus, valdininkus, vadina „medžių kirviais“? Iškirtote daug medžių, tačiau pasodinote tik keli, ir kada jie užaugs? Kodėl kituose miestuose vietoje iškirstų medžių sodinama tiek pat  naujų?“,- karčių žodžių valdininkams negailėjo pristatymo dalyviai.

„Kas atsitiktų po 10-15 metų, jeigu į jūsų siūlymus neatsižvelgsime ir medžių nekirsime?“,-   pasiteiravo eksperto Radviliškio seniūnas E. Mončauskas. Pasak J. Bačkaičio, miesto parkas dar gana jaunas, medžiai neišvirstų, tačiau jų laja taptų negraži, medžių amžius bus trumpesnis. Parke medžių niekas  neliepia kirsti – tai tik rekomendacija.

“Klausome visų nuomonių, prieš 2-3 metus parko medžiai augo gražiai, dabar, atėjus projektams ir atsiradus pinigų, atsirado  ir problemų. Ar neatsitiks taip, kad ši rekomendacija kirsti medžius „virs kūnu“? Mes nesame prieš genėjimą, tvarkymą, tačiau esame prieš medžių iškirtimą. Kur ir kada reikia ateiti, kad būtų išsaugoti medžiai?“- projekto užsakovų pasiteiravo Tarybos narys.

„Ir prieš kelerius metus su parke augančiais medžiais buvo problemų. Siekiamybė – turėti estetiškai patrauklų parką, poilsio zoną. Dar po penkerių metų  sakysite, kad reikėjo parką retinti. Mes sutariame su visuomene, kad reikia parką tvarkyti, o jūs nesate visa visuomenė“,- atrėžė  A. Juozapavičius. Susirinkusiems radviliškiečiams iš karto kilo klausimas – kas ta visuomenė, gal meras su direktore? Be valdininkų nuomonės, už medžių kirtimą niekas iš susirinkusiųjų nepasisakė.

„Gal tikrai palaukime keletą metų, pažiūrėkime, kaip atrodys Eibariškių parkas, manau, kad per dešimt metų situacija nepablogės ir miesto parke. Reikia nuraminti visuomenę“,- G. Lipnevičiaus nuomonei, kad nereikia parke  drastiškai retinti medžių, pritarė seniūnas E. Mončauskas.

Tarybos narys teikė siūlymą

Vienintelis susitikime dalyvavęs Tarybos narys G. Lipnevičius, apibendrinęs informaciją, pateikė pasiūlymą: „Manau, apibendrinus  visus už ir prieš, siūlau iš pradžių pašalinti nudžiuvusius, nulaužtus, ligotus, gydymui nebetinkamus medžius. Tą darbą gali padaryti ir seniūnijos darbuotojai. Tokiu būdu bus ir parkas aptvarkytas, ir išsaugoti  gal net šimtai tūkstančių mokesčių mokėtojų pinigų“. Šiam pasiūlymui  pritarė ir susirinkę radviliškiečiai.

Ar rajono vadovai – meras ir administracijos direktorė – pasinaudos Tarybos nario siūlymu bei aiškia radviliškiečių pozicija išsaugoti medžius, parodys laikas. Dabar belieka laukti kitų susirinkimų, kuriuose  bus priimtas galutinis sprendimas – kirsti ąžuolus miesto parke ar ne.

Agnė Dapkutė

Total
0
Dalinasi
Related Posts