Ar rajonas nepavirs „Račkauskynu“ ir „Luščikynu“?


Sąvoka „nepotizmas“ pastaruoju metu labai dažnai mirga žiniasklaidoje, o jo reikšmė: „tarnybinės padėties naudojimas giminėms ar draugams proteguoti“. Praėjusioje Rajono savivaldybės tarybos kadencijoje tuo metu Tarybos nariais buvę socialdemokratai Kazimieras Račkauskis ir Saulius Luščikas kaltino TS-LKD narius nepotizmu.

Pasak socialdemokratų, buvęs meras Antanas Čepononis pasinaudodamas savo tarnybine padėtimi, V. Kudirkos progimnazijos direktore paskyrė giminaitę Rasą Dagienę, pagal „partiškumo liniją“ buvo paskirti UAB „Radviliškio vanduo“ direktorius Egidijus Brčkus, VšĮ „Radviliškio ligoninė“ direktorius Vaidas Smalinskas. Tačiau, pasirodo, kad ir merui nepotizmas nėra svetimas. 

Užmojis – į laisvas vietas patupdyti „savus“

Nors meras nuolat kalba apie skaidrumą ir sąžiningumą, rajonui vadovaujančių socialdemokratų darbai demonstruoja visai ką kitą. Neseniai UAB „Radviliškio šiluma“ pradėjo dirbti mero K. Račkauskio pavaduotojas Radviliškio socialdemokratų partijos skyriui Saulius Luščikas. Ką tik pradėjusiam dirbti specialistui skirtas solidus atlyginimas – 1717 eurų „į rankas“. 

Savivaldybės koridoriuose kalbama, kad „Radviliškio šilumos“ direktoriui išėjus į užtarnautą poilsį jo vietą užims socialdemokratas S. Luščikas.

Neseniai nuskambėjo dar vienas nepotizmo atvejis. Radviliškio rajono savivaldybėje buvo paskelbtas konkursas vyr. specialisto vietai užimti Viešųjų pirkimų skyriuje. Konkurse dalyvavo du kandidatai, tačiau jį laimėjo Snieguolė Kadžiulienė. Sutapimas ar ne, tačiau naujoji specialistė – S. Luščiko sesuo.

Meras nepotizmo neįžvelgia 

Pasiteiravome rajono mero K. Račkauskio, ar jis šioje situacijoje neįžvelgia nepotizmo atvejo – juk konkursą laimėjusi specialistė – jo artimo bendražygio sesuo.

Kaip visada už merą atsakymus pateikė Savivaldybės „pilkasis kardinolas“ Linas Garbenis.
Pasak L. Garbenio, čia jokiu nepotizmu net nekvepia, atsakymą cituojame:„Snieguolė Kadžiulienė laimėjo viešai skelbtą konkursą į Radviliškio rajono savivaldybės administracijos Viešųjų pirkimų skyriaus vyriausiojo specialisto pareigas. Darbuotojų kandidatūras vertino pretendentų į Radviliškio rajono savivaldybės administracijos Viešųjų pirkimų skyriaus vyriausiojo specialisto pareigas konkurso komisija, kurios pirmininkė buvo Danguolė Laurinaitienė, savivaldybės administracijos Viešųjų pirkimų skyriaus vedėja, sekretorė – Ernesta Adomavičienė, Savivaldybės administracijos Bendrųjų reikalų skyriaus sekretorė, nariai: Žaneta Buniuvienė, Savivaldybės administracijos Bendrųjų reikalų skyriaus vedėja, Remigijus Rudžianskas, Savivaldybės administracijos Juridinio skyriaus vyriausiasis specialistas, Lina Baškevičienė, Savivaldybės administracijos Finansų skyriaus vedėja, ir Eligijus Steponavičius, Savivaldybės administracijos Civilinės metrikacijos, informacinių technologijų ir komunikacijos skyriaus vedėjas.
Nei Savivaldybės administracijos direktorė, nei Saulius Luščikas nebuvo minėtos komisijos nariai ir nedalyvavo atrenkant kandidatą į Radviliškio rajono savivaldybės administracijos Viešųjų pirkimų skyriaus vyriausiojo specialisto pareigas, todėl šioje situacijoje nėra jokių nepotizmo apraiškų“.

Naujosios specialistės paskyrimas – „chebros susitarimas“?

Mero patarėjo atsakymas daugiau nei naivus. Pakartotinai pasiteiravus, ar komisijos nariai yra pavaldūs Savivaldybės administracijos direktorei socialdemokratei Eglei Ivanauskytei, buvo atsakyta, kad taip, pavaldūs.

Taigi komisija, sudaryta iš socialdemokratei Savivaldybės administracijos direktorei E. Ivanauskytei pavaldžių darbuotojų nutaria, kad socialdemokrato, mero pavaduotojo S. Luščiko sesuo surinko daugiausia balų ir laimėjo konkursą į Viešųjų pirkimų skyriaus vyr. specialistės vietą.

Net aklas čia įžvelgtų nepotizmą, tačiau  L. Garbenis teigia, kad „Savivaldybės administracijos direktorė E. Ivanauskytė, nei meras K. Račkauskis komisijos veikloje nedalyvavo ir komisijos narių sprendimų neįtakojo“.
O kas galėtų paneigti, kad komisijos nariai negavo nurodymo, kad S. Kadžiulienė turi laimėti konkursą?

Stebint tokias „rokiruotes“ nevalingai kyla mintis, kad meras K. Račkauskis teisėtais ir neteisėtais būdais stengiasi atsikratyti neįtikusiais įstaigų vadovais, o į jų vietas „patupdyti“ savus bendrapartiečius. Na, o jeigu savivaldybės įstaigoje atsilaisvinus laisvai specialisto vietai, kaip matome, ją taip pat užima mero bendražygio artima giminaitė. Juk rasi geresnį darbą nei biudžetinėje įstaigoje – ir atlyginimas laiku mokamas, ir dirbti per daug nieko nereikia.

Aštrialiežuviai radviliškiečiai kalba, kad rajonas po truputį virsta „Račkauskynu“ ir „Luščikynu“ – vadovaujamas ir specialistų pareigybes savivaldybės įstaigose labai jau sparčiai perima socialdemokratams artimi asmenys.

Jonas Petrikas

Total
0
Dalinasi
Related Posts