Apžvalgos

Lietaus klanai, lapų pusnys, spalio pabaiga, redakcijos patalpos ir 1984 m. „Komunizmo aušros“ komplektas. Jis eilinės apžvalgos objektas, tad pradedu.

Pradžia

Jau šįkart pastebėjau, kad su siurprizu, nes susegtas atvirkštine tvarka, t. y., prasideda nuo gruodžio mėn., o baigiasi sausio. Tai  ir aš pradedu atsivertęs komplekto galą. Tai 1984 m. sausio 4 d. trečiadienio Nr.1. „Lietuvos komunistų partijos Radviliškio rajono organizacijos 20 konferencijos 1983 m. gruodžio 16 d. nutarimas dėl „Lietuvos komunistų partijos Radviliškio rajono komiteto ataskaitos“. Kaip straipsnio pavadinimas? Beje, straipsnis užima puslapį. Įdomu, ar kas skaitydavo? R. Aukštikalnienė Rajono Tarybos vykdomojo komiteto (klaidų pasitaikydavo ir anuomet) sekretorė ragina pagerbti darbo veteranus. Jau tuomet gyvenimo mintys rašė apie tai, kad komunalininkus žiema visada užklumpa netikėtai. Trepsutis apie jubiliejų – du metus trunka Radviliškio geležinkelio stoties remontas. Esą, diena dirbama, tris poilsiaujama. Radviliškis laukė 20 tūkstantojo gyventojo, o rajono turistų klubas prisiminė vasaros keliones dviračiais po Dzūkija. Galvoju, kad vėl reikėtų prisiminti šio klubo įkūrėją R. Motiejūną ir pridurti, jog klubo branduolys dirba ŽŪMG. Šių eilučių autoriui teko suvirinti ne vieną specialią bagažinę dviračių turizmo mėgėjams. Pašarai, socialistinės darbo drausmės stiprinimas. Įdomesnė žinutė – IV vid. mokyklos (buvusios rusų)  mokiniai nušvilpė sumedžiotą šerną. Na, o mes švilpiame į kitą pastraipą.

Švilpimas

Ne bernioko iš Suvalkijos lygumų. Gyvenimo mintys – apie mokinius, pamokų metu vaikštančius po parduotuves. Pagerbti trys geležinkelininkai: V. Prokopjevas, A. Čegys ir A. Baronas. Toliau statomi kultūros namai, o „Auksinės varpos“ kolūkyje, Vaskonių k. (dabar lyg Vaskonių) veikia aliejinių dažų cechas. Yra rašinys apie RRĮ brigadininką S. Miežį.

Nuotraukos nėra – pagerbtas dalinai. Artėja rinkimai į TSRS Aukščiausiąją tarybą. Paskirtas kandidatu M. Rybakovas. Niekaip neužbaigiamas pirties remontas. Ligoninėje sučiupta vagilė, bandžiusi „išnešti dvi tašes su ligoninės vaikų rūbais ir patalyne“. Literatūros puslapis okupuotas S. Bulzgio eilėmis „Pavirsim liepsną puolančiais drugiais“. Taaaip… Pagerbti trys milicininkai J. Moteikaitis, V. Ruchtinas, A. Gaižauskas ir RRĮ komjaunuolė I. Tamašauskienė. Rajone svečiavosi E. Šimkūnaitė. Gyvenimo mintyse apie tai, kad vaikų nereikėtų nuteikinėti prieš medikus. Beprasmis patarimas. Mano amžininkai dar prisimena to meto dantistų įrangą. Vėliavos nugalėtojams, darbo pirmūnai. Pagerbtas veteranas P. Zujevas, rajone lankėsi premjero pavaduotojas V. Sakalauskas, domėjosi valymo įrenginiais. Gyvenimo mintyse Demokrito, Heinės, A. Makarenkos, K. Ušinskio, Heraklito, Soadžio mintys apie dorovę. Pagerbti trys geležinkelininkai: N. Petrovas, K. Domkus, S. Nareckas. Rašinyje „Tiksliai, kaip laikrodis“ pasakojama apie mašinistą V. Krikštanavičių ir jo padėjėją V. Lipnevičių. Nuotraukos nėra. Maskva atsisveikina su sovietų vadu J. Andropovu. Valdė trumpai. Mes ta proga pradėkime kitą pastraipą.

Kita pastraipa

B. Mačernienė iš Vaskonių rašo apie problemą gauti grąžą vykstant autobusu, E. Prascevičius – apie Raginėnų pilkapius. Nauju sovietų vadu paskirtas K. Černenka. Vėl autobusinė tematika – sučiuptas „zuikis“. Pagerbti milicininkai A. Sasnauskas ir V. Linda. Radviliškį pasiekė gamtinės dujos ir miestas tapo 15 – uoju rajono centru su centralizuotu dujų tiekimu. Pavyzdžiui, Raseiniai iki šiol naudojasi tik dujų balionais. Yra A. Valterienės eilės „Balsuoju už Tarybą“- „Už mūsų aš balsuoju/ Aukščiausiąją Tarybą/ Žengsiu rami rytojum,/Nes ji-taikos sargyboj“. Pagerbtos siuvėjos N. Petronytė, E. Urlakytė, V. Bartkevičienė ir kojinių mezgėja  A. Dirmeikienė. Gyvenimo mintys – apie tai, jog balsuojant reikia nusiimti kepurę (kaip bažnyčioje) ir apie tai, kad užsidarius „Gavai“ miesto centras tampa triukšmingu. Žvejų ir medžiotojų konferencija, ŽŪMG vyko kasmetinis tekintojų – suvirintojų konkursas. Pagerbtas minėtos gamyklos technologas P. Blužas ir keturi geležinkelininkai. Literatūriniame puslapyje: humoreska, eilės, aforizmai V. Mikalausko nuotrauka. Pagerbtas ŽŪMG suvirintojas J. Adomaitis ir mokytojas Č. Kantauskas. Madas demonstravo rajono buitininkai. Kultūros dienos proga rajone svečiavosi Kėdainių delegacija. Šiaip įdomu tai, kad Radviliškis daugiau bendravo su Kėdainiais ir Raseiniais, nors Pakruojis, Šiauliai ar Kelmė ženkliai arčiau. Lenino ordinu apdovanotas melioratorius F. Urba. Mūsų laikais tai vertinga investicija, nes ordinas pagamintas iš aukso ir platinos. Beje, rajone buvo 16 tokių apdovanotų asmenų. Mieste vyko tarnybinių šunų paroda, o gyvenimo mintys patarė nedeginti žolės. Aš patariu perėjimą.

Perėjimas

Apie feminizaciją rašo I. Žibaitienė, rajone vyko stribų sąskrydis, pagerbta RRĮ darbininkė Z. Dabkienė. Vykstant komunistinėms talkoms rajone svečiavosi rašytojas K. Saja ir aktorius Č. Stonys. Aviatoriai vėl talkino žemdirbiams, reportažas iš Gegužės 1-osios demonstracijos. Nuotraukų kokybė geresnė. Gal todėl, kad autorius R. Petrikas. Netvarka Gedimino g.3,5,7,33 ir 48 namų kiemuose. Pagerbtas sviestininkas Č. Kavaliauskas. Pergalės dienos minėjimas. Pagerbtas milicininkas K. Liepa ir vairuotojas V. Armonas. Rajone – poezijos pavasario renginiai, o Antaniškiuose šventė rajono saviveiklininkai. Pagerbtos trys kojinių mezgėjos: R. Steponavičienė, S. Orlovienė, A. Volikaitė ir 11medikų ir kiaulių augintoja B. Gavėnienė. Kažkodėl pasigendu ilgų meduoliais, ordinai, garbės raštais apdovanotųjų sąrašų. Radviliškietis V. Janušauskas rado penkių kilogramų pumpotaukšlį, kur dėjo vėliau nerašoma. Stringa vandentiekio statyba. Minimas ir 44-osio tarybų valdžios ir 40 išvadavimo metinės ta proga ir eitynės į karių kapines. Pagerbti 5 geležinkelininkai. Gyvenimo mintyse – egzekucija: kaimynai sugavę katę pririšo prie medžio ir užpjudė šunimi. Reginį stebėjo vaikai. Knygynai siūlo K. Černenkos kalba. Laikraštis tampa liesu-javapjūtiniu. Taip bus lengviau praversti. Beje, jei kas rašys kolūkines apžvalgas, medžiagos turės per akis. Pagerbta kirpėja R. Grigaliūnaitė. Ateizmas, A.Tipelienės eilės, kombainininkai. Kai kas prisimena ir dažnutę: „Mūs kolchozas labai fains/Penkio karvės ir kombains/Tas kombains tur motora…“ Radviliškyje svečiavosi poetas V. Bložė, kažkoks S. Povilas sugebėjo išspausdinti eiles. Vyko kraštotyrinė ekspedicija Grinkiškio krašte. Tarp dalyvių – medikas V. Vingelis, S. Žiaunytė, V. Šenauskas. Miesto parke rugsėjo 1-osios proga prie paminklinio akmens (dabar čia stovi „Lietuva“) padėta gėlių. Pagerbtas geležinkelininkas J. Maikovas, sėjėjai laukuose ir Daugėlaičių bulviakasis. Miesto pirtis vis dar remontuojama. Pagerbta 17 ŽŪMG darbuotojų. Literatūriniame puslapyje V. Barausko, „Jaunimo gretų“ redaktoriaus, eilės. Pagerbta medikė I. Zizaitė ir laborantė M. Kundrotaitienė. Metas kitai pastraipai.

Metas

O jau verčiu spalinių numerių lapus. Pagerbtas ŽŪMG darbininkas S. Savickas. Runkeliai, sėklos, rankdarbių paroda ir dviejų puslapių reportažas iš MPG. Jei išliks, už keturių metų ši gamykla, buvęs stiklo fabrikas, galės paminėti savo šimtmetį. Pagerbta mokytoja J. Kaučikienė ir suvirintojai Z. Dovidaitis, J. Dervinis. Vėl MPG. Pagerbta čia dirbanti Jankevičių šeima, t.p. geležinkelininkas I. Semeniukas ir milicininkas Z. Gailevičius. Gyvenimo mintyse apie tai, jog žodis gydo ir žeidžia. Ir klausoma, kaip kovoti su viskam abejingais. Šiaip manau, jog visai abejingų nėra. Reportažas iš spalinės demonstracijos. Nuotraukos kažkokio G. Šateikos ir ką veikė R. Petrikas? Pagerbti 6 ŽŪMG komjaunuoliai. „Ka“ laukia savo 5000 numerio. Priminsiu, jog prieš tai buvo „Spalio vėliava“, „Raudonoji žvaigždė“, „Leninietis“ (drauge su Šiauliais) ir po to „Komunizmo aušra“, tapusi „Mūsų kraštų“ ir numirusiu. Reportažas iš ligoninės medicinos seserų tarybos ataskaitinio susirinkimo. Beje, kai kurios matytos nuotraukoje dirba ir šiandien. Vyko ir komjaunimo ataskaitinis su obalsiu „Auklėti jaunimą pasiaukojančios ištikimybės komunizmui dvasia“. Tarp pasisakiusiųjų A. Ruseckas, Šaukoto kolūkio dispečeris, pirminės komjaunimo organizacijos sekretorius. Šiandien liberalas, „Šiaulių banko“ Radviliškio skyriaus valdytojas. Pagerbti penki geležinkelininkai. Ir…

Ir…

1984 m, lapkričio 28 d., trečiadienį, pasirodė Nr.57 (5000) „Komunizmo aušros“ egzempliorius. Gyvenimo mintyse apie netvarkingus gimimo liudijimus. Nepasikeitė niekas. Gerai, kad karantinas ir kai kuriuos gimimo pažymėjimus galima imti su pirštinėmis. Pagerbta kojinių mezgėja R. Užringytė, kalvis V. Janušas. Reportažas iš rankdarbių parodos ir ŽŪMG muziejaus. Pagerbti penki ŽŪMG  darbuotojai. Tarp jų Arbačiauskas – suvirintojas virtuozas. Gyvenimo mintyse – apie tai, jog vaikai – tėvų atvaizdas. „Kregždutė“ atšventė 40-ies metų jubiliejų. Darželio pradžia 1944 m., iki 1974 m. šešis kartus keitė vietą. Priešpaskutinė – prieš Gražinos mokyklą. Paskutinis numeris pasirodė 1984-12-26. Kito numerio išleidimo data 1985-01-01 d. Štai čia ir susimąsčiau. Pabaigą galiu sukurpti iš J. Baltušio dienoraščių, nūdienos leidinių apžvalgos ar imti 1985m. komplektą ir toliau jus kamuoti. Nuosprendis – pasigailėjimo nebus. Tad tęsinys. Jo pradžia 1985-01-01(antradienis). Naujametiniai sveikinimai, be skaičiaus pagerbtųjų, A. Orlakis sugavęs per 13 kg svėrusią lydeką. Pasisako „Žinijos“aktyvistai A. Ambrazienė, A. Adomavičius, I. Žibaitienė. Bibliotekose „Žemės ūkio ekonomikos pagrindai“. Gyvenimo mintyse – apie nevalas, kurie pas odontologus lankosi su dvoku iš burnos. Metalo laužo rinkimus. Pagerbtos siuvėjos S. Daukienė, A. Žilinskaitė, I. Pakatilevičienė. Į „Žinijos“ gretas įsijungia V. Simelis. Pagerbtas stalius J. Kauneckis. Vėl didelė serija pagerbtųjų. Apie šeimos stiprinimą rašo V. Paliūnis. Įdomu, kaip reaguos į gėjų santuokų įteisinimą? Išspausdintas pirmūnų – gamybininkų sąrašas – apie40 asmenų. Ateizmas pasipuošė B. Jauniškio opusu „Krikštynos“. Aš puošiuosi pabaiga.

Pabaiga

Deputatais į Lietuvos aukščiausią tarybą paskirtas P. Šidlauskas ir J. Razmuvienė. Tikrai ne tie asmenys, kurie būtų balsavę už Lietuvos nepriklausomybės atkūrimą. Straipsnis įdomiu pavadinimų: „Mes nekalti, kad gyvename Daugėlaičiuose…“Autorė J. Gražytė rašo apie kultūrinį Daugėlaičių kaimo gyvenimą, kurio iš esmės lyg ir nebuvo. Eilinė žiemos šventė ant Arimaičių ežero. Pagerbtas geležinkelininkas E. Čepaitis. Baigti statyti kultūros namai. Rinkimai į vietos tarybą (net 95 asmenys tapo deputatais), Kovo 8-osios proga poeto Juozo Nekrošiaus straipsnis. Trūkumai iškraunant vagonus. Pagerbta „Žvaigždutės“ vedėja S. Šidlauskienė, RRĮ darbuotoja A. Remeikienė. Reportažas iš ligoninės naujagimių kambario (1984 m.rajone gimė 923 vaikai). Pagerbtos bibliotekininkės R. Volkaitė, G. Zdaradienė, A. Geštautienė. 1985-03-13 d. Nr.11 pranešimas apie sovietų vado K. Černenkos mirtį. Valdė trumpiau nei J. Andropovas. Pagerbta siuvėja R. Matuzevičienė. Prisiminimai apie V. Bernotėną. Naujo sovietų vado M. Gorbačiovo paskyrimas. Palengva pradėjo artėti sovietinis saulėlydis. Pagerbti ŽŪMG darbuotojai V. Barkauskas, E. Cibulskis, S. Klimas. Šiaulėnuose duris atvėrė nauja ambulatorija. Pagerbtas ŽŪMG suvirintojas A. Dackys. Vėl vagonų prastovos, apie V. Bernotėną, Lenininę talką. Paskutinį tašką palikau balandžio 24d. Nr.17.

Paruošė Vytautas Mikalauskis

Total
8
Dalinasi
Related Posts