Socialiniai tinklai

Aktualijos

Apžvalgos

Avatar

Paskelbta

data

Ši prasidėjo nuo 1981 m. sausio 7 d. (trečiadienis) Nr.1.  Akivaizdu, kad rašanti brolija ilsėjosi, bet ir pailsėję tematikos nekeitė, nuo to ir pradėsiu.

Pradžia

Kolchozai, melžimai, trąšos, net spenių storumas. Kažkokia  M. Markulienė  dalinasi įspūdžiais iš Meksikos (o kas tais laikais važinėjo po užsienius!?). Bibliotekos siūlė „Lietuvos TSRS žemės ūkio tvarkymo sistemą“, knygynai „Kombinuotų pašarų gamybą ūkiuose“. Kino teatre „Kosmosas“ buvo demonstruojamas M. Gorkio studijos filmas „Kriminalinės paieškos duomenimis“. Priminsiu, kad sovietiniai filmai buvo skirstomi į kategorijas: šlamštas, visiškas šlamštas ir Gorkio studijos absoliutus šlamštas. Tų laikų ir filmų gerbėjai su manimi nesutiks, bet pagrindines pajamas kinoteatrai gaudavo už užsienio filmų demonstravimą. Trepsutis rašo apie Naujųjų šventimo ypatumus, pvz., kažkokia J. Jankuvienė subadė vyrą šakute. Gyvenimo mintyse – apie profesinį mokinių orientavimą. Gal kam ir padėjo. Pagerbtas juvelyras K. Verenka, geležinkelininkas V. Gimžauskas ir penki medikai – komunistai, tarp jų A. Pauliukas. Mieste siautėjo plėšikai A. Masiulis ir A. Varkulevičius. Noragai, ateistai, gėlininkai ir kita pastraipa.

Kita  pastraipa

Trepsutis rašo apie vandalų nuniokotą senąjį banko pastatą, gyvenimo mintyse – paukštelių lesinimas. Į Lietuvos komunistų partijos suvažiavimą ruošėsi ŽŪMG šlifuotoja A. Petraitienė ir dar 13 kitų rajono komunistų. M. Stankūnavičienė rekomendavo spyglių kiaulėms, o V. Šenauskas grasinosi pagerinti Šeduvos muziejaus darbą. E. Chodosovskis pasakoja apie lokomotyvų depo veiklą. Pagerbtos: siuvėja V. Skulmienė, pedagogė B. Astrauskienė. Literatūros puslapyje A. Tipelienės eilės, A. Čalnario novelė ir B. Jauniškio mintys. Vieną pacituosiu: „Literatūros jėga – milžiniška, todėl silpni žmonės jos vengia“. Nors, tiesą pasakius, tai kvailystė. Rajono knygynai siūlė „Ekonominę socialistinio gyvenimo būdo apybraižą“. Apie kelionės įspūdžius į Leningradą (Sankt – Peterburgas, Rusija), rašo mokytoja V. Petkevičienė. Gyvenimo mintyse – apie eiles  poliklinikoje. Nieko naujo. Pagerbtas staklininkas A. Kauklys. Prie apvalaus stalo – ekskursijų tema. V. Paliūnis siūlo „daugiau bendrauti su pirminių organizacijų sekretoriais, profsąjungų vietų komitetais, komjaunimo aktyvistais“. Be to, esą pamiršti žygiai pėsčiomis, slidėmis, dviračiais. Matyt, leptelėjo nepagalvojęs. ŽŪMG turizmo entuziastai rengdavo savaitgalinius žygius dviračiais, pvz., maršrutu Radviliškis – Šiauliai – Kelmė – Tytuvėnai – Radviliškis.

Pasiekdavo Palangą, Papilę ir t. t. Šių komentarų autorius dalyvavo ir slidžių žygyje po Ignalinos apylinkes (140 kilometrų). Jo metu patekome į legendinę 1980 m. pūgą. Tais metais Radviliškio remonto mechaninis cechas tapo Radviliškio mechanizacijos priemonių gamykla. Direktoriumi paskirtas F. Veseckas. Pasakojime apie komunistus – šilumvežio mašinistas A. Paurys, o konkurso „Jei tu – komunistas“ nugalėtoja tapo A. Česnulevičienė. Pagerbtas ŽŪMG tekintojas J. Stankus. Beje, geriausi tekintojai ŽŪMG dirbo įrankiniame ceche. Kiekvienas iš jų iš įvairiausių metalų ištekindavo išskirtinio grožio, originalias taures, taureles ar pan. Suvirintojai pusautomačiu meistriškumą galėjo įrodyti užvirindami  atidarytą konservų skardinę. Tai padaryti 1,2 milimetrų suvirinimo viela ne taip jau ir paprasta. Tačiau paprasta pereiti į kitą pastraipą.

Perėjimas

Gyvenimo mintyse smerkiamas vairuotojas, išgelbėjęs šuns gyvybę, bet sukėlęs avarinę situaciją. Todėl siūlo pagalvoti, kas geriau – šuns ar žmogaus gyvybė. Demagogija, nes niekas nenukentėjo. Liaudies tarėjas R. Petrikas aprašo grūdų vagystės istoriją.

Pagerbtas geležinkelininkas V. Terebeiza. Apie slidžių turizmą, žygį slidėmis Karpatuose rašo anuomet išskirtinio grožio moteris, mokytoja Birutė Adomaitytė. „Ka“  pradėjo veikti foto – meno sekcija. Tūla S. Alinkaitė pateikė ištraukų iš V. Lenino laiškų motinai rinktinę. Man įdomi jų geografija: Šušenskoje, Pskovas, Paryžius, Miunchenas, Londonas, Lozana, Ciurichas. Jam užgrobus valdžią, kelionės panašiais maršrutais užsidarė daugumai.

Literatūriniame puslapyje. A, tiek to, bet yra iškirstos miesto  parko alėjos nuotrauka. Autorius D.S. Stankevičius. Apie didingą partijos veiklos programą pasakoja A. Paurys. ŽŪMG konkursas, nugalėtojai – šaltkalvis B. Gusevas, frezuotojas J. Žilinskas, suvirintojas V. Babilevas. Pagerbta melioratorių Buračų šeima. Akademikas, anuomet dar tik architektūros kandidatas A. Miškinis rašo apie Šiaulėnų paminklą baudžiavos panaikinimui atminti. Nugriautas 1915 m. vokiečių kareivių. Partijos rajono komiteto sekretorius, Lietuvos TSR paminklų apsaugos ir kraštotyros draugijos Radviliškio rajono skyriaus tarybos pirmininkas Valentinas Paliūnis rašo, kad vykdant partijos nutarimus „turime dar geriau ir plačiau panaudoti kraštotyrinę medžiagą, įtraukdami į jos kaupimą, panaudojimą ir vertinimą ne tik ideologinius darbuotojus“…

Įdomu, ar buvo ką nors surinkę apie Radviliškio kautynes? Nors, spėju, tai buvo nepageidautinai nemadinga. 21 radviliškietis apdovanotas ordinais ir medaliais. Ir…

Ir…

Balandžio 1 d. specialiai „Ka“ pasirodo K. Daraškos straipsnis „Kada gi įkurtas Radviliškis?“ Aprašomas paplentėje ekskavatorininko P. Daubariūno rastas lobis buvusios Radviliškio smuklės vietoje. Įdomu, ar kas nors patikėjo?

Rajono knygynai siūlė opusą „Socializmo keliu“. Dar gyvas buvo ir to kelio vedlys, rašytojas L. Brežnevas. Trepsutis aprašo sąvartynus prie buitininkų, turguje ir Sodų (Laisvės) alėjoje. Pagerbtas geležinkelininkas J. Naumovas, siuvėja L. Zikaraitė, kraštotyrininkės S. Žiaunytė ir P. Kazlauskaitė. Reportažas iš komunistinės talkos, į darbo šlovės knygą įrašyta 20 radviliškiečių, tuzinas įstaigų. A. Skribliauskas štampuoja kelionės įspūdžius „Šiaurės Dvina – Baltoji jūra“. „Žengia ir žengia pro tribūną kolonos. Aidi šventiniai maršai, plazda vėjyje vėliavų šilkas“. Tikriausiai supratote, jog tai iš „gegužinės“ demonstracijos. Aptinku antrą rajono galvos P. Šidlausko nuotrauką. Baisogalos medžiotojai „su kaupu“ įvykdė planus. „Ka“ kieme – gegužinė, skirta Spaudos dienai. Radviliškyje dvi dienas vyko pučiamųjų orkestrų konkursas „Atsiliepkite, trimitai -81“ ir kino šventė, Garbės raštus gavo tuzinas radviliškiečių. Trečia P. Šidlausko nuotrauka – jau rekordas. Trepsutis rašo apie Gedimino g. 19 ir ligoninės kiemo sąvartynus. Pagerbta gydytoja V. Petravičienė. Ketvirta P. Šidlausko nuotrauka. Puslapis medikams, apdovanota 17 daugiavaikių motinų. Pagerbtas milicininkas K. Malčiauskas. Antaniškiuose vyko rajoninė liaudies meno ir verslų šventė. Trys šventės dalyviai apdovanoti garbės raštais. Aš skaitytojams dovanoju eilinę pastraipą.

Eilinė

Literatūriniame puslapyje ekskursija į Tolminkiemį, yra eilių, minčių. N. Kunkulevičienė aprašo susitikimą su menininku J. Lisausku. Trepstutis rašo apie žygiuojančias karves ir dainuojančius sargus. Trepsutis rašo apie Žaliosios gatvės purvynus-šiukšlynus. Gyvenimo mintyse – apie suaugusiuosius, perkančius vaikams cigaretes. Įdomus gyd. V. Buivienės tekstas apie psichologinį kolektyvo klimatą.

Antaniškiuose – rajono pirmūnų šventė. Pagerbtos: pasininkė L. Savickienė, pardavėja N. Povilaitytė ir daug geležinkelininkų. J. Česnulevičius dalinasi kelionės įspūdžiais iš Moldavijos. Keturis kartus iš eilės išdaužyti kiosko Žalgirio gatvėje langai. Apie ateinančius į partiją žmones rašo V. Ruževičiūtė. Pagerbta prekybininkė V. Butavičienė. Trepsutis rašo apie nesibaigiantį Eglių gatvė remontą. Gyvenimo mintyse – netvarkinga Šiaulėnų valgyklos aplinka. Prasidėjusi sėja dalykas neskaitomas, bet padedantis praversti daug numeriu. Apie dviračių turizmą ŽŪMG

rašo V. Stugytė, apie ŽŪMG kasdienybę – profsąjungos pirmininkas K. Utkus, vėliau tapęs Mechanizacijos priemonių gamyklos vadovu ir išsivedęs paskui save geriausius  ŽŪMG specialistus. Rajono knygynai siūlė „Augalininkystę“. Javapjūtė, pirmaujančios melžėjos, rugsėjo 1-oji, gyvulininkystė, nesutvarkyta naujojo banko aplinka.

Literatūros puslapis (be komentaro, nors knieti). „Prasidėjo lemiamas mūšis cukrinių  runkelių plantacijose“. Pagerbti 5 ŽŪMG darbuotojai. Garbės raštus gavo 13 radviliškiečių. O ką? Geras skaičius.

Skaičius

Ne dėl skaičiaus, o dėl įdomumo. Anuomet „Draugo“ kolūkyje dirbo architektė V. Gusarovienė, šiandien net kai kurios savivaldybės trūksta šio profilio specialistų. Pagerbta sargė M. Budreckienė. Gyvenimo mintyse – mokiniai įleidžiami į dieninius kino seansus. Esą, tai siaubingas blogis, nes jaunieji žiūrovai bėga iš pamokų (sakydavome šarina, fugina). Pagerbti fotografai V. Banaitis ir J. Galinis ir geležinkelininkas B. Stankus. Radau 5 P. Šidlausko nuotrauką. Pagerbti šeši vairuotojai

ir trys liaudies kontrolieriai. „Saulutės“ sodų bendrijoje siautėjo vandalai. Pagerbti du ŽŪMG darbininkai: tekintojas P. Kavalskis, gręžėja  A. Giedrikienė.

„Revoliucinis Lenino žvilgsnis/ Klausdamas smelkia mūs kasdienybę:/Ar platėjančiais penkmečių

žingsniais/ Stiprinam savo Tėvynę?“ Autorius… „Draugo“ pirmininkas A. Malinauskas  pritaria partijos darbui, mieste – spalinė demonstracija. Grupė radviliškiečių keliauja Kryme. Knygynai siūlo „Socialistinę ideologiją“. Pagerbti geležinkelininkai V. Kazėnas, V. Janušas ir siuvėja S. Nevedomskienė.  Akademikas A. Miškinis rašo apie Šaukotą prieš 113 metų. Rajone vyko akušerių konkursas. Trepsutis rašo apie apleistus stendus ir skelbimų lentas. Pagerbta dispečerė G. Rozenvaldienė ir ŽŪMG dažytoja Z. Spūdienė. Talkininkaujantys mokiniai svarstė, ar galima pradurti traktoriaus padangą. Pabandė praktiškai – pavyko. 66 radviliškiečiai apdovanoti medaliais, vienas – garbės raštu. Pagerbtas geležinkelininkas P. Grigolavičius, ŽŪMG santechnikas V. Kaklauskas ir kt. E. Prascevičius rašo apie Baisogalos dvaro restauracijos darbus.

Draugiškas teismas svarstė bendradarbį K. Paulauską, nuvariusį dviratį. Pasitaikydavo, o dabar pasitaikys pabaiga.

Pabaiga

Į pabaigą artėja 1981 m. komplektas. L.I. Brežnevas ketvirtą kartą apdovanojamas Lenino ordinu ir Tarybų Sąjungos Didvyrio Aukso žvaigždės medaliu. Daug kas įvykdė ir viršijo metų planus (jų tarpe 1980 ŽŪMG darbuotojų).Yra puslapis, skirtas Ukrainai. Toks V. Sasnauskas reklamuoja L. Brežnevo „Atsiminimus“,  „Mažąją žemę“, „Plėšinius“. Makulatūros rinkimo konkurso nugalėtojai nesulaukė žadėto prizo – autobuso ekskursijai. Ir priešpaskutinis tų metų numeris(59), išėjęs gruodžio 25 dieną, penktadienį. Komjaunuolius sveikina partiniai žemdirbių rūpesčiai. Nr. 60, trečiadienis, gruodžio 30 d. sveikinimai, soc. lenktyniavimo tobulinimas. R. Petriko straipsnis konkursui „TSRS-60“. R. Karvelienė rašo apie Nesvyžių (Baltarusija). Reportažas iš knygų šventės rajone, pasakojimas apie komunistus Kairius, baisogaliečių kapelą, madas ateinantiems. Trepsutis-  apie prastą apšvietimą, neįrengtą čiuožyklą, nepastatytus penkis, nors ir planuotus, daugiabučius, neveikiančius telefonus.

Gyvenimo mintyse konkursas (naujametinių puokščių) dėl komisijos ir pliuso. Rašoma, jog kitas numeris išeis 1981m. sausio 6 d., 8 puslapių apimties. Įdomu, kaip planavo sugrįžti metais atgal? Nesvarbu. Taškas.

Paruošė Vytautas MIKALAUSKIS

Komentarai

Jūsų komentaras

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Aktualijos

Kai nepavyko pasprukti, taranavo policijos pareigūnų automobilį

Avatar

Paskelbta

data

Akmenės rajone neblaivus ir teisės vairuoti neturintis vyras, sėdęs prie AUDI A6 vairo, bandė išvengti susitikimo su policijos pareigūnais, tačiau   nesuvaldė savo transporto priemonės, trenkėsi į policijos automobilį, jį apgadino ir atsidūrė ligoninės priėmimo skyriuje. Medikai jam konstatavo krūtinės ląstos sumušimą ir šonkaulio lūžį. Į klausimą, kodėl jis stabdomas nestojo, o spruko, pareigūnams atšovė: „o kodėl jūs mane stabdėt“.

Lapkričio 29-osios vidurdienį  Akmenės rajone, Žerkščių k., dirbusių policijos pareigūnų dėmesį atkreipė automobilis AUDI A6. Tiksliau – jo vairuotojas, kuris, pamatęs policijos automobilį, savąjį pristabdė ir  pravažiavo sulėtintai bei slėpdamas veidą. Kilo įtarimas, kad vairuotojas gali būti neblaivus. Įjungę specialiuosius šviesos ir garso signalus, pareigūnai priartėjo prie įtarimą sukėlusio automobilio, o jo vairuotojas, pastebėjęs, kad yra stabdomas, pradėjo didinti greitį ir tolti. Važiuodami iš paskos garsiakalbiu pareigūnai nuolat reikalavo sustoti, tačiau vairuotojas šį reikalavimą ignoravo. Jis lėkė pavojingai manevruodamas, nerodydamas posūkių, įvažiuodamas į priešpriešinio eismo juostą. Pasičiupęs mobilųjį telefoną, bandė  su kažkuo užmegzti ryšį. Vienu momentu jis nebesuvaldė automobilio ir šis apsisuko 180 laipsnių. Tačiau tai vairuotojo nesustabdė jis  vėl nuspaudė akceleratoriaus pedalą. Kai priešakyje pamatė kolegoms į pagalbą atskubėjusį kitą stovintį policijos ekipažą, bėglys sustojo. Jį persekioję pareigūnai iššoko iš tarnybinio automobilio ir norėjo atidaryti vairuotojo dureles, tačiau šis  vėl rovė į priekį ir, nesuvaldęs automobilio, trenkėsi į policijos  VW TRANSPORTER.

Pusvalandį besitęsusios bėglio gaudynės baigėsi, jam buvo uždėti antrankiai.  Paaiškėjo, kad policijos reikalavimo sustabdyti transporto priemonę nepaisė 37 metų Akmenės r., Daubiškių k., gyventojas. Jis ne tik neturi įgijęs teisės vairuoti transporto priemonių, bet buvo dar ir neblaivus – 1.39 prom. Jis vairavo transporto priemonę, kuri oficialiai priklauso kitam žmogui. Sulaikytasis teigė, kad automobilį yra nusipirkęs, nors  pirkimo-pardavimo sutarties nėra sudaręs,  ir dabar transporto priemonė  esanti jo.

Už tai, kad neturėdamas teisės vairuoti ir būdamas neblaivus, vairavo automobilį, nevykdė reikalavimo sustabdyti transporto priemonę, pavojingai manevravo, nerodydamas įspėjamojo posūkio signalo, įvažiuodamas į priešpriešinio eismo juostą ir keldamas  grėsmę eismo saugumui,  važiuodamas naudojosi mobiliuoju telefonu be laisvų rankų įrangos,  nepasirinko saugaus greičio ir susidūrė su tarnybiniu policijos automobiliu bei jį apgadino, vairuotojui pradėta administracinė teisena.

Už vagystes ir fizinio skausmo sukėlimą teistas Daubiškių k. gyventojas neblaivus prie transporto priemonės vairo sulaikomas ne pirmą kartą. Praėjusių metų balandį jis pareigūnams girtas įkliuvo Griežių kaime. Tada jam buvo nustatytas sunkus girtumas ir dėl to buvo pradėtas ikiteisminis tyrimas, po kurio teko išklausyti teismo nuosprendį. 6 mėnesių laisvės atėmimo bausmės vykdymas jam buvo atidėtas dvejiems metams, o transporto priemonė konfiskuota.

Tradicija neblaiviam ką nors vairuoti šiam vyrui susiformavo jau nuo 2016 metų. Tiesa, tada jis, būdamas irgi sunkaus girtumo,  „vairavo“ arklio traukiamą vežimą.

Filmuotą medžiagą rasite čia:https://youtu.be/tjlmYecPtlI

                                             Atstovė spaudai Gaila Smagriūnienė

Skaityti daugiau

Aktualijos

„Sodros“ išmokos gruodžio mėnesį – kam ir kada

Avatar

Paskelbta

data

Gruodžio mėnesį „Sodra“ beveik visas išmokas ir pensijas gyventojams planuoja išmokėti iki Kalėdų, o kai kurie gavėjai šį mėnesį gaus netgi po dvi išmokas.

Įprastai pirmiausia pradedamos mokėti pensijos. Pirmieji gavėjai banko sąskaitose jas ras jau kitą savaitę – gruodžio 9 – 12 dienomis. Gyventojai, kurie pensijas įprastai gauna vėliau – antroje mėnesio pusėje, bei tie, kuriems pensijos pristatomos į namus – jų sulauks iki Kalėdų. Taip pat iki švenčių į namus bus pristatytos ir šalpos pensijos.

Beveik du šimtai gyventojų, jau gaunančių pensijų anuitetų išmokas ar tų, kuriuos išmoka pasieks pirmą kartą, jas į savo sąskaitas gaus gruodžio 17 – 23 dienomis.

Vaiko priežiūros išmokos šeimas, kaip įprastai pasieks mėnesio 15 dieną. Tačiau gruodį šios išmokos mokamos du kartus. Tai reiškia, kad prieš pat Naujuosius metus, gruodžio 29 dieną, šeimos gaus dar vieną vaiko priežiūros išmoką – už sausį. Tiesa, sausį vaiko priežiūros išmokos jiems nebus mokamos.

Nedarbo išmokos pradedamos mokėti gruodžio 21 dieną ir bus išmokėtos iki mėnesio pabaigos. Lapkričio mėnesį „Sodra“ iš viso gavo apie30 tūkst. prašymų skirti nedarbo išmokas, o jų gavėjų – daugiau nei 90 tūkst.

Gruodžio 23-ąją bus išmokėtos vaiko išlaikymo išmokos, mokamos vienam iš tėvų ar globėjui, jeigu vaikui vienas iš tėvų ar abu tėvai nemoka priteistų alimentų.

Per kiek laiko gausite ligos išmoką

Kitų išmokų mokėjimo grafikas priklauso nuo to, kada gyventojui išmoka paskirta. Motinystės išmoka išmokama per 17 darbo dienų nuo prašymo su visais dokumentais pateikimo.

COVID-19 pandemijos akivaizdoje gyventojams aktualios ligos išmokos – jos taip pat pradedamos mokėti ne vėliau kaip per 17 darbo dienų nuo prašymo ir visų dokumentų gavimo.

Tiesa, daugeliui gyventojų prašymo skirti ligos išmoką teikti nebereikia, nes jie asmeninėje „Sodros“ paskyroje www.sodra.lt/gyventojui gyventojui yra užpildę neterminuotą prašymą ligos išmokai gauti. Tokiu atveju „Sodrai“ užtenka gydytojo išduoto elektroninio nedarbingumo pažymėjimo.

Jeigu žmogus serga ar šeimos narį slaugo ilgiau nei dvi savaites, ligos išmoka įprastai mokama kas 14 dienų.

Pridedame išmokų mokėjimo grafikus

Skaityti daugiau

Skaitomiausi

Copyright © 2019