Socialiniai tinklai

Aktualijos

Apžvalgos

Avatar

Paskelbta

data

Esu tingokas tipas. Jei rašau apžvalgas, tai iškart, kad nereiktų juodraščių, ištraukų, citatų ir pan. Pradedam.

Pradžia

Pradžia 1978-01-04 Nr.1 trečiadienio Komunizmo aušra. Partijos planai – liaudies planai: „Tobulinti partinį vadovavimą komjaunimui ir kiti visai neskanūs, nevalgomi dalykai. Garbės raštais apdovanoti 7 radviliškiečiai, tarp kurių J. Vilkas ir M. K. Žvirblis. Straipsnis A. Sniečkaus gimimo 75-osioms metinėms, žemės ūkis, ateizmas (visas puslapis). Angaras hidroelektrinės, pagerbti 5 RRĮ darbininkai, vėl ateizmas, kolūkiai. Knygynų pasiūlymais nešiurpinsiu. Pagerbti 4 geležinkelininkai, paviešinti 1978 m. soc. įsipareigojimai. Seminaras propagandistams, didinamas ideologinio darbo veiksmingumas, disertacija apie rajono pienininkystę. Informacija apie medžioklę. Gyvenimo mintyse – savitarna parduotuvėse. Reportažas iš RRĮ siuvyklos (siuvo darbinius chalatus). Pagerbti 7 vagonininkai ir vairuotojas B. Ranonis. Bibliotekų naujienose „Komunistinės moralės pagrindai“ ir kiti klaikūs dalykai. Pagerbta kojinių fabriko darbininkė M. Sokolova, ŽŪMG tekintoja S. Paskočiumienė, felčerė A. Kolikova ir inspektorius R. Janauskas, katilų mašinistai V. Tamulis,V. Pranevičius. Rajono knygynai siūlo „Su Lenino vėliava“. Gyvenimo mintyse – plepiai. Gerb. skaitytojai, taip iki vasario pabaigos. Tikiuosi, nenorite skaityti apie kiaulių fermas, šėrėjas, melžėjas ir pan. Išskirtinė žinutė apie žiemos šventę Arimaičiuose, tačiau jei turinys nesikeis, Jūs šventės nesulauksite, vargu, ar padės ir kita skiltis ar pastraipa.

Kita pastraipa

ŽŪMG vyko karo veteranų sąskrydis. Įdomu, ar rajone dar yra gyvų jo (karo) dalyvių. Pagerbta aparatininkė J. Adomavičienė. Būrys radviliškiečių tėvų lankėsi Raseinių profkėje. Bibliotekų naujienose pristatoma knyga „Žmonės ir religija“. Ir sveikinimai su kovo 8-ąja. Pagerbta RRĮ direktorė E. Balinskienė. Pasirodo  A. Tipelienės eilės. Yra ir J. Česnulevičiaus nuotrauka „Dubysa žiemą“. Įdomu, ar toli nuo tusovkės – matuzovkės vietos? Pagerbtos trys buitininkės: E. Augienė, M. Miškinienė, V. Lukošiūnienė, ta proga buitininkai suorganizavo parodą ir madų demonstraciją. Kultūros puslapyje „Saulės taku“ – A. Valterienės eilės. Nekamuosiu. Pagerbtas mašinistas Z. Gedgaudas. Rajono knygynai siūlo „Įstaigos partinė organizacija“, „Penkmečių rikiuotėje – dešimtasis“ ir pan. Ir kodėl siūlė tokį šlamštą, kurio nei pirko, nei skaitė? Gyvenimo mintyse-apkalbos. Reiškinys senas kaip žmonių kalba. Partijos rajono komiteto sekretorius V. Paliūnis straipsniu „Plėsti ir gerinti žodinę politinę agitaciją“ okupavo visa puslapį: „Esame įsitikinę, kad rajono dirbantieji supras trečiųjų dešimtojo penkmečio metų – spartuoliško darbo metų – uždavinius ir atsilieps į partijos raginimą naujais šauniais darbais“. Pagerbtas gręžėjas Z. Miknevičius. Net V. Šenauskas rašo apie kolektyvizaciją. Gyvenimo mintyse – šiukšlės laiptinėse. Trepsutis rašo apie Šeduvos šiukšlynus. Pagerbtas geležinkelininkas S. Pranys. Gyvenimo mintyse – srutos nuleidžiamos iš fermų tiesiai į upelius. Tokia jau realybė, bet ar nauja? Prisiminkime, ką darė popierininkai Klaipėdoje. Tiesa, man metas kitai realybei.

Kita realybė

Ja R. Petrikas pagerbia apie 30 Auksinės varpos mechanizatorių. Ordinais ir medaliais pagerbti 27 kolūkiečiai. „Brandaus socializmo Konstitucija“ – o, jeigu jos dar ir būtų laikęsi. Gegužės 1-osios demonstracija, eitynės ir mitingas karių kapinėse. Yra reportažas iš ŽŪMG. Nuotraukose darbininkai su uniforminėmis kepurėmis – buvo privalomos, o šiaip, mano galva, eilinio J. Žeko žaisliukas. Anonsuojamas kino filmas „Vyras pačiame žydėjime“. Pagrindiniame vaidmenyje – radviliškietis V. Tomkus. ŽŪMG paruošė žolės miltų granuliatorių siuntą Sibiro ir Tolimųjų Rytų žemdirbiams. Du reportažai medikams ir ryšininkams. Ateizmo puslapis, Šiaulių naujienos, derliaus nuėmimas Laose. Pagerbta siuvėja J. Vaitekūnienė. Saviveiklininkų pasirodymas Antaniškių parke. Tarp naujų eiliuotojų – V. Butkutė. Gyvenimo mintyse – apie aludę kapinėse (karstai perkelti). Įdomu, ar ne Polekėles? Yra geras A. Miškinio (vėliau akademiko) straipsnis „Kada įsikūrė Radviliškis“, tarp datų 1539 m.,o tikslaus atsakymo dėl tyrimų stokos nėra. Noriu pasakyti, jog tai pirmas įdomesnis rašinys per pirmą pusmetį, kaip ir apie alinę kapinėse. ŽŪMG surengtoje talkoje – lėšos jaunimo festivaliui Havanoje. Pagerbta mezgėja O. Mikalauskaitė. A. Krikštanas, rajono LDT Vykdomojo komiteto pirmininko pavaduotojas, rašo apie „Tikrąjį kelią“ ir teigia, jog „Mūsų tvirtybė – kovoje, nuosekliame marksizmo-leninizmo idėjų įgyvendinime, tarybinių tautų draugystės ir internacionalizmo stiprinime. Tai mūsų laimės šaknys, naujų pergalių laidas“. Aš laiduoju dėl kitos pastraipos pradėjimo.

Pradėjimas

Bibliotekos direktorė P. Kazlauskaitė ragina skaityti L. Brežnevo raštus įdėmiai, žodis po žodžio. Gyvenimo mintyse – šiukšlės miškuose. Pagerbta gręžėja O. Meilutienė. Gyvenimo mintyse – apie nemandagius telegrafininkus. Jei kas nežino, tam, kad anuomet perduotum popierinę SMS žinutę, tekdavo keliauti į paštą. Pagerbta namų aplinkos puoselėtoja J. Maslauskienė. Pagerbti geležinkelininkai V. Butkus, A. Liulis ir A. Baronas. Beje, pavardė – vienas solidžiausių aristokratų titulų. Gyvenimo mintyse – laidotuvės su dviejų naktų budėjimu, dabar viskas paprasčiau. Kartais suspėjama palaidoti ir tą pačią dieną. Antaniškiuose – dainų, atsiprašau, geležinkelininkų šventė. Būdavo, pasitaikydavo, nebebus. Medaliais apdovanoti 24 pašto darbuotojai. Pagerbtas suvirintojas S. Moslianka, elektromechanikė A. Prokopiuk. Pagerbti 12 statybininkų, komunistas J. Danulis. Javapjūtė „Ka“ laikosi dietos. Apimtis – lapas. Gyvenimo mintyse – apie užrašų knygelių naudą. Ir  kam jos reikalingos – tereikia vesti ir žmona viską primins. Antras puikus akademiko A. Miškinio straipsnis. Kadangi jo knygos yra bibliotekoje,užsiimsiu vėliau. Pagerbtas mašinistas E. Tvardovksis. V. Butkutės eilės. Gyvenimo mintyse – kalbos kultūros spragos. Padarykite lietuvių kalbos kultūrą madinga – vargti nereikės. A. Mikelis tvirtina, jog alaus bokalas darbo metu – kasdieninė taurelė degtinės prieš pietus, įkaušimas svečiuose – girtavimas. Nesiginčysime, bet dalis rašančios brolijos niekada nebuvo blaivybės puošmena, bet ir ne alkoholikai. Pagerbti ŽŪMG darbuotojai P. Varonas, V. Volskis, A. Dapšytė,  M. Asokinas, B. Burneckienė ir auklėtoja B. Janušauskienė. Buitininkai įrengė vaikų atrakcionų salę. Aš – kitą skilties dalį.

Dalis

Ateizmas, įsibėgėjantys mokslo metai. Radviliškiečių ir „Komjaunimo tiesos“ (dabar Lietuvos rytas) draugystė. TSRS Konstitucijos dienos proga garbės raštus gavo apie 19 radviliškiečių. Gyvenimo mintyse – apie trankią muziką mėgstančius daugiabučių gyventojus. Nemirtinga iškrypėlių veislė. Tarp aktyviausių partinio mokymo propagandistų – ŽŪMG direktorius J. Žėkas. Dar vienas akademiko A. Miškinio straipsnis apie Radviliškį. Pagerbta gyd. A. Pečiulytė. Gyvenimo mintyse – apie garbėtroškas. Eilinį kartą uodega produkcijos milijonais kelia ŽŪMG. Ar taip labai jos kam nors reikėjo? Pagerbtas mašinistas A. Adomaitis. Gyvenimo mintyse – kuklumas (kukliai rengtis, puoštis, šukuotis). O kodėl ne taip, kaip patinka, galiu,noriu? Pagerbti vairuotojai A. Paura, K. Pranevičius, J. Dirmeikis. Anonsuojamas kino filmas „Painus reisas“. Pagrindiniame vaidmenyje – V. Tomkus. Rajono knygynai siūlo „Traktorius“. Medaliais apdovanoti 15 radviliškiečių. Tarp jų dailidė P. Čiudaras. Pagerbtas vagonininkas V. Verdingovas. Trepsutis rašo apie pomidorų padažo deficitą mieste. Radviliškio centre atidaryti nauji tarybų rūmai (dabartinis savivaldybės pastatas).Tai įvyko prieš lapkričio 7 d. Pagerbti 4milicininkai: Z. Gailevičius, Z. Taraškevičius, A. Štankelis ir V. Janutis. Reportažas iš šventinės demonstracijos (spalinės).Įdomu, kodėl nuotraukose faktiškai neįmanoma įžvelgti veidų? O štai naujieji tarybų rūmai matosi puikiai. Pagerbti 9 geležinkelininkai. Poezijoje debiutuoja Z. Česnaitė: „Kur bėgi,liepsnele?/Seka vilkas tavo pėdom!/ Jau šimtus kartų tave prarijęs, /O tu vis tiki gerumu…“ Įdomu, ar tai apie paukštį-liepsnelę? Pagerbta RRĮ darbuotoja M. Grikinienė. Vėl puikus A. Miškinio straipsnis apie Radviliškio istoriją. Beje, panaudojus akademiko medžiagą monografija apie Radviliškį turėtų tvirtą pamatą. Gyvenimo mintyse patarimas: „Nereikalaukite iš vaikų gerumo, jei su jais grubiai elgiatės – jie nekalti, jie to išmoko iš tėvelių, mamyčių, senelių“. Įdomu, kas išmokė kai kuriuos gydytojus imti arbatpinigius? Tiek to, pabaiga.

Pabaiga

Į ateitį mus partija veda. Na, dar gerą dešimtmetį vedžios. Pagerbta pedagogė J. Krasauskienė, T. Seipak, kepėja P. Balnionienė. Ir paskutinis 1978 m.- gruodžio 27 d. numeris – 54. Komplektas nepilnas. Nėra 3 – 4 puslapių, pagerbtas siuvėjas A. Masandukas. Yra vietinių eiliuotoją eilių, J. Gražytės miniatiūra „Šventė sušildė“. G. Dunauskienė pateikia skaitytojams apie šviesios atminties poetą D. Sabanskį. Naujametiniame numeryje Radviliškio centrinės ligoninės sanitarės B. Malčiauskienės dienoraštinio stiliaus straipsnis „Mano dienos“. Sukrečiantis savo jėga ir įtaigumu. Pasirodo, nerealizuotų talentų būta visais laikais. Anonsuojamas kino filmas „Mano švelnus ir meilus žvėris“. Pagrindinį vaidmenį sukūrė O. Jankovskis. Tai kino klasika, o E. Doga muzika filmui tobula. Planuota, jog kitas „Ka“ numeris išeis 1979 m. sausio 4 d. O ką? Ir redakcijos darbuotojams reikėjo gero — os šventės. Man P.S.

P.S.

Arba post scriptum (po to, kas jau parašyta). 1978 m., prieš pat Naujuosius metus, išbuvęs (atkalėjęs) sovietinėje armijoje metus, už gerą veiklą gavau 10 dienų atostogų. Nors kas čia keisto – ir gerai dirbančius vergus reikia pamaloninti. Pabaigęs skiltį sugrįžau prie vienos minties, kurią man kadaise išsakė mokytoja J. Kaučikienė – esą, ne visi komunistai buvo pardavę savo sielas velniui. Gerai, ne velniui, bet ar yra koks skirtumas tarp kolaboravimo sovietams ir tarnystės velniui? Aš jo neįžvelgiu, tad neturiu jokio pagrindo gerbti visokius domskius, liūnius štamus, kurių vardas – legionas. Na, kaip galima gerbti asmenis, sąmoningai tarnavusius sovietams? Tuo atveju, jei jie nežinojo, o aš manau, kad nebuvo tokie kvaili, kad nesuprastų. Teatleidžia jiems Dievas, aš jų negerbsiu niekada, net jeigu sugalvotų įtikinamą paaiškinimą pateisinti savo bendradarbiavimui su okupantais. Taškas.

Vytautas MIKALAUSKIS

Komentarai

Jūsų komentaras

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Aktualijos

„Slaptas“ savivaldybės projektas – rajone iškils devyni gigantiški bokštai

Avatar

Paskelbta

data

Visai dar neseniai rajono valdantieji  Radviliškio kraštą norėjo paversti  vėjo jėgainių parku – čia būtų montuojami iš  Danijos atgabenti jau  nurašyti „vėjo malūnai“. Tačiau aktyviai pasipriešinus bendruomenėms, šio  projekto valdininkams teko atsisakyti. Tiesa, vėjo jėgainių  projektas buvo viešinamas, aptartas Radviliškio rajono savivaldybės taryboje, tad rajono bendruomenės iš anksto buvo informuotos apie jų statymo vietas ir turėjo  laiko  organizuoti susirinkimus, į kuriuos kvietėsi ir rajono politikus, kad  išsakytų savo pasipriešinimą vėjo jėgainių statybai. Netikėtai paaiškėjo, kad  savivaldybėje rengiamas tvirtinti naujas projektas –  Radviliškio rajone bus statomi net devyni ryšių bokštai!

Sunerimęs Tarybos narys problemą iškėlė į viešumą

Sunerimęs dėl galimos žalos gyventojams šią problemą savo „Facebook“ paskyroje iškėlė Tarybos narys Gediminas Lipnevičius, su gyventojais kovojęs prieš vėjo jėgainių statybas per arti gyvenamųjų  namų: „Visai dar neseniai kartu su gyventojais, bendruomenėmis kovojau dėl valdininkų noro statyti vėjo jėgaines arti gyvenviečių. Šiandien savivaldybėje rengiamas tvirtinti naujas projektas – net devyni ryšio bokštai Radviliškio rajone! Daugelis kaimų gyventojų dar nežino, kad rajono valdžia iškart po rinkimų ruošia „dovanėlę“ – leidimą statyboms įspūdingo aukščio, net 65 metrų, ryšio bokštams šalia jūsų namų. Pasiteiravau projektuotojų, kokie tai bokštai, kam jie reikalingi. Jie informavo, kad bokštai reikalingi neva greitesniam internetui, o į klausimą, ar neatsitiks taip, kad šie bokštai netrukus taps 5G siųstuvais, kurių taip bijomasi dėl galimos žalos sveikatai, atsakė, kad ateityje visko gali būti. Mieli Radviliškio krašto žmonės, domėkitės, kreipkitės į seniūnus, bendruomenės vadovus, dalyvaukite svarstyme, kuris vyks spalio 23 dieną, nes čia jums, o ne ponams valdininkams reikės gyventi šių bokštų pašonėje. Visada su Jumis -Tarybos narys Gediminas Lipnevičius“. Taip trumpai galimą problemą paviešino nepartinis Tarybos narys.

Bokštai reikalingi greitesniam internetui

Leidimus statyti įspūdingo aukščio – net  65 metrų – ryšio bokštams  projektuotojai  jau gavo, tad netrukus šie gigantai gali iškilti: Sidabravo seniūnija: Beinoravos k.;  Birželių k., Taikos g. 1. Radviliškio seniūnija:  Varnionių k., Klevų g. 23;  Miežaičių k.; Šniūraičių k. Grinkiškio seniūnija: Kairėnėlių k. Šaukoto seniūnija:  Papušynio k. Tyrulių seniūnija: Vendrės k. 5. Baisogalos seniūnija:  Valatkonių k.

O kad šis projektas netrukus bus įgyvendintas, rodo jau pradėti vietovių, kuriose stovės gigantiški bokštai, geologiniai tyrimai.

Įslaptintas“  projekto viešinimas

Paprastai privalomi įvairių projektų viešinimai vyksta Radviliškio rajono savivaldybės didžiojoje salėje, juose dalyvauja bendruomenių atstovai, gyventojai, kurie renginio metu gali išsakyti savo nuomonę, pateikti pasiūlymus. Šį kartą valdininkams  labai  „pagelbėjo“ susibūrimų draudimas dėl Covid – 19 pandemijos – šio projekto viešinimas spalio 23 dieną, 17 val., vyks nuotoliniu būdu. Ne paslaptis, jog kaimuose, kuriuose numatoma statyti 65 metrų  ryšių bokštus, gyvena pagyvenę žmonės, kurie nelabai „draugauja“ su kompiuteriu, tad ir pareikšti savo nuomonės dėl  ryšių bokštų statybos neturės galimybės.

Savaitraščio „Radviliškio kraštas“ redakcija  pasiteiravo seniūnų, kurių valdose numatomi statyti ryšių bokštai, ar jie buvo informuoti apie numatomas statybas, ar žino apie spalio 23 dieną vyksiantį projekto viešinimą.

Sidabravo seniūnas Vidmantas Blužas apie projekto viešinimą informuotas nebuvo

Sidabravo seniūnijos seniūnas V. Blužas sakė, jog apie projekto viešinimą informuotas nebuvo: „Pirmą kartą girdžiu, kad ši sistema bus, girdėjau, kad bus, bet niekas neklausė mano nuomonės. Gal apie tai ir nereikia kaimo seniūnams žinoti, ką stato, kadangi čia galbūt yra aukštesnės institucijos. Jie turi leidimus, apie žalą žmonių sveikatai sprendžia daktarai, seniūnas to nenuspręs. Informuoti galėjo, gal dar informuos. Kadangi dar tik vyksta projektavimo darbai, gal dar paskambins, pakvies, kol kas su manimi niekas nesusisiekė“.

Grinkiškio seniūnijos seniūnė Giedrė Bložienė  dalyvaus projekto viešinime

„Konkrečiai gavau pranešimą į elektroninį paštą apie bokšto statybą bei būsimą projekto viešinimą. Pas mus dabar uždrausti bet kokie susirinkimai uždaroje erdvėje, tai tas trukdo dalyvauti viešinime. Prisijungti į viešinimą galbūt atvyks tik bendruomenės pirmininkas su keletu atstovų“,- sakė seniūnė Grinkiškio seniūnijos seniūnė G. Bložienė.

Apie bokšto statybą Šaukoto seniūnas Vidmantas Tamošiūnas informavo gyventojus

Šaukoto seniūnijos seniūnas V. Tamošiūnas redakcijai sakė, jog apie projekto viešinimą buvo informuotas, šia informacija pasidalino ir su seniūnijos gyventojais. „Pačių papušiniškių  ir nepaklausiau, ar jie dalyvaus ryšių bokštų statybos viešinime – čia jiems aktualiausia, bet gyventojai apie tai žino. Žmonių  nuomonių yra įvairių – vieni bijo spinduliavimo, kiti ne, bet juk ryšio irgi reikia, tai ką daryti?“

Tyrulių seniūnas Rimantas Liukumas pirminę informaciją gavo „per aplinkui“

Tyrulių seniūnas R. Liukumas redakcijai sakė apie ryšių bokšto statybą pirmą kartą sužinojęs iš Tytuvėnų regioninio parko  direktoriaus: „Direktorius parašė man laišką sakydamas, kad statys bokštą, klausė, kokia mano nuomonė, kokios spalvos bus tas bokštas. Atsakiau, kad  niekas manęs neklausė apie spalvą. Nebuvo jokių apklausų, derinimo, man tai buvo naujiena. Vėliau iš savivaldybės gavau raštą apie būsimą projekto viešinimą. Kiek suprantu, su privatininku dėl žemės bokšto statybai klausimai  jau  suderinti“.

Informaciją apie bokšto statybą Baisogalos seniūnė Renata Masiulienė paviešino pagal įstatymą

Baisogalos seniūnė R. Masiulienė sakė, jog pranešimą apie ryšių bokšto statybą Valatkonių kaime iš savivaldybės yra gavusi ir ši informacija paviešinta seniūnijos skelbimų lentoje. „Kaip suprantu, šis bokštas bus statomas privačiame sklype, su šeimininkais  viskas yra suderinta. Su seniūnaičiu apie šio bokšto statybą kalbėjomės, o apie platesnį žmonių informavimą  ir susirinkimą negalvojome. Kadangi bokštas statomas privačiame sklype, o ne viešoje erdvėje, sklypo savininko teisė leisti statybas. Viešinimas apie renginį yra įstatymo nustatyta tvarka – informacija dedama į skelbimo lentas. Pas mane buvo atvažiavęs projektuotojas, su juo kalbėjome, jis išaiškino to reikalo būtinybę“.
Pasiteiravus baisogališkių, ar jie ką nors  žino apie ryšių  bokštų statybas, visi vienbalsiai atsakė, jog pirmą kartą girdi.

Radviliškio seniūnijoje,vadovaujamoje Gabrielės Kuraitienės, iškils net  trys ryšių bokštai

Radviliškio seniūnė G. Kuraitienė, kurios seniūnijoje iškils net trys gigantiški 65 metrų bokštai, redakcijai sakė, jog  žiemą buvo atvykę  projektuotojai, sakė, kad statys kažkokius inžinerinius tinklus, tarėsi dėl žemės sklypų. „Seniūnija apie šį reikalą neturi jokios informacijos. Su seniūnija kaip įstaiga konkrečiai nepriklauso derintis, viskas eina per savivaldybę. Informaciją apie būsimą projekto viešinimą gavome, bet ten  prirašyta aukštom materijom, sunku suprasti, kas bus statoma. Jeigu žmonės  sutiko, kad  jų  žemės sklypuose būtų statomi bokštai, ne seniūno reikalas kištis į asmeninius žmonių reikalus, tik įdomu, ar tiems žmonėms buvo pasakyta, kas ten  stovės. Kaip suprantu, šie bokštai bus statomi dėl  5G  internetinio ryšio, jeigu pastatys bokštus arti gyvenviečių, įvairūs dažniai gali kenkti ir žmonėms, ir gyvuliams –  kaip žinoma, gyvuliai labiau nei žmonės reaguoja į įvairius dažnius“,- sakė seniūnė.

Ar ryšių bokštai pavojingi žmonių sveikatai?

Be abejo, gyventojams, kurių kaimynystėje iškils 65 metrų ryšių bokštai, pirmiausia rūpi, ar jie nepavojingi sveikatai. Yra įvairių mokslinių hipotezių: vienos teigia, jog jokio pavojaus sveikatai ryšių bokšto spinduliuotė nekelia, kitos – jog  pavojus žmonių sveikatai vis dėlto yra.

Asociacija „Firmus medicus“ pateikė  pasaulio mokslininkų tyrimų išvadas apie ryšių bokštų kaimynystės  įtaką gyventojų sveikatai.  Asociacijos pranešime teigiama, jog: „Tyrimais nustatyta, kad  mobiliojo ryšio bokštų kiekio didėjimą lydėjo ne tik ženkliai išaugęs elektromagnetinės spinduliuotės lygis aplinkoje, bet ir moksliniai stebėjimai bei pranešimai apie žmonių sveikatos blogėjimą ir biologinės įvairovės mažėjimą daugelyje šalių. 2019 m. atlikto tyrimo tikslas buvo ištirti įvairų radijo dažnio elektromagnetinės spinduliuotės poveikį sveikatai, lyginant netoliese gyvenusius asmenis ir tuos, kurie nebuvo veikiami elektromagnetinės spinduliuotės. Pastebėtos sveikatos problemos buvo suskirstytos į dvi kategorijas – trumpalaikį ir ilgalaikį poveikį. Trumpalaikį poveikį apėmė smegenų elektrinė veikla, kognityvinės funkcijos, miegas, širdies dažnis ir kraujo spaudimas. Ilgalaikiam poveikiui priskirtas spengimas ausyse, galvos skausmas, galvos svaigimas, nuovargis, karščio pojūčiai, galvos odos disestezija, su rega susiję simptomai, atminties praradimas, miego sutrikimai, raumenų problemos ir epidemiologinis poveikis, įskaitant vėžį ir smegenų navikus“.

Specialistai ryšių bokštų poveikį sveikatai vertins po viešinimų

Savaitraščio „Radviliškio kraštas“ redakcija pasiteiravo Nacionalinio visuomenės sveikatos centro Šiaulių departamento, Radviliškio skyriaus vadovės Loretos Stirblienės, ar su jų tarnyba buvo derintas devynių ryšių bokštų Radviliškio rajone statybos projektas dėl poveikio žmonių sveikatai. „Spalio 23 dieną bus tik projekto viešinimas, su mumis derinimas būna vėliau, po viešinimo procedūrų. Pastaruoju  metu dėl ryšio bokštų projektų derinimui nesu gavusi. Jeigu viešinimo metu projektuotojai gauna pastabų, atsižvelgia į jas, projektus koreguoja, o po  to tik derina su visomis kitomis institucijomis“,- sakė L. Stirblienė.

Kadangi savivaldybės tinklalapyje šio projekto viešinimas sunkiai surandamas ir ne visi seniūnai žino informaciją apie bokštų statybas, galima įtarti savivaldybės valdininkų nenorą jo viešinti. Tad savaitraščio „Radviliškio kraštas“ redakcija dar kartą  informuoja, kad spalio 23 d., 17 valandą, vyks viešas šio projekto svarstymas internetu. Gyventojams dėl prisijungimo į projekto viešinimą  informacija paskelbta savivaldybės tinklalapyje radviliskis.lt, langelyje „Teritorijų planavimas ir statyba“, arba jos teiraukitės  projektų vadovo Pauliaus Žymančio: paulius.zymancius@enpro.lt, tel. 8 603 50 352.

(Bus daugiau)

Jonas Petrikas

Skaityti daugiau

Aktualijos

Apžvalgos

Avatar

Paskelbta

data

Spalio 17 d. nakčiai nuėmus savo tamsųjį dangalą atsiverčiau 1982-01-06 (trečiadienis) Komunizmo aušros numerį Vienas. Ir iškart  pastebiu – komunizmas taip niekad ir neišaušo, nors ir pabandė.

Pradžia

Pirmą puslapį puošė išvaizdus vyras, Šeduvos apylinkės deputatas K. Andrijauskas. Trumpa informacija apie Šaukoto kolūkio pirmininkui P. A. Breikštui suteiktą nusipelniusio žemės ūkio darbuotojo vardą, ŽŪMG grasinimą pagaminti viršplaninės produkcijos ir…dėmesio!!! Fanfaros – straipsnis apie kompiuterius žemės ūkiui. Žinodamas to metu kompiuterinę techniką, užimdavusią milžiniškas patalpas (karinė tilpdavo automobilio priekaboje), net žagtelėjau. Toliau pagal įprastą scenarijų naujovės į gamybą, gyvulininkystei rimtą dėmesį, sutelkti dėmesį laikmečio reikalavimams, kiekvienam darbui – jaunatvišką energiją ir pan. ir t. t. Kino teatre „Kosmosas“ rodė prancūzišką šlamštelį „Dingęs inkų auksas“. Trepsutis analizavo alkoholizmo apraiškas (blaivykloje pabuvojo 1475 asmenys, nakvynė kainuodavo 20 rublių) iš jų 50 – iš ŽŪMG. Gyvenimo mintyse-naujametinės laidotuvės, vėliau šalčiai, besibraunantys į fermas. Apie kelionę po Kareliją rašo tūlas A. Skirbliauskas. Šešioliktoje sovietų respublikoje buvo į ką pasižiūrėti. R. Petrikas porina, jog grūdas prie grūdo – aruodas, S. Gentvila – apie gyvenimą skubant, knygynai siūlo „Pokalbius pasaulėžiūros klausimais“. Aš siūlau perėjimą.

Perėjimas

Gyvenimo mintyse apie nemirtingą autochamų broliją, pagerbtas inspektorius J. Šilkaitis, suvirintojas A. Baltrušaitis, beje, ne tik puikus suvirintojas, bet ir moterų žinovas. Vėl gyvenimo mintys – apie telefoninius chuliganus. Melžėjos, Zaporožės plienas, A. Valterienės eilės: Suvenyrais aš džiaugiuosi,-/Juos parsivežu pati,/Kai galėsiu, vėl važiuosiu/Pas draugus apsilankyt. Reikia komentaro?Garbės raštais apdovanoti 7 radviliškiečiai, diplomais ir prizais dar 21-as. Puslapis ŽŪMG. Nežinia kelintą kartą pagerbtas vienas dainuojančio konclagerio suvirintojas. „Ka“ redaktorius A. Mikelis „važiuoja“ ant dvasininkų (už tai ir algą gaudavo). Gyvenimo mintyse – motina, savaitę neatsiėmusi mirusio naujagimio. Ir ko norėti, tokia komunistinė moralė, beje, nesiskiriant nuo šiuolaikinės. Patvorinių, padugninių buvo visada. Partijos funkcionierius V. Paliūnis rašo: „Pasiaukojamais darbinės bei visuomeninės politinės veiklos pavyzdžiais ypač svarbu auklėti besimokantį jaunimą“… Įdomu, ar jis žinojo apie spec. davinius, spec. parduotuves, spec. gydymo įstaigas ir pan? J. Damanskienė rašo apie žmogžudį V. Raziūną. Pagerbti ŽŪMG darbuotojai P. Povilianskas, P. Kavalskis, Susivienijimo karjeruose vyko žiemos šventė. Įdomu ne tai, man įdomiau, kad atsikasus iki kovo mėn. visiškai nieko vertingo,dominančio, turinčio išliekamąją vertę taip ir nesuradau. Stagnacija tęsėsi.

Stagnacija

Kaip reikšmingą įvykį „Ka“ pateikia TSKP CK nutarimą Dėl Tarybų Socialistinių Respublikų Sąjungos įkūrimo 60-ųjų metinių. Reikšmingiau, ko gero, nebūna. Pagerbti keturi jaunieji ŽŪMG komunistai ir tos pačios gamyklos autokaro vairuotoja B. Čepulienė. Ir šis tas įdomesnio – R. Staliliūnaitės ir V. Tomkaus straipsneliai apie kūrybą. Gyvenimo mintyse – laikrodžio rodyklių sukiojimas. Ir kodėl neatsikratome šios trenktos anglų Antrojo pasaulinio karo metais išrastos mados? Pagerbti – šaltkalvis P. Škeliovas, vairuotojai Z ir J. Varkulevičiai. Apdovanotos 9-ios daugiavaikės motinos. Nūnai tokių retenybė. Rytoj V. Lenino minėjimo diena, komunistinė talka. 30 kolūkiečių apdovanoti ordinais, medaliais ir kitais meduoliais. Su pakilia nuotaika į Gegužės pirmosios šventinę demonstraciją rinkosi Radviliškio miesto darbo žmonės… Juos sveikino rajono galva P. Šidlauskas. Galvos nuotraukos nėra, ne mūsų meras. ŽŪMG tekintojų, suvirintojų meistriškumo konkursas. Pirmas vietas laimėjo komunistiški komjaunuoliai arba komjaunuoliški komunistai. Taip pat minėtoje gamykloje vyko atviro laiško savaitė. Sėjos pabaigtuvės, vėl ŽŪMG stendas, garbės raštais apdovanoti 11 radviliškiečių, pagerbti 6 medikai – profsąjungos aktyvistai. Gegužės 22 d. Antaniškiuose vyko tradicinė rajono dainų šventė. Eilinis puslapis ŽŪMG. Apie rusų kalbą – draugystės kalbą rašo mokytoja I. Žibaitienė. Šalies rusifikacijai – taip! Gyvenimo mintyse – kolekcininkai. Už gerą pašarų ruošimą uodegos pakeltos keturiems kolūkiams ir jų pirmininkams. Informacija mediko dienos proga.1982 m. rajone buvo 545 šios srities darbuotojai. Kiek šiandien, nežinau. ŽŪMG savo tradicinę šventę organizavo Antaniškiuose. Vėl pašarų gamintojai ir kiti baisūs miškų žvėrys. Pagerbti trys MPG darbuotojai, apie pieno supirkimą rašo V. Šiošė, sviesto gamyklos direktorius. Mums metas į kitą pastraipą.

Kita pastraipa

Pašarų gamintojai, liaudies gerovės kėlimo programa. Pasiaukojančiai dirbą Tarybų Sąjungos 60-mečio metais Radviliškio žemės ūkio mašinų gamyklos kolektyvas. „Visas pastangas partijos uždaviniams įvykdyti“ (autorius anonimas). Pagerbtas milicininkas R. Šidlauskas. Antaniškiuose šventė geležinkelininkai. Kur apdovanojimai? Javapjūtės pirmūnai,šiaudų dorojimas, pasiruošimas tvartiniam laikotarpiui ir klausimas pačiam sau – kaip iš tokio mėšlo parašyti įdomią apžvalgą?Yra straipsnelis apie ŽŪMG turistų klubą ir jo įkūrėja R. Motiejūną. Kartais ir vienas žmogus padaro labai daug. Apie gerų knygų deficitą bibliotekoje, pasitaikydavo ir mėgstančių lėtai skaityti, ir nuganyti geresnius leidinius. Pagerbtas teisėjas A. Morkūnas. Skėmių komunistas (ai). Trepsutis – apie sunykusį užrašą DAS-o (darbininkų aprūpinimo skyrius) parduotuvėje, netoli stoties. Pradėjo veikti Kovo 8-os kojinių fabriko valgykla, vėliau – „Vaikų sala“, dabar ir „Pegaso“ knygyno filialas. Šeduvis A. Skukauskas kino seanso metu į salę atvedė arklį. Pokštininkas. Pagerbtas mokytojas V. Juozapaitis. Kombinuotasis silosas, cukriniai runkeliai, sėkmingai darbuojasi Radviliškio sviesto gamykla. Kada iš pavadinimo dingo žodis „centrinė“ ir nepastebėjau. Antaniškiuose šventė žemdiribiai. R. Kestenis apdovanotas garbės raštu. ŽŪMG pagamino 10 tūkstantąjį žolės miltų gramuliatorių, ta proga buvo ir garbės raštų lietus. Radviliškyje svečiavosi gausus būrys šalies ir Lietuvos literatų ir pirma 1982 m. rajono vado P. Šidlausko nuotrauka. Pagerbti trys ATĮ vairuotojai, puslapis Uzbekijai. Partijos funkcionierius V. Paliūnis spalinių proga rašo: „Didžiojo Spalio socialistinės revoliucijos 65-ųjų metinių proga Partijos rajono komiteto, rajono liaudies deputatų tarybos vardu sveikinu rajono darbo žmones ir linkiu naujų laimėjimų darbe ir visuomeninėje veikloje“… Pagerbtas geležinkelininkas S. Mikalčius. Yra  A. Tipelienės ir A. Valterienės eilių. Na taip! Reportažas iš lapkričio 5 d. vykusio iškilmingo minėjimo ir lapkričio 7 d. demonstracijos. Atkreipiau dėmesį į kliošines kelnes.71 radviliškietis apdovanotas meduoliais, atsiprašau, medaliais. Puslapis Turkmėnijai. Pagerbta geležinkelietė L.Travkina, 9 RRĮ darbuotojai, trys milicininkai. Pirmas 1982-11-17d. Nr. 52 puslapis, skirtas ypatingam įvykiui. 1982-11-10 d., 8 valandos 30 minučių, mirė Sovietų vadas Leonidas Brežnevas. Puslapis Kirgizijai, gedulo mitingai rajone. Apie Ispaniją rašo K. Augulis, Partijos rajono komiteto organizacinio skyriaus instruktorius. Pirmajame Nr.53 puslapyje apie naują generalinį sekretorių J. Andropovą, bet sovietų sąjunga, kaip ir naujasis jos vadovas, jau merdėjo. Bandymai stiprinti drausmę sėkmingai žlugo, nes kitaip ir negalėjo būti. E. Prascevičius, o…Įsijaučiau.

Įsijautimas

Net nepastebėjau, kad pastraipa išpampo iki neregėtos apimties. Tai stagnacijos poveikis. Na, o E. P. rašo apie Balio ir Jono Buračų gimtinės išsaugojimą. Ar buvo išsaugota – nežinau. Yra interviu su ŽŪMG turistų klubo vadu R. Motiejūnu. Puslapis Tadžikijai. Pagerbta medikė R. Savickienė. Garbės raštais apdovanoti 59 radviliškiečiai. Jų tarpe – G. Dunauskienė, ir šiandien neapleidusi plunksnos. Puslapis Estijai. ŽŪMG kultūros namų salėje rinkosi aktyvios komunizmo kūrėjos. Apie Šiaulėnų stribus rašo R. Petrikas. Literatūriniame puslapyje eilės, jumoreska, ištrauka iš V. Petkevičiaus knygos „Kasdieniškos legendos“ ir nuotrauka „Miestas naktį“.Tikrai naktis, bet nebūtinai miestas. 27 radviliškiečiai apdovanoti garbės raštais. Pagerbta staklininkė J. Klibavičienė. Orientacija į veislininkystę. Aptariamas kraštotyrinis darbas žemės ūkio kolektyvuose. Puslapis pilstymo iš tuščio į kiaurą. Apie poetinį šlamštą – gyvenimo mintyse. Įdomu, ar taip vadinama poezija, spausdinta „Ka“ puslapiuose – vertybė? 4 radviliškiečiai apdovanoti garbės raštais. Puslapis Maskvai, mokyklos statyba Aukštelkuose, beje, šiandien nebereikalinga, montavimo darbai Radviliškio grūdų produktų punkte. Kai kas išliko. Pagerbtas ŽŪMG suvirintojas A. Ancius. Šįkart klaidos nepadarysiu, nes prieš akis Naujametinis „Ka“ numeris. Jis pabaigai.

Pabaiga

Tai 1982 m. gruodžio 29 d. Nr. 58. Kaina 9 kapeikos. Su įspūdingu Petro Šidlausko ,Partijos rajono komiteto pirmojo sekretoriaus, palinkėjimu pirmajame puslapyje (be nuotraukos). 19 radviliškiečių apdovanoti įvairiais prizais Pagerbti 9 įvairių sričių specialistai. Tarp jų – med. sesuo E. Pakėnienė, mokytojas V. Karmonas, šaltkalvis V. Benevičius (asmenys, kuriuos pažinojau ir šiandien gerbiu). Apie praėjusius įsimintus metų įvykius pasakoja ŽŪMG šaltkalvis V. Kazlauskas, apie madas – technologė S. Abromonienė. Literatūriniame puslapyje… Kažkokios išskirtinės informacijos taip pat nerasta. Na, nebent tai, kad 1982 m. neatiduota naudoti nė viena iš trijų statomų valgyklų ir nė vienas iš dviejų statomų lopšelių darželių. Tiesos vardan turime sutikti, kad per nepriklausomybės metus apskritai nebuvo pastatytas nė vienas vaikų darželis. Priešingai, dalis nebereikalingų uždaryti ir pakeitė profilį. Tiek to. Kitai apžvalgai – 1983 m. „Ka“ komplektas. Net mąstau apjungti su 1984 m. Tiesiog ten nėra jokios vertingos, įdomios informacijos. Taškas.

Paruošė Vytautas Mikalauskis

Skaityti daugiau

Skaitomiausi

Copyright © 2019