Apžvalgos

Esu tingokas tipas. Jei rašau apžvalgas, tai iškart, kad nereiktų juodraščių, ištraukų, citatų ir pan. Pradedam.

Pradžia

Pradžia 1978-01-04 Nr.1 trečiadienio Komunizmo aušra. Partijos planai – liaudies planai: „Tobulinti partinį vadovavimą komjaunimui ir kiti visai neskanūs, nevalgomi dalykai. Garbės raštais apdovanoti 7 radviliškiečiai, tarp kurių J. Vilkas ir M. K. Žvirblis. Straipsnis A. Sniečkaus gimimo 75-osioms metinėms, žemės ūkis, ateizmas (visas puslapis). Angaras hidroelektrinės, pagerbti 5 RRĮ darbininkai, vėl ateizmas, kolūkiai. Knygynų pasiūlymais nešiurpinsiu. Pagerbti 4 geležinkelininkai, paviešinti 1978 m. soc. įsipareigojimai. Seminaras propagandistams, didinamas ideologinio darbo veiksmingumas, disertacija apie rajono pienininkystę. Informacija apie medžioklę. Gyvenimo mintyse – savitarna parduotuvėse. Reportažas iš RRĮ siuvyklos (siuvo darbinius chalatus). Pagerbti 7 vagonininkai ir vairuotojas B. Ranonis. Bibliotekų naujienose „Komunistinės moralės pagrindai“ ir kiti klaikūs dalykai. Pagerbta kojinių fabriko darbininkė M. Sokolova, ŽŪMG tekintoja S. Paskočiumienė, felčerė A. Kolikova ir inspektorius R. Janauskas, katilų mašinistai V. Tamulis,V. Pranevičius. Rajono knygynai siūlo „Su Lenino vėliava“. Gyvenimo mintyse – plepiai. Gerb. skaitytojai, taip iki vasario pabaigos. Tikiuosi, nenorite skaityti apie kiaulių fermas, šėrėjas, melžėjas ir pan. Išskirtinė žinutė apie žiemos šventę Arimaičiuose, tačiau jei turinys nesikeis, Jūs šventės nesulauksite, vargu, ar padės ir kita skiltis ar pastraipa.

Kita pastraipa

ŽŪMG vyko karo veteranų sąskrydis. Įdomu, ar rajone dar yra gyvų jo (karo) dalyvių. Pagerbta aparatininkė J. Adomavičienė. Būrys radviliškiečių tėvų lankėsi Raseinių profkėje. Bibliotekų naujienose pristatoma knyga „Žmonės ir religija“. Ir sveikinimai su kovo 8-ąja. Pagerbta RRĮ direktorė E. Balinskienė. Pasirodo  A. Tipelienės eilės. Yra ir J. Česnulevičiaus nuotrauka „Dubysa žiemą“. Įdomu, ar toli nuo tusovkės – matuzovkės vietos? Pagerbtos trys buitininkės: E. Augienė, M. Miškinienė, V. Lukošiūnienė, ta proga buitininkai suorganizavo parodą ir madų demonstraciją. Kultūros puslapyje „Saulės taku“ – A. Valterienės eilės. Nekamuosiu. Pagerbtas mašinistas Z. Gedgaudas. Rajono knygynai siūlo „Įstaigos partinė organizacija“, „Penkmečių rikiuotėje – dešimtasis“ ir pan. Ir kodėl siūlė tokį šlamštą, kurio nei pirko, nei skaitė? Gyvenimo mintyse-apkalbos. Reiškinys senas kaip žmonių kalba. Partijos rajono komiteto sekretorius V. Paliūnis straipsniu „Plėsti ir gerinti žodinę politinę agitaciją“ okupavo visa puslapį: „Esame įsitikinę, kad rajono dirbantieji supras trečiųjų dešimtojo penkmečio metų – spartuoliško darbo metų – uždavinius ir atsilieps į partijos raginimą naujais šauniais darbais“. Pagerbtas gręžėjas Z. Miknevičius. Net V. Šenauskas rašo apie kolektyvizaciją. Gyvenimo mintyse – šiukšlės laiptinėse. Trepsutis rašo apie Šeduvos šiukšlynus. Pagerbtas geležinkelininkas S. Pranys. Gyvenimo mintyse – srutos nuleidžiamos iš fermų tiesiai į upelius. Tokia jau realybė, bet ar nauja? Prisiminkime, ką darė popierininkai Klaipėdoje. Tiesa, man metas kitai realybei.

Kita realybė

Ja R. Petrikas pagerbia apie 30 Auksinės varpos mechanizatorių. Ordinais ir medaliais pagerbti 27 kolūkiečiai. „Brandaus socializmo Konstitucija“ – o, jeigu jos dar ir būtų laikęsi. Gegužės 1-osios demonstracija, eitynės ir mitingas karių kapinėse. Yra reportažas iš ŽŪMG. Nuotraukose darbininkai su uniforminėmis kepurėmis – buvo privalomos, o šiaip, mano galva, eilinio J. Žeko žaisliukas. Anonsuojamas kino filmas „Vyras pačiame žydėjime“. Pagrindiniame vaidmenyje – radviliškietis V. Tomkus. ŽŪMG paruošė žolės miltų granuliatorių siuntą Sibiro ir Tolimųjų Rytų žemdirbiams. Du reportažai medikams ir ryšininkams. Ateizmo puslapis, Šiaulių naujienos, derliaus nuėmimas Laose. Pagerbta siuvėja J. Vaitekūnienė. Saviveiklininkų pasirodymas Antaniškių parke. Tarp naujų eiliuotojų – V. Butkutė. Gyvenimo mintyse – apie aludę kapinėse (karstai perkelti). Įdomu, ar ne Polekėles? Yra geras A. Miškinio (vėliau akademiko) straipsnis „Kada įsikūrė Radviliškis“, tarp datų 1539 m.,o tikslaus atsakymo dėl tyrimų stokos nėra. Noriu pasakyti, jog tai pirmas įdomesnis rašinys per pirmą pusmetį, kaip ir apie alinę kapinėse. ŽŪMG surengtoje talkoje – lėšos jaunimo festivaliui Havanoje. Pagerbta mezgėja O. Mikalauskaitė. A. Krikštanas, rajono LDT Vykdomojo komiteto pirmininko pavaduotojas, rašo apie „Tikrąjį kelią“ ir teigia, jog „Mūsų tvirtybė – kovoje, nuosekliame marksizmo-leninizmo idėjų įgyvendinime, tarybinių tautų draugystės ir internacionalizmo stiprinime. Tai mūsų laimės šaknys, naujų pergalių laidas“. Aš laiduoju dėl kitos pastraipos pradėjimo.

Pradėjimas

Bibliotekos direktorė P. Kazlauskaitė ragina skaityti L. Brežnevo raštus įdėmiai, žodis po žodžio. Gyvenimo mintyse – šiukšlės miškuose. Pagerbta gręžėja O. Meilutienė. Gyvenimo mintyse – apie nemandagius telegrafininkus. Jei kas nežino, tam, kad anuomet perduotum popierinę SMS žinutę, tekdavo keliauti į paštą. Pagerbta namų aplinkos puoselėtoja J. Maslauskienė. Pagerbti geležinkelininkai V. Butkus, A. Liulis ir A. Baronas. Beje, pavardė – vienas solidžiausių aristokratų titulų. Gyvenimo mintyse – laidotuvės su dviejų naktų budėjimu, dabar viskas paprasčiau. Kartais suspėjama palaidoti ir tą pačią dieną. Antaniškiuose – dainų, atsiprašau, geležinkelininkų šventė. Būdavo, pasitaikydavo, nebebus. Medaliais apdovanoti 24 pašto darbuotojai. Pagerbtas suvirintojas S. Moslianka, elektromechanikė A. Prokopiuk. Pagerbti 12 statybininkų, komunistas J. Danulis. Javapjūtė „Ka“ laikosi dietos. Apimtis – lapas. Gyvenimo mintyse – apie užrašų knygelių naudą. Ir  kam jos reikalingos – tereikia vesti ir žmona viską primins. Antras puikus akademiko A. Miškinio straipsnis. Kadangi jo knygos yra bibliotekoje,užsiimsiu vėliau. Pagerbtas mašinistas E. Tvardovksis. V. Butkutės eilės. Gyvenimo mintyse – kalbos kultūros spragos. Padarykite lietuvių kalbos kultūrą madinga – vargti nereikės. A. Mikelis tvirtina, jog alaus bokalas darbo metu – kasdieninė taurelė degtinės prieš pietus, įkaušimas svečiuose – girtavimas. Nesiginčysime, bet dalis rašančios brolijos niekada nebuvo blaivybės puošmena, bet ir ne alkoholikai. Pagerbti ŽŪMG darbuotojai P. Varonas, V. Volskis, A. Dapšytė,  M. Asokinas, B. Burneckienė ir auklėtoja B. Janušauskienė. Buitininkai įrengė vaikų atrakcionų salę. Aš – kitą skilties dalį.

Dalis

Ateizmas, įsibėgėjantys mokslo metai. Radviliškiečių ir „Komjaunimo tiesos“ (dabar Lietuvos rytas) draugystė. TSRS Konstitucijos dienos proga garbės raštus gavo apie 19 radviliškiečių. Gyvenimo mintyse – apie trankią muziką mėgstančius daugiabučių gyventojus. Nemirtinga iškrypėlių veislė. Tarp aktyviausių partinio mokymo propagandistų – ŽŪMG direktorius J. Žėkas. Dar vienas akademiko A. Miškinio straipsnis apie Radviliškį. Pagerbta gyd. A. Pečiulytė. Gyvenimo mintyse – apie garbėtroškas. Eilinį kartą uodega produkcijos milijonais kelia ŽŪMG. Ar taip labai jos kam nors reikėjo? Pagerbtas mašinistas A. Adomaitis. Gyvenimo mintyse – kuklumas (kukliai rengtis, puoštis, šukuotis). O kodėl ne taip, kaip patinka, galiu,noriu? Pagerbti vairuotojai A. Paura, K. Pranevičius, J. Dirmeikis. Anonsuojamas kino filmas „Painus reisas“. Pagrindiniame vaidmenyje – V. Tomkus. Rajono knygynai siūlo „Traktorius“. Medaliais apdovanoti 15 radviliškiečių. Tarp jų dailidė P. Čiudaras. Pagerbtas vagonininkas V. Verdingovas. Trepsutis rašo apie pomidorų padažo deficitą mieste. Radviliškio centre atidaryti nauji tarybų rūmai (dabartinis savivaldybės pastatas).Tai įvyko prieš lapkričio 7 d. Pagerbti 4milicininkai: Z. Gailevičius, Z. Taraškevičius, A. Štankelis ir V. Janutis. Reportažas iš šventinės demonstracijos (spalinės).Įdomu, kodėl nuotraukose faktiškai neįmanoma įžvelgti veidų? O štai naujieji tarybų rūmai matosi puikiai. Pagerbti 9 geležinkelininkai. Poezijoje debiutuoja Z. Česnaitė: „Kur bėgi,liepsnele?/Seka vilkas tavo pėdom!/ Jau šimtus kartų tave prarijęs, /O tu vis tiki gerumu…“ Įdomu, ar tai apie paukštį-liepsnelę? Pagerbta RRĮ darbuotoja M. Grikinienė. Vėl puikus A. Miškinio straipsnis apie Radviliškio istoriją. Beje, panaudojus akademiko medžiagą monografija apie Radviliškį turėtų tvirtą pamatą. Gyvenimo mintyse patarimas: „Nereikalaukite iš vaikų gerumo, jei su jais grubiai elgiatės – jie nekalti, jie to išmoko iš tėvelių, mamyčių, senelių“. Įdomu, kas išmokė kai kuriuos gydytojus imti arbatpinigius? Tiek to, pabaiga.

Pabaiga

Į ateitį mus partija veda. Na, dar gerą dešimtmetį vedžios. Pagerbta pedagogė J. Krasauskienė, T. Seipak, kepėja P. Balnionienė. Ir paskutinis 1978 m.- gruodžio 27 d. numeris – 54. Komplektas nepilnas. Nėra 3 – 4 puslapių, pagerbtas siuvėjas A. Masandukas. Yra vietinių eiliuotoją eilių, J. Gražytės miniatiūra „Šventė sušildė“. G. Dunauskienė pateikia skaitytojams apie šviesios atminties poetą D. Sabanskį. Naujametiniame numeryje Radviliškio centrinės ligoninės sanitarės B. Malčiauskienės dienoraštinio stiliaus straipsnis „Mano dienos“. Sukrečiantis savo jėga ir įtaigumu. Pasirodo, nerealizuotų talentų būta visais laikais. Anonsuojamas kino filmas „Mano švelnus ir meilus žvėris“. Pagrindinį vaidmenį sukūrė O. Jankovskis. Tai kino klasika, o E. Doga muzika filmui tobula. Planuota, jog kitas „Ka“ numeris išeis 1979 m. sausio 4 d. O ką? Ir redakcijos darbuotojams reikėjo gero — os šventės. Man P.S.

P.S.

Arba post scriptum (po to, kas jau parašyta). 1978 m., prieš pat Naujuosius metus, išbuvęs (atkalėjęs) sovietinėje armijoje metus, už gerą veiklą gavau 10 dienų atostogų. Nors kas čia keisto – ir gerai dirbančius vergus reikia pamaloninti. Pabaigęs skiltį sugrįžau prie vienos minties, kurią man kadaise išsakė mokytoja J. Kaučikienė – esą, ne visi komunistai buvo pardavę savo sielas velniui. Gerai, ne velniui, bet ar yra koks skirtumas tarp kolaboravimo sovietams ir tarnystės velniui? Aš jo neįžvelgiu, tad neturiu jokio pagrindo gerbti visokius domskius, liūnius štamus, kurių vardas – legionas. Na, kaip galima gerbti asmenis, sąmoningai tarnavusius sovietams? Tuo atveju, jei jie nežinojo, o aš manau, kad nebuvo tokie kvaili, kad nesuprastų. Teatleidžia jiems Dievas, aš jų negerbsiu niekada, net jeigu sugalvotų įtikinamą paaiškinimą pateisinti savo bendradarbiavimui su okupantais. Taškas.

Vytautas MIKALAUSKIS

Total
2
Dalinasi
Related Posts