Socialiniai tinklai

Aktualijos

Apžvalga

Avatar

Paskelbta

data

Nesibaigiančios, amžinos ir artinančios į 1970 m. komplektą. Eksperimentuodamas siekiu sumažinti atotrūkį iki pusės amžiaus. Šį kartą pasistengsiu kuo mažiau vardinti numerius, nors tai neišvengiama.

Pradžia

Jai 1968-06-01 d. šeštadienio Nr.62. Kraštotyrininkas V. Nezabitkauskas rašo apie Šeduvos miesto privilegijas ir herbus. Bibliotekininkai ruošiasi įvairiems jubiliejams ir renginiams. Pvz., V. Petkevičiaus knygos „Apie duoną, meilę ir šautuvą“ aptarimui. Yra S. Bulzgio eilių,V. Pranculienės pasakėčių, o šiaip „liūto dalis“ sodo kenkėjams, rauplėms, runkelinėms muselėms, melžėjoms ir kitokiam mėšlui. Vedamieji persmelkti bolševizmo dvasia. Sidabrave įvyko susitikimas su rašytoju R. Nerečioniu, apie tokį perskaičiau pirmą kartą. Birželio 15 d. medicinos dienos proga pagerbti, o, jei tiksliau, pagerbtos med. seserys. D. Dailidonienė, G. Norvidaitė, psichoneurologė V. Grigaliūnaitė, laborantės I. Kurnevičiūtė, V. Vaišvilienė ir sanitarė T. Šniukienė. Yra reportažų iš poezijos pavasario Pašušvyje. P. Lukoševičius apdovanotas E. Tautkaitės premiją už apybraižą „Žemdirbio kelias“. Šiandien panašūs konkursai – miręs reikalas. Numeriuose šiek tiek mažiau ateizmo. Psichoneurologė V. Grigaliūnaitė rašo, kad alkoholikai pagydomi. Gal taip reikėjo, o gal šventas naivumas. Alkoholizmas yra liga-ne-liga, tad ir jokie vaistai nereikalingi, tik blaivybė, o alkoholikas vieną kartą-alkoholikas likusiam gyvenimui. Partijos nutarimai, žmonės iš partijos, pvz., iš ŽŪMG „Neramių širdžių karta“. Beje, minimi vis tie patys darbo kolektyvai,o nuotraukos – košmaras. Informacija apie kolorado vabalą, kurį bardas V. Kernagis siūlė suplėšyti į

gabalus. Aš perplėšiu skiltį.

Suplėšymas

Jis nuo liepos 6 d., šeštadienio, ir pranešimo apie tai, kad Radviliškio šaudykla persikėlė į naujas

patalpas. Stovėjo ant kampo, prie įvažiavimo į kultūros rūmų kiemą (dabartinių).Vienas iš nedaugelio, prieinamų užsiėmimų vaikams ir paaugliams. Šovinio kaina – 2 kap. Prisipažinsiu, mėgau pykšinti, net ir saugęs siaubdavau taikinius: bombas, lėktuvus ir pan., dėl didesnio triukšmo. Buvo ir judančių taikinių, ir net muzikinis – pataikei sugrojo melodiją, o jei grojant „nuskynei“ pora „bombų“ – visai smagu. Suaugę avynai (dėdės senoviškai) akį ir ranką miklindavo medžiotojų varžybose. Vėl „partija ir komjaunimas – neatskiriami“, bet yra ir žinutės apie S. Dariaus ir S. Girėno skrydį per Atlantą, pagal anuometinę versija juos numušė nacistai. Prisimenamas ir J. Gedminis ryšium su faktišku Nirtaičių kapinaičių sunaikinimu. Kritikuojami Daugėlaičių tarnybinio ūkio vadovai, šalia kapinaičių įrengę žolės miltų agregatą, cisternas. Beje, nūdienos ūkininkai ar bendrovė elgiasi taip pat. Pavadinkime tai nekultūringu kultūriniu palikimu, nors nieko nekainuotų kapinaičių rekonstrukcija, nuorodos, išasfaltuotas keliukas ir informacinis stendas. Manote, šalia įsikūrę žemdirbiai ko nors imsis? Nejuokaukime. Laikraščio puslapiuose tarp pagerbtųjų pažįstami veidai: V. Mikalauskas, A. Šeršniova, O. Vėžienė. Čia aš tam, kad kai kas iš išvardintų asmenų neturėjo artimųjų, tad istorijoje pėdsaką paliks tik informacija „Ka“, kuri tikriausiai nieko ir

nesudomins ateityje. Kažkur Radviliškyje atidengta memorialinė lenta „V. Kudabai, pirmajam

komsorgui, žuvusiam 1943 m.“ Ano meto laikraštininkai dažnai nenurodydavo adreso, tad šiandien galima tik spėlioti, kur tas namas. Aprašomos ir ekskursijos, pavyzdžiui, „profkinių“ į Leningradą (dabar būtų juokinga) ir vėl mįslė. Rašoma apie Radviliškio pakraštyje statomą žolės sėklų valymo fabriką, kurio korpusų aukštis – 20 metrų. Na, neatsimenu aš tokio fabriko miesto pakrašty, nors tu ką. Mokytoja V. Pranculienė straipsnyje reiškia nepasitenkinimą mini sijonėliais ir anuomet madingomis šukuosenomis. Retrogradų (atsilikusių pažiūrų) asmenų netrūko niekad, jų yra ir dabar. Rašoma, jog šeduvis F. Baranauskas suka mėgėjiškus filmus iš šventinių demonstracijų ir pan. Jei išliko, turėtų išliekamąją istorinę vertę ir galėtų tapti itin vertingu Radviliškio krašto muziejaus interaktyviu eksponatu. Raštinės reikmenų įmonės darbuotojų ekskursija į Brestą (lietuvišką Brastą) Gudijoje. Šiandien mūsų tarpe, ko gero, yra apkeliavusių visą pasaulį, o  čia…

O čia…

Vėl kita apžvalgos pastraipa. Prasidedančia S. Bulzgio poezija: „O šiandien, kai rūdys ir širdį lyg žagrę nusėjo/ Vėl netiki niekaip, kad žmonės panašūs į plūgą“. Jei kas nežino, tai žagrė – geležinė arklo dalis, o plūgas –  geležinis padargas žemei arti. Skirtingi dalykai, bet poetui geriau žinoti ir ieškoti panašumų. Tiesa, ne viskas būdavo taip beviltiškai sueiliuota, pvz., M. Malakauskienės eilėraštis „Kai beldžiasi praeitis“ darys įspūdį ir dar po pusės amžiaus. Pasirodo, informacija apie naujai atidarytą kulinarijos gaminių paviljoną. Jis stovėjo ten, kur šiandien prekybos centras „Tau“. Buvo kartuvių formos. Dalyje, nukreiptoje į Gedimino g., saldumynai, sultys, į Gedimino 3- mėsos pusfabrikačiai. Varnos, siaubiančios senąsias miesto kapines (uždarytos 1967 m.), kombainininkai. Beje, kombainininkus gerbiu, nes anuometiniai kombainai, palyginus su šiuolaikiniais, –

vargo vakarienė. 1968-09-03 d. užbaigtas vasarnamis – užeiga „Žirnelis“. Jis priklausė prie populiariausių to metų užeigų. Ne „Užuovėja“, bet lygus pagal populiarumą „Medžiotojų svetainei“. Įdomus radinys, tarp „Ka“ puslapių įsiterpęs 1968-09-01 Radviliškio rajono žemdirbių soc. lenktyniavimo biuletenis. Lenktyniavo net karvių apsėklintojai. Ir tų lenktynių būta įvairių.

Įvairovė

Rašoma apie tekintojų konkursą ŽŪMG. Bet ten vykdavo ir kitų specialybių darbininkų konkursai. Su vertimo komisija, kartais teorine dalimi, dažniau praktine. Pirmas dvi vietas visada laimėdavo komjaunuoliai ar komunistai. Neretai nugalėtojus pamalonindavo ir nedidele premija. Tokie laikai, tokie papročiai. Radau ir kritinį S. Bulzgio straipsnį „Trypiame užmirštą Velžio piliakalnį“. Straipsnis ne tik apie jį, bet ir apie sunaikintą Kutiškių aukuro akmenį, Vaitiekūnų senkapį, Ramulėnų piliakalnį, apleistus vėjo malūnus, parkus ir pan. Praėjus daugiau nei pusės amžiaus nepasikeitė niekas. Netikite, nuvažiuokite pasižiūrėti Mažaičių dvarą, Gražionių ar

Šiaulėnų, jie arčiausiai, bet tokių rajone apstu. Tipinis rugsėjo mėnesio numerio turinys: išmilžiai, pasitinkant V. Lenino gimimo metines, Kauno tekstilininkai (ar pan.), žinios iš viso pasaulio, komunistai – ateistai. Straipsnių pavadinimai „Kadrai-svarbus partinio darbo baras“, „Komunizmo rūmai – puikiausias paminklas Leninui“ ir t. t. Bet ir tarp šios informacijos šis tas įdomesnio.1968-10-17 rašoma apie baleto studija Radviliškio kultūros namuose, buvo… Už dviejų dienų – reportažas iš Giedraičių vėjo malūno – muziejaus. Ir šiandien čia užkampis, bet malūnas lyg ir išlikęs. Ar liko muziejus – nespėliosiu. Rašoma, kad pirmajame muziejaus aukšte buvo namų apyvokos daiktai, antrajame – medžioklės trofėjai ir kampelis velniūkščiams, trečiajame –

menininko S. Žirgulio bareljefai. Pasak nuogirdų, minėtam menininkui priklauso griūnantis malūnas Vaidulių kaime, kada nugrius, bermontininkų ir lietuvių kautynių gerbėjai – imitatoriai galės nusigraužti nagus.

1968-10-31 d. numeryje apie 50 proc.(jei ne daugiau) ploto užima draugo L. Brežnevo kalba. Kaip čia pasakius: „Prisiekiam Leninui, prisiekiam partijai. „Nr.130 – raudonas, papuoštas obalsiu: „Tegyvuoja Didžiojo Spalio 51-osios metinės“. Na, o aš neraudonuodamas kitą pastraipą pavadinsiu gamtos reiškiniu – žaibas.

Žaibas

Tai toks užmirštas karinis – sportinis žaidimas. Ir rašoma apie „Žaibą“, pravestą Antros vidurinės mokyklos mokinių. Man mįslė, kodėl šis žaidimas vykdavo žiemą, kai žaibų mūsų kraštuose faktiškai nebūdavo. Po pamokų – į klases, parengiamuoju laikotarpiu ateidavo kariškiai, turėdavome progą išardyti ir sudėti atgal Kalašnikovo automatą, pamatyti granatų ar prieštankinių minų maketus. Patys žaidimai vykdavo prie karinio dalinio tvoros Poligono (Durpyno) miškelyje, prie apleistos tarpukario Lietuvos kariuomenės šaudyklos (dabar visa šaudykla užaugo medžiais ir krūmais). Pasimėtydavome sniego gniūžtėmis ir patenkinti grįždavome namo. 1968-12-14 informacija apie Gedimino g. pastatytą keturaukštį. Stovi ir šiandien. Anuomet ten glaudėsi

milicija, saugumas (KGB), prokuratūra ir liaudies teismas bei „parininkai“ – asmenys, gavę administracinį areštą, dažniausiai 15 parų. Šiandien tai policijos būstinė, kuri, pasak mero, naktimis užrakina pakabinama spyna. To laikotarpio puslapiuose radau kažkokio piliečio skundą apie tai, kad sudėtinga užsipildyti „tušinius automatinius plunksnakočius“.Tiesa, pildydavo tik tušinio rašiklio šerdelę ir kainavo tas malonumas 8 kapeikas. Šiandien tai panašu į anekdotą, juolab po užpildymo rašymas neretai virsdavo košmaru. Nr.145 pateikti „Žaros“ viešbučio-kavinės ir gastronomo-universalinės parduotuvės maketai.

„Žara“ nugaišo, universalinės parduotuvės vietoje – „Norfa“. Pranešama ir apie 100-bučio statytą Gedimino g. ir planus K. Požėlos g. (Vasario 16-osios g.) paversti pėsčiųjų bulvaru. Planai taip ir liko tuščiais bolševikiniais pliurpalais, niekuo nesiskiriančiai nuo dabartinės valdžios bezdalų maišų. Šiaip būtų metas pabaigai o ir medžiagos – katinas daugiau priverktų, tad intarpą pavadinsiu -prieš pabaigą.

Prieš pabaigą

Nr.146. Išskirtinis tuo, kad aprašo „iškilmingą darbo žmonių mitingą Radviliškyje“. Centre prieš Darbo žmonių deputatų tarybos“ pastatą (dabartinį fontaną Aušros aikštėje). Renginys skirtas paminėti 50-metį, kai Lietuvoje buvo paskelbta sovietų valdžia. Prisipažinsiu, įspūdis nemenkas – prožektoriai iš Dariaus ir Girėno 6-ojo namo, eitynės su deglais, vaizdai ekrane, fejerverkai ir, savaime suprantama, pilstymas iš tuščio į kiaurą. Ir vis dėlto, kito tokio renginio neatsimenu. Apžvalgą užbaigiau 1968-12-26 d. ketvirtadienio numeriu 149. Pabaigą, deja, teks sukonstruoti jau nebesiremiant „Ka“.

Pabaiga

Idealus variantas pabaigai – radviliškietiškos istorijos. Dar geriau – kokio nors radviliškiečio pasakojimais apie tai, kaip 1968 m. smaugė Čekoslovakiją, panorusią žmogiško veido socializmo. Utopijos, nes sovietinio modelio socializmas veido turėti negali – grimasą, kaukę, fizionomiją ar marmūzę taip, bet veido… Ir dar žmoniško… Manau, čia tiktų J. Baltušio citata: „Žmonės supranta, kad Rusijos imperija ne amžius gyvuos, artėja jos subyrėjimas ir artina jį ne kas kitas, o TSKP, seniai praradusi bet kokią nuovoka apie socializmą, tiksliau tarus, atsisakiusi jo iš esmės, ir gramzdina šalį į bedugnę, dangstydamasi jos gebėjimo šūkiais… Kas remiasi melu ir prievarta, to gyvenimas neilgas“. Tiesą pasakius, melo ir prievartos imperija gyvavo dar per dvidešimt metų, bet savo tikslą aš pasiekiau. 1969 m., 1970 m. „Ka“ apžvalgos „Pastebėjimų ir pamąstymų“ pavidalu jau publikuotos, tad palengva artėsime į nūdieną. Beje, ši apžvalga, parašyta 2020-06-08 d., pasieks skaitytojus tik liepos mėnesį  tarsi ilgai negendantis produktas.

Paruošė Vytautas MIKALAUSKIS

Komentarai

Jūsų komentaras

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Aktualijos

Spalio 23-iąją nemokamos teisinės konsultacijos telefonu „Lietuvos teismai: Jūs klausiate – mes atsakome!“

Avatar

Paskelbta

data

Artėjant pagrindinio šalies įstatymo – Lietuvos Konstitucijos – dienai ir tradiciškai Europos Sąjungos valstybėse minimai Europos teisės dienai, šalies teismų darbuotojai kartu su Lietuvos advokatais ir antstoliais spalio 23 dieną (penktadienį) nuo 9.00 iki 15.00 val. teiks nemokamas teisines konsultacijas telefonu.

Vadovaujantis paskutinėmis su COVID-19 plitimu susijusiomis rekomendacijomis ir kad būtų apsaugoti ne tik konsultacijas teikiantys Lietuvos teismų darbuotojai, bet ir besikreipiantys pagalbos žmonės, nemokamos teisinės konsultacijos bus teikiamos nuotoliniu būdu – Lietuvos teismų nurodytais telefonais.

Nemokamos teisinės konsultacijos „Lietuvos teismai: Jūs klausiate – mes atsakome!“ vyks spalio 23 dieną nuo 9.00 iki 15.00 val. Numatoma, kad vienos konsultacijos telefonu laikas truktų iki 15 min.

Šešiuose Šiaulių apylinkės teismo rūmuose (Šiaulių, Joniškio, Kelmės, Pakruojo, Radviliškio ir Raseinių) gyventojų skambučių lauks teisininkai. Esant poreikiui, skambinančiajam bus rekomenduojama kreiptis į renginio partnerius – Lietuvos antstolius ir advokatus, pateikiant jų telefonų numerius.

Dėl nemokamos teisinės konsultacijos gyventojams iš anksto registruotis nereikia, o tiesiog skambinti Šiaulių apylinkės teismo interneto tinklalapyje siauliu.teismai.lt ir Lietuvos teismų tinklalapyje teismai.lt nurodytais telefonų numeriais.

Šiaulių apylinkės teismas

PavadinimasKonsultuojaTelefonų numeriaiPastabos
Šiaulių apylinkės teismo Joniškio rūmaiTeismo teisėjų padėjėjai(8 426) 61 144 (8 426) 61 144 8 676 54 057   
Šiaulių apylinkės teismo Kelmės rūmaiTeismo teisėjų padėjėjai(8 427) 42 000 8 615 96 989   
Šiaulių apylinkės teismo Pakruojo rūmaiTeismo teisėjų padėjėjai8 618) 71 966 (8 421) 51 282 
Šiaulių apylinkės teismo Radviliškio rūmaiTeismo teisėjų padėjėjai(8 422) 65 902 8 679 53 116 (8 422) 53 794 
Šiaulių apylinkės teismo Raseinių rūmaiTeismo teisėjų padėjėjai8 672 32 699   
Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmaiTeismo teisėjų padėjėjai(8 41) 505 029 (8 41) 598 486  (8 41) 505 027  Civilinė teisė  
Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmaiTeismo teisėjų padėjėjai (8 41) 505 006  (8 41) 598 508  Baudžiamoji ir administracinė teisė  

Ne vienus metus organizuojamos nemokamos teisinės konsultacijos „Lietuvos teismai: Jūs klausiate – mes atsakome!“ sulaukia didelio gyventojų aktyvumo. Jų metu profesionalūs teisininkai pataria, kaip apginti savo teises, kokių dokumentų reikia teismui, ką daro teisėjas, antstolis ar advokatas.

2019 metais į teismą kreipėsi 60 gyventojų, 2018 metais – 62. Žmonės teisininkų klausė dėl santuokos nutraukimo, turto padalijimo, vaikų išlaikymo, smurto artimoje aplinkoje, dėl nekilnojamojo turto paveldėjimo, pardavimo, nekilnojamojo turto pirkimo, našlaičių pensijos skyrimo, kaimynų triukšmo, daugiabučių namų bendro naudojimo objektų ir t. t.

„Šiemet norėtumėme visuomenei suteikti profesionalų informaciją ne tik apie ginčus, kylančius dėl darbo santykių, turto paveldėjimo, santuokos nutraukimo ar šiuo metu sparčiai populiarėjančią mediaciją, kuri yra vienas iš taikaus ginčų sprendimo būdų, bet ir apie per Lietuvos teismų viešųjų elektroninių paslaugų portalą e.teismas.lt teikiamas paslaugas“, – sako renginį inicijuojančios Nacionalinės teismų administracijos (NTA) direktorė Natalija Kaminskienė.

Praėjusiais metais portale e.teismas.lt užsiregistravo daugiau kaip 14 tūkstančių naujų vartotojų, o 2019 m. pabaigoje šio portalo paslaugų vartotojų skaičius siekė daugiau kaip 68 tūkstančius. Per praėjusius metus naudojantis portalu e.teismas.lt buvo pasirašyta daugiau nei 3,7 mln. elektroninių procesinių dokumentų. Be to, šiais metais karantino laikotarpiu daugiau kaip 86 proc. visų civilinių ir administracinių bylų buvo pateikta per portalą e.teismas.lt.

„Norime Lietuvos gyventojus plačiau supažindinti su Lietuvos teismų viešųjų elektroninių paslaugų e.teismas.lt teikiamomis paslaugomis ir dar labiau paskatinti jomis naudotis. Portale e.teismas.lt galima teikti ir per kelias valandas gauti teismo dokumentus, susipažinti su byla ir sekti jos eigą, gauti teismo leidimą parduoti ar įkeisti nekilnojamąjį turtą, dalyvauti teisminėje mediacijoje ar dalyvauti teismo posėdyje nuotoliniu būdu“, – pažymi NTA vadovė N. Kaminskienė.

Skaityti daugiau

Aktualijos

Dviejų namų padegėjui – laisvės atėmimo bausmė

Avatar

Paskelbta

data

Šiaulių apylinkės teismo Joniškio rūmuose paskelbtas nuosprendis 37 m. Akmenės rajono gyventojui A. D., kuris tris kartus padegė daugiabučių namų laiptines Joniškyje. Kaltinamajam už turto sunaikinimą ir sugadinimą visuotinai pavojingu būdu teismas skyrė laisvės atėmimą 2 m. 2 mėn. Be to, kaltinamasis 12-kai nukentėjusiųjų turės sumokėti beveik 13 166 eurus. 

„Nusikalstamos veikos padarytos visuotinai pavojingu būdu, nakties metu, kai gyventojai miegojo. Kaltinamasis tris kartus padegė dviejuose daugiabučiuose namuose, bendro naudojimo patalpose, esančius daiktus, – sako baudžiamąją bylą nagrinėjusi Šiaulių apylinkės teismo Joniškio rūmų teisėja Sigita Rozgaitė. – Jis suvokė ir pavojingos nusikalstamos veikos pobūdį ir dėl to galinčius atsirasti padarinius.“

Anot teisėjos S. Rozgaitės, kaltinamasis padarė tris tyčinius apysunkius nusikaltimus. Nusikalstamos veikos padarytos tiesiogine tyčia dėl savanaudiškų paskatų. Kaltinamasis A. D. teismo posėdyje dalyvavusių nukentėjusiųjų neatsiprašė, nurodė negalintis tai padaryti.

Teismas, vertindamas kaltinamojo asmenybę, atsižvelgia į tai, kad A. D. nusikalstamų veikų padarymo metu buvo tris kartus teistas. Paskutinį kartą 2018 m. už analogišką nusikalstamą veiką, kuomet būdamas apsvaigęs nuo alkoholio, tyčia padegė butą.

Kaltinamasis A. D. viso proceso metu prisipažino dėl sukeltų gaisrų ir gailėjosi. Tai kaltinamojo atsakomybę lengvinanti aplinkybė. Kaltinamojo atsakomybę sunkinančios aplinkybės: nusikalto būdamas apsvaigęs nuo alkoholio ir naują nusikalstamą veiką padarė turėdamas neišnykusį teistumą. 

Teismas nustatė, kad Akmenės rajono gyventojas A. D. 2019 m. lapkričio 16-osios naktį, būdamas apsvaigęs nuo alkoholio, tyčia Joniškyje padegė daugiabučio namo pirmojo aukšto bendro naudojimo patalpoje buvusius du vaikiškus vežimėlius. Per gaisrą aprūko bendro naudojimo patalpos, sugadintos pašto dėžutės, sudegė bendro naudojimo medinės grindys ir durys.

2020 m. sausio 11 d., po vidurnakčio, kaltinamasis A. D., būdamas apsvaigęs nuo alkoholio, tyčia, padegė  Joniškio daugiabučio namo antrojo aukšto bendro naudojimo koridoriuje buvusią bevertę sofą – lovą. Ugnis išplito ir apdegė butų durys, koridoriaus apšvietimo lempos, elektros instaliacija, aprūko bendro naudojimo patalpos.

Kaltinamasis, įsiplieskus gaisrui, išėjo į lauką ir tolėliau stebėjo, kaip atvyksta ugniagesiai ir gesina gaisrą. Po dviejų valandų, kuomet išvyko ugniagesiai, kaltinamasis A. D. padegė to paties Joniškio daugiabučio gyvenamojo namo trečiojo aukšto bendro naudojimo koridoriuje buvusią sofą – lovą. Ugnis išplito ne tik trečiajame aukšte, bet ir ketvirtajame. Per abu gaisrus apdegė butų durys, koridoriaus apšvietimo lempos, elektros instaliacija, aprūko bendro naudojimo patalpos. Apgadintos medinės holo grindys, sugadintos gaisrinių čiaupų sieninės spintos. Ketvirtajame namo aukšte apdegė buto grindinė danga, dvigulė lova, gipsinė kambario siena. Aprūko bendro naudojimo patalpos.

Per tris gaisrus nukentėjo dešimt gyventojų, kuriems padaryti nuostoliai nuo 100 eurų iki 560 eurų. Didžiausius nuostolius – daugiau nei 10 000 eurų – patyrė daugiabučius namus administruojanti bendrovė. Gaisras padarė nuostolių ir elektros energijos tiekėjui.

Nuosprendis per 20 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Šiaulių apygardos teismui per Šiaulių apylinkės teismo Joniškio rūmus.

Nijolė Damulė

Šiaulių apylinkės teismo pirmininko padėjėja

(ryšiams su žiniasklaida ir visuomene)

Mob. 8 676 50 348

Faks. (8 41) 598 480

el. p.  nijole.damule@teismas.lt

https://siauliu.teismai.lt/

Skaityti daugiau

Skaitomiausi

Copyright © 2019